Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-05-2021
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelDigitalisering van het straf(proces)recht: een meerlagig fenomeen
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 2, p. 39
SamenvattingHoewel we reeds een aantal decennia leven in een digitaliserende maatschappij, heeft een aantal recente technologische ontwikkelingen geleid tot een heuse stroomversnelling. Deze ontwikkelingen hebben brede betekenis voor de strafrechtspleging als het gaat om de strafwaardigheid van gedrag, de formulering van strafbaarstellingen, bewijs en bewijswaardering. Deze en andere innovaties bieden enerzijds opportuniteiten voor een meer slagkrachtig en efficiënt optreden tegen criminaliteit, maar houden anderzijds ook risico’s in. Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis de digitalisering van de strafrechtspleging een flinke boost gegeven. Er is in recordtempo voor kapitalen aan apparatuur de Nederlandse zittingszalen ingedragen, met de bedoeling om online zittingen te organiseren of verdachten op afstand te horen. Het werken op afstand heeft binnen ZM en OM duidelijk gemaakt dat de stand van de digitalisering van de dossiers en de gegevenshuishouding heeft geleden onder de bezuinigingen en daardoor momenteel zeer te wensen overlaat. Met veel energie zijn projecten uit de grond gestampt om hierin verbetering te brengen. De veelheid aan ontwikkelingen doet de vraag opkomen naar de verenigbaarheid van de toenemende digitalisering van de maatschappij, en dus ook van de strafrechtelijke rechtshandhaving, met de waarden en beginselen die ten grondslag liggen aan onze strafrechtspleging. Het stimuleren van deze fundamentele reflectie was de belangrijkste drijfveer voor het samenstellen van dit nummer. Daarbij werd gepoogd een breed spectrum aan thema’s aan bod te laten komen.
Auteur(s)D. van Daele , J.B.H.M. Simmelink
Pagina39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe rechten van de verdediging in de context van omvangrijke datasets en geavanceerde zoekmachines in strafzaken: een suggestie voor uitbreiding
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 2, p. 41
SamenvattingIn dit artikel onderzoekt de auteur de vraag hoe het beginsel van equality of arms moet worden geïnterpreteerd om toegang tot omvangrijke datasets voor de verdediging mogelijk te maken en om het toetsen van de betrouwbaarheid van het bewijsvergaringproces te faciliteren.
Auteur(s) M. Galic
Pagina41
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet digitale strafproces: een procedural justice-perspectief
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 2, p. 50
SamenvattingIn deze bijdrage willen de auteurs stilstaan bij de impact van wat in het Engels wordt aangeduid als remote justice. Zij zullen van de allesomvattende term remote justice gebruikmaken ter aanduiding van alle zittingen waarbij één of meer procesdeelnemers via video- of telefoonverbinding deelnemen. Ofschoon deze vorm van rechtspreken zeker niet nieuw is - telehoren werd al in 2007 in Nederland wettelijk ingevoerd - is het gebruik ervan in de jaren erna nooit echt van de grond gekomen. De corona-crisis bracht de ontwikkelingen op dit punt in een stroomversnelling.
Auteur(s)C. Peristeridou , A. Pivaty , D.L.F. de Vocht
Pagina50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAI-risicotaxatie: nieuwe kansen en risico's voor statistische voorspellingen van recidive
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 2, p. 58
SamenvattingIn deze bijdrage geven de auteurs uitleg van AI-risicotaxatie door deze te vergelijken met bestaande vormen van risicotaxatie. Ze bespreken verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende soorten risicotaxatie en laten zien in hoeverre AI-risicotaxatie nieuwe dilemma's met zich brengt voor juristen.
Auteur(s)G.M. de Vries , J. Bijlsma , A.R. Mackor , F.J. Bex , G. Meynen
Pagina58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelWhat makes a sex crime? A fair label for image-based sexual abuse
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 2, p. 67
SamenvattingThe prevalence of image-based sexual abuse ('ibsa') has increased much faster than its criminalisation. As ever-increasing portions of our lives take place online it is not surprising that crime moves online too. This is certainly true for ibsa, defined as the recording and/or publication of private sexual images without the consent of the depicted person. Many countries have not criminalised ibsa and do not plan to do so. The initial Dutch response was that ibsa could be prosecuted as forms of slander and libel, a position that has since been amended. As of January 2020, ibsa is criminalised in The Netherlands as a public order offence as defined in Article 139h Sr. This article considers two aspects of why conduct might be criminalised at all: harmfulness, which will be discussed briefly in the next section; and wrongfulness, which will be the main focus of this article.
Auteur(s)M.L.R. Goudsmit
Pagina67
LinkVolledige tekst artikel (ssrn.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelPrivacy, cryptovaluta en compliance
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 2, p. 74
SamenvattingIn deze column staan de cryptomunten en hun impact op de privacy centraal.
Auteur(s) K.M.T. Helwegen , R.J. de Jong
Pagina74
Artikel aanvragenVia Praktizijn