Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Datum 02-06-2022
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelHet enkele gebruik van cryptophones als basis voor procesrechtelijke concepten
SamenvattingKijkers van de HBO-serie The Wire (of andere politieseries met focus op digitale opsporing) kennen het katen-muisspel tussen verdachten en de politie. Het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden door verdachten wordt steevast gevolgd door een reactie van de autoriteiten.
Auteur(s)D.A.G. van Toor
Pagina77
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe EncroChat-jurisprudentie: teleurstelling voor advocaten, overwinning voor justitie?
SamenvattingDe EncroChat-operatie houdt de juridische gemoederen flink bezig. Zo levert een zoekslag op rechtspraak.nl naar de term ‘EncroChat’ inmiddels al meer dan honderd resultaten op. Volgens de politie zijn 816 gebruikers geïdentificeerd en liepen er in april 2021 reeds 206 onderzoeken naar aanleiding van de EncroChat-operatie. Tijdens de operatie zijn naar verluidt 25 miljoen berichten van Nederlandse gebruikers van deze ‘cryptotelefoons’ onderschept.
Auteur(s)B.W. Schermer , J.J. Oerlemans
Pagina82
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCryptofoons, privacyvriendelijke applicaties en het vermoeden van onschuld
SamenvattingIn België was 2021 het jaar van het onderzoek naar Sky ECC, een bedrijf dat cryptofoons en een versleutelde communicatiedienst aanbood. In het voorjaar kraakte de Belgische politie, in samenwerking met Nederlandse en Franse collega’s en Europol, dat communicatiesysteem. De politie kon één miljard berichten onderscheppen die met Sky ECC-telefoons waren verzonden, en op basis daarvan alleen al in België een tweeduizendtal verdachten ontmaskeren. De operatie was een van de meest grootschalige acties in België gericht tegen de (internationale) georganiseerde criminaliteit en bracht heel wat informatie over drugstrafieken aan het licht.
Auteur(s)S. Royer , R. Vanleeuw
Pagina90
LinkVolledige tekst artikel (kuleuven.be/)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet gebruik van resultaten uit de EncroChat-hack in de Duitse strafrechtspleging
SamenvattingSinds jaar en dag proberen criminelen heimelijk en/of gecodeerd met elkaar te communiceren. Bekende motto’s daarbij zijn dat alleen op openbare plaatsen met elkaar wordt gesproken of dat geen telefoons worden gebruikt. Zo bericht Astrid Holleeder bijvoorbeeld dat haar broer een voorkeur had voor afspraken in openbare horecagelegenheden, afspraken redelijk spontaan plande en zijn mobiele telefoon alleen gebruikte om te bellen, niet om gebeld te worden. Aan de wens van criminelen om heimelijk en/of gecodeerd te communiceren, ligt de angst ten grondslag dat eventuele afgeluisterde en/of gedecodeerde communicatie tegen hen kan worden gebruikt.
Auteur(s)D.A.G. van Toor
Pagina98
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelExecutieve jurisdictie: het (grote) obstakel in grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken naar (gebruikers van) cryptoaanbieders?
Samenvatting‘Het grootste rechercheonderzoek ooit’, zo duidde Andy Kraag, hoofd van de Dienst Landelijke Recherche, in juli 2020 het opsporingsonderzoek naar (gebruikers van) het bedrijf EncroChat. Dit bedrijf verkocht internationaal cryptotelefoons: toestellen waarmee – door middel van een op de toestellen aanwezige applicatie – versleutelde berichten en beeldmateriaal konden worden verstuurd en ontvangen. Door deze versleuteling (oftewel encryptie) worden leesbare data omgevormd in een wiskundig algoritme. De data zijn daardoor niet inzichtelijk voor derden.
Auteur(s)L.W. Verbeek , T. Beekhuis
Pagina106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe reikwijdte van het inzagerecht en ‘equality of arms’ in het licht van grote datasets, Hansken en toekomstige ontwikkelingen
SamenvattingDe verdediging heeft in strafzaken het recht om kennis te kunnen nemen van informatie die zich in het procesdossier en politiedossier bevindt van de strafzaak waarin de verdachte wordt vervolgd. Los van het relevante materiaal, dat gevoegd wordt aan het procesdossier, volgt uit artikel 34 lid 2 WvSv ook een recht om kennis te nemen van informatie uit het politiedossier dat niet aan het procesdossier is toegevoegd.
Auteur(s)M.M. Egberts
Pagina119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 21-09-2021
CiteertitelTBS&H 2022, 2, p. 138
SamenvattingOprichter van cryptotelefoonaanbieder Ennetcom veroordeeld
Samenvatting (Bron)Ennetcom-zaak; oprichter en middellijk bestuurder van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van PGP-telefoons. Bespreking van verweren over o.a. de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de Ennetcomdata in Canada, strijd met de Prokuratuur-jurisprudentie, onrechtmatigheid van de ontsleuteling van de PGP-berichten, analyse van de Ennetcomdata met software Hansken, schending van privacyrechten, ne bis in idem en una via-beginsel. Strafkorting in verband met schending redelijke termijn. Veroordeling (na eis van 6 jaar) tot 54 maanden gevangenisstraf met aftrek wegens leidinggeven aan een criminele organisatie, (feitelijke leiding geven aan) (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrift en vuurwapenbezit. Medeverdachten [ECLI-nummer ECLI:NL:RBROT:2021:9086] en [ECLI-nummer ECLI:NL:RBROT:2021:9087].
AnnotatorJ.J. Oerlemans
Pagina138
UitspraakECLI:NL:RBROT:2021:9085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTrending Topics
TitelBulkbevoegdheden en strafrechtelijk onderzoek
SamenvattingBulkbevoegdheden, zoals bulkinterceptie van communicatie en bulk-hacking, worden steeds vaker gebruikt, niet alleen in zaken van nationale veiligheid, maar ook in strafrechtelijke onderzoeken naar zware criminaliteit. De EncroChat-hack is daar een recent voorbeeld van. De vraag die echter nog moet worden beantwoord is: hoe moeten deze bevoegdheden, die tot grootschalige data-analyse in strafrechtelijke onderzoeken leiden, worden genormeerd zodat zij in overeenstemming zijn met artikel 8 EVRM? Twee recente arresten van het EHRM met betrekking tot bulkinterceptie bieden enkele lessen. Zij laten zien dat bulkbevoegdheden moeten worden beschouwd als een proces dat ‘end-to-end-waarborgen’ vereist en een gedetailleerde regulering van alle verwerkingsfasen, te weten de verzameling, de selectie, de analyse en het gebruik (waaronder het delen) van de data.
Auteur(s)M. Galič
Pagina130
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn