Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 08-04-2022
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelDriemaal schatvinding in Frankrijk
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 254
SamenvattingMet de komst van de privaatrechtelijke wetboeken in de negentiende eeuw kwam er een einde aan een tijdperk waarin het privaatrecht in Europa putte uit dezelfde bron: het door keizer Justinianus in de zesde eeuw gecodificeerde Romeinse privaatrecht.
Auteur(s)J. Jansen
Pagina254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe contractuele aansprakelijkheid van de medisch specialist bij het gebruik van een chirurgische robot met artificiële intelligentie
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 257
SamenvattingHet gebruik van een chirurgische robot met artificiële intelligentie roept specifieke aansprakelijkheidsvragen op. Aan de hand van welke toetsingsmaatstaf moeten we bijvoorbeeld beoordelen of het gebruik van zo’n robot een tekortkoming oplevert, en in welke gevallen is zo’n tekortkoming toerekenbaar?
Auteur(s)Y. Hafez
Pagina257
LinkVolledige tekst artikel (ou.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOnteigenen voor stikstofreductie: Een korte verkenning
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 269
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in – ingegeven door recente ontwikkelingen binnen de Haagse politiek – op de vraag of, en zo ja hoe het instrument van de onteigening kan worden ingezet bij het werken aan een oplossing voor de stikstofproblematiek.
Auteur(s)J. Sluysmans
Pagina269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe valse tegenstelling tussen uniform en maatpak
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 274
SamenvattingDe toeslagenaffaire heeft de noodzaak tot empathie en de menselijke maat andermaal op de agenda gezet. Maar het is niet nodig – en ook niet wenselijk – om ons heil te zoeken in het persoonlijke rechtvaardigheidsgevoel van de rechter zolang we maar afstappen van de misvatting dat consistente toepassing van de wet geen keuze zou toelaten tussen verschillende mogelijke toepasbare regels en verschillende feitencomplexen.
Auteur(s)P. Westerman
Pagina274
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelKnock Knock Who’s There? Tussenpersonen, persoonsgegevens en de kunst van het juiste evenwicht
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 279
SamenvattingWat te doen als je op Twitter door een anoniem profiel voor rotte vis wordt uitgemaakt? Het Nederlandse recht biedt verschillende mogelijkheden om identificerende gegevens te verkrijgen van internettussenpersonen. Maar hoe wordt de afweging met de bescherming van de persoonsgegevens van de anonymus gemaakt?
Auteur(s)C. Alberdingk Thijm
Pagina279
LinkVolledige tekst artikel (IViR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelNudging: Een juridisch relevant fenomeen met rechtsstatelijke impact
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 290
SamenvattingDe Nederlandse overheid experimenteert met nudging: het aanpassen van keuzearchitectuur om op een voorspelbare manier gedrag te veranderen, zonder opties te verbieden of gebruik te maken van significante financiële prikkels. Momenteel is binnen de juridische wereld weinig aandacht voor dit nieuwe beleidsinstrument.
Auteur(s)R. Zeilstra
Pagina290
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelOvereenkomsten in faillissement: wandelen over nieuwe paden
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 295
SamenvattingHoge Raad 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 (CV/Jansen q.q. en Koers q.q.)
Auteur(s)R.M. Wibier
Pagina295
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoe ver gaat de verklaringsplicht van de schuldenaar?
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 300
SamenvattingHoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1776, RvdW 2021/1152
Auteur(s)A.W. Jongbloed
Pagina300
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelExit willekeurstoets. Bestuursrechterlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel na 2-2-’22
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 306
SamenvattingAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 februari 2022, JB 2022/44, m.nt. R.J.N. Schlössels
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina306
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad
TitelMachtsverdeling, Grondwet en conventie
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 315
SamenvattingEen belangrijk deel van de Nederlandse Grondwet is gedurende de afgelopen honderdvijftig jaar opvallend onveranderd gebleven: de grondwetgever heeft een groot aantal van de nog altijd geldende regels omtrent de verhoudingen binnen en tussen regering en parlement al in 1848 vastgelegd. Na die periode vinden echter belangrijke veranderingen plaats: de Nederlandse constitutie democratiseert, het kiesstelsel verandert en politieke partijen worden steeds belangrijker.
Auteur(s)G.J. Geertjes
Pagina315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPerspectief
TitelSchieten met carbid, dat gaat zomaar niet! Beantwoording rechtsvraag (350) Staats- en bestuursrecht
CiteertitelAA 2022, afl. 4, p. 326
SamenvattingNu de dagen langzaam korter worden, verheugt één groep Nederlanders zich in het bijzonder op wat komen gaat: de liefhebbers van het zogenaamde carbidschieten. Niet-liefhebbers ervaren vooral absurde geluidsoverlast. Bovendien is het gevaarlijk. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde dat ontploffende melkbussen en rondvliegende onderdelen jaarlijks (zwaar)gewonden veroorzaken en nog in 2009 viel er een dodelijk slachtoffer.
Auteur(s)G. Boogaard
Pagina326
Artikel aanvragenVia Praktizijn