Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 29-06-2022
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelAlex Brenninkmeijer en het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2022/181
SamenvattingOp 14 april dit jaar overleed Alex Brenninkmeijer. Hij was wetenschapper, rechter, van 2005 tot 2014 Nationale ombudsman en daarna, tot zijn overlijden, lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Zijn overlijden kwam voor mij als een schok. Ruim een maand ervoor hadden we nog samengewerkt in het kader van het project #Bestuursrecht beter van de VAR, vereniging voor bestuursrecht. Ik koester ontzettend veel goede herinneringen, vanwege de interesse, steun, generositeit en warmte die ik ervoer in zijn contact met mij.
Auteur(s)A.T. Marseille
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHoe om te gaan met oneigenlijke wrakingsverzoeken?
CiteertitelNTB 2022/182
SamenvattingEen kritische empirische reflectie op voorstellen om de inhoudelijke behandeling van wrakingsverzoeken te beperken
Auteur(s)A. Outhuijse , J.J.A. Waverijn , L. Mohammad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelVan Swiss Leisure Group via Vlaardingen naar Didam: tijd voor de terugreis?
CiteertitelNTB 2022/183
SamenvattingOp 26 november 2021 wees de Hoge Raad het Didam-arrest. In het arrest oordeelt de Hoge Raad dat als de overheid vastgoed wil verkopen, zij kort samengevat voor potentile gegadigden een transparante selectieprocedure moet organiseren. De redenering van de Hoge Raad in het Didam-arrest is baanbrekend genoemd, heeft in ieder geval grote gevolgen voor de praktijk, maar is niet nieuw.
Auteur(s)T.H.G. Robbe
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2022/184
SamenvattingMet onder meer aandacht voor een uitspraak waarin de vraag centraal staat of een instelling die inburgeringscursussen aanbiedt een bestuursorgaan is in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder b, Awb. Daarvoor is primair relevant of aan het orgaan bij wettelijk voorschrift openbaar gezag is toegekend. Dit houdt in dat aan het orgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het eenzijdig bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten is toegekend (meestal het nemen van besluiten).
Auteur(s)J.C.A. de Poorter , L.A. van Heusden , C.J. de Lange
Artikel aanvragenVia Praktizijn