Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 30-06-2022
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelGrenzen
CiteertitelBR 2022/47
SamenvattingOf het nu om territoriale grenzen gaat van soevereine landen, de handelwijze van bedrijven/personen ten tijde van de Covid-19 periode, of om de grenzen van lichamelijke integriteit van personen, de dagelijkse nieuwsactualiteit wordt bepaald door grenzen en dan met name inbreuken daarop en overschrijdingen daarvan. Grenzen, die terug te voeren zijn op geschreven en ongeschreven wetten, regels en normen.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Natuurbescherming – Gebiedsbescherming (deel 1)
CiteertitelBR 2022/48
SamenvattingBij het schrijven van deze kroniek zijn bijna drie jaren verstreken na de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof en de vraag of dit programma in overeenstemming was met de Habitatrichtlijn. De uitkomst van die procedure kan vrijwel geen enkele omgevingsrecht-jurist zijn ontgaan; de implicaties van die uitspraak voor de (ontwikkelings)praktijk ook niet. Gaandeweg de tijd is duidelijk geworden dat Nederland kampt met een stikstofcrisis en dat snelle oplossingen niet voor handen zijn.
AnnotatorM.M. Kaajan , F. Onrust
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRechtbank Noord-Holland 08-04-2022
CiteertitelBR 2022/49
SamenvattingVordering tot het opleggen van een gebod tot het intrekken van beroep tegen twee omgevingsvergunningen wordt in kort geding toegewezen. De Stichting had de bij haar bekende belangen van de kopers van de 162 woningen die door het ingestelde beroep worden geraakt bij het bepalen van haar handelswijze ter zake niet buiten beschouwing mogen laten. Gelet op de inhoudelijk onweersproken zwaarwegende aard en omvang van die belangen, en op de omstandigheid dat de Stichting andere (en waarschijnlijk efficiëntere) middelen ter beschikking staan om het door haar nagestreefde doel te bereiken, waarbij de schadelijke gevolgen voor de kopers uitblijven, had de Stichting het beroep niet mogen instellen. Door dat wel te doen, en door dit beroep te handhaven, maakt de Stichting misbruik van recht en handelt zij onrechtmatig tegenover de kopers. Het meer algemeen geformuleerde verbod om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen toekomstige vergunningen wordt afgewezen.
Samenvatting (Bron)Vordering tot het opleggen van een gebod tot het intrekken van beroep tegen twee omgevingsvergunningen wordt in kort geding toegewezen. De Stichting had de bij haar bekende belangen van de kopers van de 162 woningen die door het ingestelde beroep worden geraakt bij het bepalen van haar handelswijze ter zake niet buiten beschouwing mogen laten. Gelet op de inhoudelijk onweersproken zwaarwegende aard en omvang van die belangen, en op de omstandigheid dat de Stichting andere (en waarschijnlijk efficiëntere) middelen ter beschikking staan om het door haar nagestreefde doel te bereiken, waarbij de schadelijke gevolgen voor de kopers uitblijven, had de Stichting het beroep niet mogen instellen. Door dat wel te doen, en door dit beroep te handhaven, maakt de Stichting misbruik van recht en handelt zij onrechtmatig tegenover de kopers. Het meer algemeen geformuleerde verbod om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen toekomstige vergunningen wordt afgewezen.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 25-05-2022
CiteertitelBR 2022/50
SamenvattingSlecht levensgedrag. Verzwaarde motiveringsplicht. Relevantie, evidentie en evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2020 heeft de burgemeester van Loon op Zand de aanvraag van [appellant] om een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet afgewezen. Op 2 juli 2020 heeft [appellant] een aanvraag gedaan voor een DHW-vergunning voor de exploitatie van zijn [horecabedrijf] in Kaatsheuvel. Bij het besluit van 11 augustus 2020 heeft de burgemeester de aanvraag afgewezen, omdat [appellant] volgens de burgemeester niet aan de eis voldoet dat hij als leidinggevende van een horecabedrijf niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Daaraan heeft de burgemeester feiten uit justitiële documentatie van [appellant] ten grondslag gelegd. [appellant] is het niet eens met de afwijzing van zijn aanvraag. De afwijzing heeft grote gevolgen voor hem, omdat hij een forse financiële investering heeft gedaan.
AnnotatorC.M.M. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overeenkomstenrecht
TitelRechtbank Gelderland 06-04-2022
CiteertitelBR 2022/51
SamenvattingVerkoop van kavel door gemeente onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. Art. 6:23 lid 1 BW. Hof van Twente-arrest en Didam-arrest.
Samenvatting (Bron)Verkoop van kavel door gemeente onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente raad. Art. 6:23 lid 1 BW. Hof van Twente-arrest en Didam-arrest.
AnnotatorM.J.E. Boudesteijn
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2022:1618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 20-04-2022
CiteertitelBR 2022/52
SamenvattingGeen legaliserende omgevingsvergunning voor illegaal gebouwde veldschuur die krachtens persoonsgebonden overgangsrecht mag worden bewoond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veldschuur op het perceel aan de [locatie] te Liessel. Op het perceel staat een veldschuur die in 1956 zonder een vergunning is gebouwd. [vergunninghouder] en zijn echtgenote, die hoogbejaard zijn, wonen sinds 1992 in het gebouw. In het voorheen geldende bestemmingsplan was het gebouw bestemd als een noodwoning. De raad van de gemeente Deurne heeft naderhand het bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld. Daarin is voor het gebruik dat [vergunninghouder] en zijn echtgenote van de veldschuur maken persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen. Dat betekent dat zij de veldschuur legaal bewonen. Voor de veldschuur is echter nooit een bouwvergunning verleend. Om die reden heeft [wederpartij], die op het perceel daarnaast woont, aan het college om handhaving gevraagd.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1152
Artikel aanvragenVia Praktizijn