Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 05-07-2005
Aflevering 13
TitelDe notoire 'pieper' in het bestuurs(proces)recht
CiteertitelJBa 2005/195
SamenvattingDe Awb biedt de burger tal van mogelijkheden op te komen tegen besluiten van bestuursorganen. Ook in het voortraject, voordat een bestuursorgaan tot een besluit komt, kunnen burgers hun stem laten gelden. Wat indien een burger buitensporig gebruik maakt van deze bevoegdheid en hierdoor een (te) groot beslag legt op het overheidsapparaat. Kan een bestuursorgaan in zo'n geval de notoire 'pieper' weren?
Auteur(s)L.G.P. Frankfort
Pagina194-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200409980/1
CiteertitelJBa 2005/196
SamenvattingOntoereikende machtiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2003 heeft ZorgOnderzoek Nederland Medische wetenschappen (hierna: ZonMw) een aanvraag van appellant en [aanvrager] beiden beweerdelijk handelend namens het Utrechts consortium, om subsidie in het kader van het deelprogramma Onderzoeks- en Kennisinfrastructuur van het ZonMw programma GeestKracht, afgewezen.
Pagina198-198
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200402045/1
CiteertitelJBa 2005/197
SamenvattingBouwaanvraag. Wijzigingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) bouwvergunning geweigerd voor het oprichten van bedrijfshallen en kantoren op het perceel dat bekend staat als het Groenenbergterrein te Schiphol-Rijk.
Pagina198-198
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200500568/1
CiteertitelJBa 2005/198
SamenvattingDwangsom. Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2004, kenmerk 6036, heeft het college van burgemeester en wethouders van Wisch aan Frico Cheese een last onder dwangsom opgelegd en het verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van Frico Cheese, gelegen aan [locatie] te Varsseveld, voor het overige afgewezen.
Pagina199-199
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200406048/1
CiteertitelJBa 2005/199
SamenvattingDwangsom. Bouwverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best (hierna: het college ) appellante gelast het op bij het besluit gevoegd tekening aangegeven gedeelte van de begane grond van het complex Oranjestaete, kadastraal bekend als gemeente Best, sectie H, nummer 5864, plaatselijk bekend als Oranjestraat 1 te Best (hierna: het perceel), overeenkomstig de op 27 april 2000 verleende vrijstelling en bouwvergunning te gebruiken, onder oplegging van een dwangsom.
Pagina199-200
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200407847/1
CiteertitelJBa 2005/200
SamenvattingOverschrijding beslistermijn. Bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2003 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) appellanten onder toepassing van bestuursdwang aangeschreven als bedoeld in artikel 14, eerste lid, en artikel 17, eerste lid, van de Woningwet om binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit aan het pand, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], (hierna: het pand) de in de voorzieningenlijst genoemde werkzaamheden op afdoende wijze te (laten) verrichten.
Pagina200-200
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200408872/1
CiteertitelJBa 2005/201
SamenvattingHeroverweging . Beslissing op bezwaar door ander bestuursorgaan. Mandaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2003 heeft appellant geweigerd aan [wederpartij] vrijstelling, als bedoeld in art 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) te verlenen ten behoeve van de vestiging van een glastuinbouwbedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie [], nummers [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
Pagina200-200
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200407452/1
CiteertitelJBa 2005/202
SamenvattingHeroverweging. Mandaat. Niet-ondergeschikte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) geweigerd appellante een urgentieverklaring te verstrekken.
Pagina200-201
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200409074/1
CiteertitelJBa 2005/203
SamenvattingMandaat. Bezwaarschriftencommissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) het recht van appellante op bemiddeling vervallen verklaard en de aan haar op 11 december 2002 verstrekte urgentieverklaring ingetrokken.
Pagina201-201
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200407519/1
CiteertitelJBa 2005/204
SamenvattingNadere stukken. Procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp (hierna: het college) aan appellant sub 1 vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een dakopbouw op de woning aan [locatie] te Leiderdorp.
Pagina201-201
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200406328/1
CiteertitelJBa 2005/205
SamenvattingNadere stukken. Indiening. Relevantie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2001 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) Kindercentrum "De Dikke Deur" gelast om, indien een aantal in een bijlage bij dit besluit opgesomde gebreken niet zijn opgeheven, vˇˇr vrijdag 12 december 2001 het pand Heemraadssingel 99 te Rotterdam te ontruimen en ontruimd te laten. Voorts heeft het dagelijks bestuur daarbij bepaald dat, indien het Kindercentrum "De Dikke Deur" op maandag 24 december 2001 niet of slechts gedeeltelijk aan dit besluit voldoet, het met ingang van die datum een dwangsom verbeurt ten bedrage van 5000,00 ( 2268,90) per dag, tot een maximum van 100.000,00 ( 45378,02).
Pagina202-202
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200406190/1
CiteertitelJBa 2005/206
SamenvattingOmvang geschil. Ex-tunc toetsing. Hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2003, vastgesteld het bestemmingsplan "Gershwin".
Pagina202-202
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200409537/1
CiteertitelJBa 2005/207
SamenvattingBeroep. Zelf voorzien. Proceskosten. Deskundigenkosten.
Samenvatting (Bron)Op 16 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: het college), voorzover thans van belang, besloten het verkeer vanaf de Slachthuiskade op de Aalderinkssingel te beperken tot het rechtsafslaand verkeer door middel van het bord D5 voorzien van onderbord 'uitgezonderd (brom)fietsers' en de Slachthuiskade voor het gemotoriseerde verkeer op de Aalderinkssingel in noordelijke richting te sluiten door middel van een middengeleider met een fietsdoorsteek en het bord D4 voorzien van onderbord 'uitgezonderd (brom)fietsers'.
Pagina202-203
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-06-2005, 200503134/4
CiteertitelJBa 2005/208
SamenvattingVoorlopige voorziening. Financieel belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2003 heeft verzoeker het verzoek van eiser tot planschadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening afgewezen.
Pagina203-203
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200408215/1
CiteertitelJBa 2005/209
SamenvattingVrijstelling. Verklaring van geen bezwaar. Zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wűnseradiel (hierna: het college) geweigerd aan [partij] vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen/vervangen van een windturbine op het adres [locatie] in [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [] (hierna: het perceel).
Pagina203-203
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200409133/1
CiteertitelJBa 2005/210
SamenvattingStillegging bouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo (hierna: het college) appellante gelast met onmiddellijke ingang de bouw van een carport bij haar recreatiewoning op het perceel [locatie] te [plaats] stil te leggen.
Pagina203-204
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina206-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina204-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn