Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 21-04-2022
Aflevering 4
RubriekEditorial
TitelHeer en knecht – aantekeningen over de verhouding tussen materieel en formeel strafrecht, proportionaliteit en artikel 359a Sv
CiteertitelDD 2022/20
SamenvattingNaar aloude en wijdverbreide opvatting is de ratio essendi van het formele recht gelegen in zijn dienstbaarheid aan het materiële recht.2 De eertijds binnen de common law gebruikelijke benaming ‘adjective law’ brengt die functionele onzelfstandigheid van het formele recht treffend tot uitdrukking.
Auteur(s)F. de Jong
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelSpreekrecht in de strafbeschikkingsprocedure
CiteertitelDD 2022/21
SamenvattingIn deze bijdrage demonstreren de auteurs dat bij de afdoening van bepaalde spreekrechtwaardige delicten via de strafbeschikkingsprocedure het spreekrecht van artikel 51e Sv niet wettelijk wordt gewaarborgd.
Auteur(s)A.J. Hommes , F.G.H. Kristen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelNiet tornen aan het vertrouwensbeginsel! Een reactie op Adams, DD 2021/74
CiteertitelDD 2022/22
SamenvattingIn Delikt en Delinkwent 2021, afl. 10 verscheen een uitgebreide studie van Adams naar de huidige interpretatie van het interstatelijke vertrouwensbeginsel in relatie tot het beginsel van equality of arms in cryptodatazaken.2 Het betreffende rechtspraakartikel bevat een prikkelend slot. Dit is een reactie op de studie van Adams.
Auteur(s)J.C. van der Pijll
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift bij: ‘Niet tornen aan het vertrouwensbeginsel!’, (DD 2021/74)
CiteertitelDD 2022/23
SamenvattingHet rechtspraakartikel DD 2021/74 sloot af met de enigszins gechargeerde artikeloverstijgende vraag of het vertrouwensbeginsel – gezien de ontwikkelingen op het gebied van (digitale) interstatelijke samenwerking – mogelijk in zijn geheel los zou moeten worden gelaten.
Auteur(s)S.G.A.M. Adams
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelEuropees strafrecht
CiteertitelDD 2022/24
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het Europees aanhoudingsbevel.
Auteur(s)E. Filius , A. Martufi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2022/25
SamenvattingMet onder meer aandacht voor bestuurlijke boetes.
Auteur(s)A.R. Hartmann , H.J.B. Sackers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2022/26
SamenvattingMet onder meer aandacht voor procesafspraken in Nederland.
Auteur(s)M.R.J. Baumgardt , T. Felix , T.J. Kelder
Artikel aanvragenVia Praktizijn