Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 03-05-2022
Aflevering 15 De staat van het recht (kroniekennummer)
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2022/948
SamenvattingIn deze kroniekperiode vielen het meest op de arresten van de Hoge Raad die door een op de praktijk afgestemde inhoud direct kunnen worden toegepast. De Hoge Raad liet zich een aantal keer van een pragmatische kant zien met het verstrekken van lijstjes, concrete berekeningsmethoden en suggesties voor bedragen ter vergoeding van schade ter oplossing van diverse problemen.
Auteur(s)E. van Wechem , J.G.J. Rinkes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht: Over evenredigheid, evenredigheid en … evenredigheid.
CiteertitelNJB 2022/949
SamenvattingOpnieuw kan worden geconstateerd dat het bestuursrechtelijke debat vooral is gericht op evenredigheid en maatwerk. Maar dat debat komt wel in een volgende fase nu de bestuursrechters handen en voeten beginnen te geven aan een meer indringende toetsing van overheidsbesluiten aan het evenredigheidsbeginsel. Ook andere rechtsbeginselen worden in een burgervriendelijke richting verder ontwikkeld en dat geldt ook voor het bestuursprocesrecht.
Auteur(s)T. Barkhuysen , W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2022/950
SamenvattingIn deze kroniekperiode werden de plannen bekend van de nieuwe regering. Het kabinet investeert in de strafrechtklaeten en heeft een hoop goede plannen. Wat ontbreekt is een aanzet om de plannen duurzaam in samenhang te behandelen. Op het gebied van beleid en onderzoek is er in Nederland veel aandacht voor de korte detentie en het maken van proces- of vonnisafspraken. Ook heeft er een evaluatie plaatsgevonden van artikel 80a RO en stonden het adolescentenstrafrecht, slachtofferbeleid en plannen voor een gecentreerde berechting en detentie van de gevaarlijkste verdachten in de belangstelling.
Auteur(s)J. Nan , P. Verrest , C. van der Vis , J. Verbaan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Internationaal Publiekrecht
CiteertitelNJB 2022/951
SamenvattingDe oorlog in Oekraïne door de Russische militaire invasie van dat land doet de naoorlogse internationale rechtsorde op haar grondvesten schudden. Anders dan onze Kronieken van de afgelopen jaren is deze Kroniek grotendeels gewijd aan dit onderwerp waaraan vele volkenrechtelijke kwesties kleven. Enkele andere onderwerpen, waaronder het regeerakkoord Rutte-IV en mondiale klimaatdiplomatie, passeren ook de revue.
Auteur(s)N. Blokker , N. Schrijver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Ondernemingsrecht
CiteertitelNJB 2022/952
SamenvattingZoals in kronieken van het ondernemingsrecht ook in voorgaande jaren al is geconstateerd zijn er weinig privaatrechtelijke rechtsgebieden waarop de invloed van grote maatschappelijke thema’s zich zo direct laat gevoelen als op het terrein van het ondernemingsrecht.
Auteur(s)H.J. de Kluiver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het gezondheidsrecht
CiteertitelNJB 2022/953
SamenvattingSinds eind maart jl. zijn in Nederland alle COVID-maatregelen opgeheven. Niettemin stond de afgelopen kroniekperiode wederom grotendeels in het teken van de strijd tegen deze pandemie. Maar er gebeurde meer op het gebied van het gezondheidsrecht. Zo werd het belang van preventie steeds duidelijker, werden de kwaliteitsnormen uitgebreid, profileerde de EU zich op het terrein gezondheid, was er reuring over het tuchtrecht en waren er veel vragen rond de wetgeving psychiatrie en de omgang met persoonsgegevens.
Auteur(s)A. Hendriks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het mededingingsrecht
CiteertitelNJB 2022/954
SamenvattingHet mededingingsrecht krijgt gestalte in de praktijk en mededingingsbeleid wordt beïnvloed door veranderende maatschappelijke en economische opvattingen. Mededingingsautoriteiten worden ook door deze veranderingen beïnvloed. Zo schrijft het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt in haar voorwoord bij het jaarverslag 2021: ‘Veel wetten waar de ACM op toeziet werden gemaakt in een ander tijdsgewricht. Het dominante mensbeeld was dat van de zelfredzame en vrij kiezende mens. Het besef is sindsdien gegroeid dat er voor veel groepen mensen grenzen zijn aan de zelfredzaamheid en vrije keuze.’
Auteur(s)W. Knibbeler , T. van Helfteren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van de intellectuele eigendom
CiteertitelNJB 2022/955
SamenvattingIn tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot. De Haagse octrooirechtspraak gaat te langzaam en het Unified Patent Court begint eind dit jaar. Herhaaldepots zijn vermoedelijk ontoelaatbaar. Uitputting blijft ingewikkeld. Het exploiteren van één snackbar in Goes kan normaal gebruik van een Beneluxmerk opleveren. Overblokkering lijkt mee te vallen. Stukjes van een Ferrari kunnen modelrechtelijk beschermd zijn. Stukjes van een scheerapparaat of een Landrover zijn lastiger auteursrechtelijk te beschermen. Champagne is erg goed beschermd en Delfts Blauw straks ook.
Auteur(s)D. Visser , S. Dack
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees privaatrecht
CiteertitelNJB 2022/956
SamenvattingIn deze kroniek ligt de nadruk op EU-regelgeving met betrekking tot de digitale interne markt. In dat kader worden onder meer de nieuwe (informatie)verplichtingen voor platformen besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen van de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten voor het Nederlandse bankwezen. Ook komen de informatieverplichtingen voor de handelaar in overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimte aan de orde. Al met al blijkt dat het Europees privaatrecht het dagelijkse leven in de Europese Unie blijvend beïnvloedt.
Auteur(s)R.J. Rutgers
Artikel aanvragenVia Praktizijn