Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 19-05-2022
Aflevering 4
RubriekKort & bondig
TitelStikstofcrises
CiteertitelTvAR 2022, afl. 4
SamenvattingEr zijn drie stikstofcrises: de eerste crisis (de acute) is veroorzaakt door de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Met deze uitspraak werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – op basis waarvan nog allerlei projecten toestemming konden krijgen om de ammoniakdepositie op Natura 2000 gebieden te verhogen – van tafel geveegd. Deze crisis is ook niet meer dan dat: we mogen de natuurproblemen niet verergeren door 'plannen en projecten'.
Auteur(s)D.W. Bruil
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Scheurt grasland om de voedselvoorziening van het Nederlandsche Volk te verzekeren': Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog
CiteertitelTvAR 2022, afl. 4
SamenvattingOorlog in Europa. Wat tot voor kort ondenkbaar leek, is nu realiteit. De oorlog in Oekraïne heeft onvermijdelijk gevolgen voor de landbouw en potentieel ook voor het denken over landbouw en de rol van het agrarisch recht.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen Legalisatieprogramma PAS-meldingen maakt nog geen zomer
CiteertitelTvAR 2022, afl. 4
SamenvattingHet is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar alom bekende uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof deed. In die uitspraak oordeelde de Afdeling dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag lag niet voldeed aan de eisen die art. 6 Habitatrichtlijn daaraan stelt.
Auteur(s)R.H.W. Frins , R.P.C.M. van Wel
Pagina198
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 24-03-2022, GP11.837
CiteertitelTvAR 2022/8092
SamenvattingGlyfosaatverbod. Pacht. Beding
AnnotatorD.W. Bruil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2021
CiteertitelTvAR 2022/8093
SamenvattingPacht. Erfrecht. De pachter pachtte ruim 16 hectare grond van ASR. Hij is in maart 2019 overleden en zijn erfgenamen zijn de vier appellanten. Een van hen hebben de erven aangewezen om de pachtrelatie met ASR voort te zetten. ASR heeft bezwaren en vindt ook dat het bedrijf dat deze erfgename heeft, niet voldoet aan de eisen van bedrijfsmatige landbouw. ASR heeft ontbinding van de overeenkomst gevorderd. De appellanten hebben op hun beurt een verklaring voor recht gevorderd dat er geen redelijke bezwaren zijn. Het hof ontbindt de pachtovereenkomst op grond van artikel 6:258 BW
Samenvatting (Bron)De pachter pachtte ruim 16 hectare grond van ASR. Hij is in maart 2019 overleden en zijn erfgenamen zijn de vier appellanten. Een van hen hebben de erven aangewezen om de pachtrelatie met ASR voort te zetten. ASR heeft bezwaren en vindt ook dat het bedrijf dat deze erfgename heeft, niet voldoet aan de eisen van bedrijfsmatige landbouw. ASR heeft ontbinding van de overeenkomst gevorderd. De appellanten hebben op hun beurt een verklaring voor recht gevorderd dat er geen redelijke bezwaren zijn. Het hof ontbindt de pachtovereenkomst op grond van artikel 6:258 BW.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:9317
Artikel aanvragenVia Praktizijn