Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-11-2020
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelZorgen rondom het strafrecht
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 5, p. 239
SamenvattingDe wens om in kaart te brengen hoe belangrijk de zorg in al zijn aspecten is voor het strafrecht en tevens de ongerustheid over de huidige stand van het zorgniveau voor die grote groep kwetsbaren die met het strafrecht in aanraking zouden komen, heeft geleid tot het thema ‘Zorgen rondom het strafrecht’.
Auteur(s)P.P.J. van der Meij , T.B. Trotman
Pagina239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelZorgen rondom het strafrecht: TBS. Problemen in de praktijk en een imagoprobleem: het perspectief van de terbeschikkinggestelde
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 5, p. 241
SamenvattingDeze bijdrage staat stil bij een aantal kwesties die het succes van de TBS-maatregel (kunnen) ondermijnen. Voor een deel gaat het daarbij om praktische problemen die met enige goede wil zouden kunnen worden weggenomen, en voor een ander deel gaat het om een imagoprobleem waarvoor – naast goede informatieverstrekking aan verdachten, terbeschikkinggestelden en aan de samenleving – wellicht een meer structurele ingreep noodzakelijk is. Bij de bespreking van de verschillende thema’s wordt het perspectief van de terbeschikkinggestelde als uitgangspunt genomen.
Auteur(s)J.A.W. Knoester , J. Boksem
Pagina241
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelSancties voor ouders vanwege misdragingen van hun kind?
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 5, p. 251
SamenvattingHet afgelopen jaar hebben burgemeesters naar aanleiding van ernstige steekincidenten en vanwege desastreuze gevolgen van de coronacrisis voor de meest kwetsbare buurten gepleit voor een integrale aanpak gericht op deze gebieden. Minister Dekker heeft daarop onder meer voorgesteld om de ouders van deze jongeren aan te pakken. Hij denkt daarbij aan het Britse jeugdstrafrecht, waar ouders een sanctie kan worden opgelegd vanwege wangedrag van hun kind. In dit artikel worden kritische kanttekeningen bij dit voornemen geplaatst.
Auteur(s)I. Weijers
Pagina251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOver stromen, waterscheidingen en koudwatervrees: de overgang van strafrecht naar GGZ sinds de Wet forensische zorg
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 5, p. 257
SamenvattingIn deze bijdrage wordt in een vroeg stadium of het doel van de Wet forensische zorg (Wfz) om doorstroom vanuit het strafrecht naar de GGZ te bevorderen bereikt wordt. Daarbij wordt zowel gekeken naar de stelselwijziging van inkoop van forensische zorg door de minister van Justitie en Veiligheid vanaf 2008, zoals grotendeels gecodificeerd in de Wfz, als de directe overgangsmogelijkheid via de zorgmachtiging door de strafrechter (art. 2.3). Hierbij wordt beeldspraak uit het watermanagement gebruikt, met stromen, waterscheidingen en koudwatervrees.
Auteur(s)M.J.F. van der Wolf , A.W.T Klappe , P.A.M. Mevis
Pagina257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDuizelingwekkende en zorgwekkende ontwikkelingen in de rechtspositie van gedetineerden
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 5, p. 265
SamenvattingIn toenemende mate wordt in het penitentiair beleid niet alleen de doelmatigheid, maar ook de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde vooropgesteld. Dit laatste geschiedt dan vanuit de neoliberale responsabiliseringsgedachte dat het gevangeniswezen zich nog slechts hoeft in te spannen om de gedetineerde zelf in staat te stellen zich op zijn terugkeer in de samenleving voor te bereiden, mits en zolang hij dat zelf tenminste wil, zich daarvoor inzet en daar ook zijn verantwoordelijkheid voor neemt. Deze bijdrage bespreekt enkele voorbeelden van de doorgevoerde en aangekondigde veranderingen in het penitentiair recht en betoogt dat deze wijzigingen al met al een forse achteruitgang van de rechtspositie van en rechtszekerheid voor gedetineerden met zich brengen.
Auteur(s)S. Struijk
Pagina265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGoede zorg voor slachtoffers verstevigd de rechtsstatelijkheid van de strafrechtspleging
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 5, p. 274
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de huidige positie van het slachtoffer gedurende het strafproces. Daarbij wordt beschreven welke zorg er voor het slachtoffer is en welke hiaten er zijn in de uitvoering hiervan en in de maatregelen zelf. Ten slotte wordt een korte vooruitblik gedaan naar de betekenis van het wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten voor de zorg op het slachtoffer.
Auteur(s)R.A. Korver , N. Hoogenboom , E.D.T.M. de Blok , I.N. de Wit
Pagina274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHanden wassen en witwassen in tijden van Covid-19
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 5, p. 286
SamenvattingCash is king, maar tijdens de coronacrisis lijkt dat anders te liggen. Betaling in chartaal geld is aanzienlijk beperkt en door de wereldwijde lockdowns heeft de offline (internationale) handel stil gelegen. De coronacrisis heeft derhalve grote financiële gevolgen, ook voor criminelen. Waar menig individu zijn handen stuk wast, zijn criminelen druk bezig met het herorganiseren van handelsstructuren om geldbedragen wit te wassen. De verwachting is dat witwassen via bitcoins zal plaatsvinden. In deze bijdrage staat het witwassen van bitcoins centraal.
Auteur(s)N. van der Voort , W.M. Warnaars
Pagina286
Artikel aanvragenVia Praktizijn