Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-06-2020
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
Titel75 jaar vrijheid
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 2, p. 73
SamenvattingMet dit speciale nummer van Boom Strafblad wil de redactie een bijdrage leveren aan het herdenken van 75 jaar vrijheid. In de verschillende bijdragen wordt aandacht besteed aan de wijze waarop gebeurtenissen in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog, alsook het herstel van de vrije en open democratische rechtsstaat na de Bevrijding ons strafrecht hebben gevormd en beïnvloed.
Auteur(s)M.F.H. Hirsch Ballin , J.B.H.M. Simmelink
Pagina73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelVerzet onder juristen tegen ‘onrechtvaardig recht’ in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder tegen de antisemitische maatregelen van de bezetter
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 2, p. 76
SamenvattingNa de bevrijding ontstond al snel het beeld dat ‘de’ Nederlanders zich tijdens de oorlog heldhaftig hadden verzet tegen de Jodenvervolging en het nationaalsocialistische onrecht. De naoorlogse berichten over de moord op meer dan 102.000 Nederlandse Joden brachten dit zelfbeeld nauwelijks aan het wankelen. Dat werd anders, toen in de jaren zestig van de vorige eeuw bleek dat de nazi’s gedurende de Tweede Wereldoorlog uit geen enkel land in West-Europa zo veel Joden hadden gedeporteerd en omgebracht als uit Nederland. Deze bijdrage staat stil bij het verzet van Nederlandse juristen tegen onrechtvaardig recht, in het bijzonder tegen de antisemitische maatregelen.
Auteur(s)C.J.H. Jansen
Pagina76
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelTussen hoop en vrees: In de kraamkamer van de Europese bescherming van mensenrechten
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 2, p. 84
SamenvattingIn de naoorlogse jaren werd de basis gelegd voor het huidige stelsel van Europese bescherming van mensenrechten. Deze bijdrage schetst een beeld van de omstandigheden waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens tot stand kwam, en de overwegingen die daarbij een rol speelden. Dat roept dan ook de vraag op in hoeverre het EVRM voldoet aan zijn oorspronkelijke doelstellingen.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEichmanns verdediging in Jeruzalem
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 2, p. 93
SamenvattingAdolf Eichmann is het duidelijkste voorbeeld van het prototype van de verdachte die zich als gehoorzame dader presenteerde. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het daderperspectief zoals Eichmann dat op de zitting in Jeruzalem schetste. Betoogd wordt dat in het licht van het vonnis van de Rechtbank Jeruzalem uit 1961 en de kennis van nu, dat perspectief als een vorm van misleiding kan worden beschouwd.
Auteur(s)N. Rozemond
Pagina93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNeurenberg als wegbereider voor het internationale strafrecht
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 2, p. 100
SamenvattingDe 75-jarige herdenking van de historische verrichtingen van het Neurenberg Tribunaal biedt een mooie gelegenheid om de balans op te maken van de staat van het internationale strafrecht. In het licht van de grillige veranderingen in de opvattingen over de normatieve en politieke levensvatbaarheid van internationaal strafrecht wordt in dit essay ingegaan op bijdrage van het Neurenberg Tribunaal aan de ontwikkeling van het internationale strafrecht.
Auteur(s)H.G. van der Wilt
Pagina100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelWaarom de vervolging voor oorlogsmisdrijven belangrijk is
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 2, p. 107
SamenvattingColumn over twee zaken waarin Nederlanders werden veroordeeld wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven.
Auteur(s)L. Plas , S. Minks
Pagina107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelCOVID-19/CATCH-22: Besmettingsgevaar en voorlopige hechtenis
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 2, p. 109
SamenvattingEr is veel af te dingen op de Nederlandse praktijk van de voorlopige hechtenis. Het wettelijk systeem kent veel voorwaarden en nuances die ten onrechte de indruk wekken dat een verdachte niet zomaar in voorlopige hechtenis wordt genomen of gehouden. Die kritiek op de voorlopige hechtenis klinkt nog luider nu noodverordeningen zijn afgekondigd vanwege het besmettingsgevaar van het coronavirus. De rechters die over de voorlopige hechtenis en het voortduren daarvan oordelen, lijken in tegenstelling tot de ernst van de situatie vooralsnog weinig toeschietelijk in het honoreren van schorsingsverzoeken.
Auteur(s)P.P.J. van der Meij
Pagina109
LinkVolledige tekst artikel (cleerdin-hamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn