Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 06-06-2022
Aflevering 4
TitelRechtbank Gelderland 30-03-2022
CiteertitelJBO 2022/21
SamenvattingDwaling, Bodemonderzoek, Verkoop.
Samenvatting (Bron)Bodemverontreiniging ontdekt na koop perceel, geen wederzijdse dwaling, vordering tot aanpassing gevolgen koopovereenkomst afgewezen.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2022:1525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-03-2022
CiteertitelJBO 2022/22
SamenvattingUitbreiding, Bestemming, Landtake.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Houten het bestemmingsplan Wickengaard vastgesteld. Het bestemmingsplan "Wickengaard" maakt het bouwen van 33 woningen mogelijk. Het plangebied omvat het terrein van de voormalige perenboomgaard de Wickengaard te Schalkwijk, gemeente Houten. De Stichting en andere komen in beroep tegen het bestemmingsplan, omdat zij willen dat de perenboomgaard in het gebied behouden blijft. De Stichting en andere betogen verder dat de raad niet heeft onderkend dat het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt. Het plan voorziet in 33 woningen op een perceel met een agrarische bestemming.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2022
CiteertitelJBO 2022/23
SamenvattingBaggerspecie.
Samenvatting (Bron)Aannemer wenst afrekening op grond van paragraaf 39 lid 1 UAV 2012 op basis van verrekenbare hoeveelheden. Opdrachtgever betwist dat de hoeveelheid die de aannemer heeft gebaggerd baggerspecie betrof en noodzakelijk was om het werk tot stand te brengen. Gelet op de tussen partijen geldende overeenkomst ligt het op de weg van de aannemer om te stellen en te onderbouwen dat hetgeen hij heeft ontgraven baggerspecie betrof. De aannemer heeft zijn stellingen onvoldoende onderbouwd, in het licht van de gemotiveerde betwisting door de opdrachtgever. Ook een beroep op paragraaf 29 lid 3 UAV 2012 en paragraaf 39 lid 2 UAV 2012 gaat niet op.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2022:1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 28-03-2022
CiteertitelJBO 2022/24
SamenvattingBodemverontreiniging, Zorgplicht.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel veroordeelt een zoutwinningsbedrijf tot een geldboete van 75.000 euro. Bij grondwatermonitoring is gebleken dat bij een aantal boorputten sprake was van bodemverontreiniging door lekkage. Bij een aantal putten was sprake van forse overschrijding van de toegestane waardes in de bodem. Het bedrijf is verder onderzoek gaan verrichten naar deze verontreiniging, maar had deze verontreiniging direct na ontdekking moeten melden aan de toezichthouder. Dat heeft zij niet gedaan. De straf is aanzienlijk lager dan de eis van de officier van justitie. De rechtbank heeft de officier van justitie gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard voor het onder 2 ten laste gelegde en voor het overige het bedrijf van dat ten laste gelegde vrijgesproken.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2022:824
Artikel aanvragenVia Praktizijn