Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 02-06-2022
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelBeroep op verjaring grond
CiteertitelBR 2022/40
SamenvattingDegene die zich op verjaring beroept, moet succesvol kunnen aantonen dat hij bezitter van de grond is. Of sprake is van bezit moet worden beoordeeld naar de verkeersopvatting met inachtneming van wettelijke regels (art. 3:109-117 BW) en verder op grond van uiterlijke feiten (art. 3:108 BW). Met de verkeersopvatting wordt hier een objectieve maatstaf gegeven; het gaat er niet om wat partijen (de eigenaar en de vermeende bezitter) vinden, maar om de opvatting die leeft in een wijdere kring in de maatschappij.
Auteur(s)R.C.J. Cremers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEsthetiek en het aanbestedingsrecht: een mooi vraagstuk
CiteertitelBR 2022/41
SamenvattingEsthetica als leer van de schoonheid werd bestudeerd door de Griekse wijsgeren en waarschijnlijk al ver daarvoor. Wat iemand - esthetisch gezien - verantwoord vindt of niet, verschilt van persoon tot persoon. ‘Over schoonheid valt immers niet te twisten’, luidt het welbekende adagium. Daarmee is ook meteen gezegd dat de mate van subjectivering bij esthetische kwesties groot is. Hoe verhoudt het leerstuk van de esthetiek zich tot het aanbestedingsrecht, die de objectiviteit tot haar fundamentele principes heeft gemaakt?
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 09-03-2022
CiteertitelBR 2022/42
SamenvattingGrondentrechter ook verlaten bij planschadezaken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bunnik de aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant] is eigenaar van de woning [locatie 1] te Bunnik. Hij heeft gevraag om een tegemoetkoming in planschade ten gevolge van omgevingsvergunningen voor het plaatsen van een condensator en voor het plaatsen van een reclamewerk en ten gevolge van een wijziging van het bestaande bestemmingsplan waardoor een uitbreiding van een supermarkt mogelijk wordt gemaakt. Volgens [appellant] leiden deze besluiten tot waardevermindering van zijn woning, waardoor hij schade lijdt. Het college heeft aan het besluit van 24 juli 2019 een door Thorbecke B.V. opgesteld advies van 21 juni 2019 ten grondslag gelegd. In het advies van Thorbecke is vermeld dat de uitbreiding van de supermarkt mogelijk is gemaakt in het op 5 december 2014 in werking getreden bestemmingsplan "J.F. Kennedylaan e.o. Bunnik".
AnnotatorM.J.W. Timmer , L. van Leeuwen
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 02-02-2022
CiteertitelBR 2022/43
SamenvattingToetsingsintensiteit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2019 heeft de burgemeester van Harderwijk [appellant sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie A] te Harderwijk met ingang van 18 september 2019 voor de duur van zes maanden te sluiten. [appellant sub 2] is huurder van de eengezinswoning aan de [locatie A] te Harderwijk en woont daar samen met zes van zijn zeven kinderen, geboren in de periode 1993-2005. Over één van hen, de oudste zoon, heeft de politie via Meld Misdaad Anoniem (hierna: MMA) meldingen ontvangen dat hij vanuit de woning in drugs zou dealen en in de woning, en mogelijk ook in de schuur achter de woning, drugs zou hebben opgeslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Daaruit is volgens de politie gebleken dat de oudste zoon in drugs handelde, zowel vanuit de woning als elders in de gemeente Harderwijk. De politie heeft de bestuurlijke rapportage van 23 augustus 2020 opgesteld en de burgemeester verzocht handhavend op te treden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 16-03-2022
CiteertitelBR 2022/44
SamenvattingUit het opnemen van een link naar de bezwaarpagina in het besluit mag worden afgeleid dat digitaal bezwaar maken mogelijk is. Als de digitale weg eenmaal geopend is dan geldt volgens de Afdeling een 'doorzendplicht': de behandelend ambtenaar moet ervoor zorgen dat het bezwaar op de juiste plek terechtkomt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam een verbeurde dwangsom van 2.500,00 ingevorderd bij [appellant]. [appellant] is eigenaar van de woning aan de [locatie] in Alphen. De woning is een rijksmonument. Naar aanleiding van een melding van een derde over rookoverlast, heeft het college geconstateerd dat op de woning een roestvrijstalen schoorsteenpijp met een te laag uitmondingsgebied op het achter dakvlak is geplaatst zonder omgevingsvergunning. Het college heeft [appellant] in de gelegenheid gesteld om de strijdige situatie te beëindigen. Nadat was gebleken dat dat niet was gebeurd, heeft het college bij brief van 5 oktober 2018 aan [appellant] bericht dat het voornemens was een last onder dwangsom aan hem op te leggen. Op dat voornemen heeft [appellant] telefonisch gereageerd, onder andere met de mededeling dat hij het pand had gekocht terwijl de schoorsteenpijp toen al aanwezig was.
AnnotatorM. Buitenhuis
LinkVolledige tekst annotatie (akd.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 30-03-2022
CiteertitelBR 2022/45
SamenvattingMatiging boete, evenredigheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellante] een boete van 82.000,00 opgelegd wegens het onttrekken van vier woningen aan de woningvoorraad zonder vergunning en die boete ingevorderd. [appellante] is eigenaar van de woningen aan de Oudezijds Achterburgwal [nummers] in Amsterdam. [bestuurder] is enig aandeelhouder en bestuurder van [appellante]. Het pand bestaat uit vijf bouwlagen. In de onderste bouwlaag is de [winkel] gevestigd. In de bouwlagen boven de winkel zitten woningen. Naar aanleiding van een melding van het team Leegstand dat mogelijk sprake is van illegale toeristische verhuur, hebben toezichthouders van de gemeente Amsterdam op 9 april 2018 de woningen aan de Oudezijds Achterburgwal [nummers] bezocht. Van dit onderzoek hebben de toezichthouders een rapport van bevindingen op ambtsbelofte opgemaakt.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-02-2022
CiteertitelBR 2022/46
SamenvattingEuropese openbare aanbestedingsprocedure. Rechtsverwerking en Grossmanverweer. Stellen vraag over onderwerp voldoende. Duurzaamheid voldoende gewicht tov prijs. Geen rechtsverwerking bij fundamentele gebreken aan procedure. Herzieningsclausule onvoldoende duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig.
Samenvatting (Bron)Europees Aanbestedingsrecht Exceptio Pluris Litis Consortium Grossmann/rechtsverwerking (6:2 BW) Voldoende proactieve houding door stellen van vragen? Rechtsverwerking bij fundamentele gebreken? 2:163c Aw 2012.
AnnotatorB. Braat , J.F. Oostenbrink
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:1150
Artikel aanvragenVia Praktizijn