Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 21-04-2022
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelTaken en bevoegdheden van ministers zonder portefeuille
CiteertitelTO 2022, 1, p. 2
SamenvattingIn dit redactioneel staats de auteur stil bij de vraag waarom in de benoeming van de ministers zonder portefeuille niet verwezen is naar art. 44, tweede lid, van de Grondwet (Gw) en waarom de taken niet genoemd worden in het KB zelf.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: met een nieuw kabinet op weg naar inwerkingtreding
CiteertitelTO 2022, 1, p. 6
SamenvattingHet nieuwe kabinet gaat op het dossier van de Omgevingswet van start met een nieuwe beoogde datum van inwerkingtreding. Op 1 februari 2022 maakte de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend niet langer vast te houden aan 1 juli 2022.
Auteur(s)H.W. de Vos
Pagina6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpen normen in ruimtelijke regels: Is het omgevingsplan een nieuwe fase in een neverending story?
CiteertitelTO 2022, 1, p. 13
SamenvattingRecent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken gedaan over regels met open normen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Deze uitspraken zijn niet alleen van belang voor de huidige bestemmingsplanpraktijk, maar naar alle waarschijnlijkheid ook voor de toekomstige praktijk van het opstellen van een omgevingsplan.
Auteur(s)J. van der Velde
Pagina13
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProjectbesluit? Nee, dank je
CiteertitelTO 2022, 1, p. 21
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wijze waarop de regionale waterbeheerder besluit over de totstandkoming van waterschapsprojecten. Het kerninstrument projectbesluit speelt daarbij een belangrijke rol.
Auteur(s)E.W. ten Heuw
Pagina21
Artikel aanvragenVia Praktizijn