Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 14-07-2022
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelStrafrechtelijke samenwerking in de EU
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 3, p. 75
SamenvattingDe samenwerking in strafzaken in de Europese Unie heeft inmiddels enige geschiedenis. De fundamenten ervan werden gelegd in het Verdrag van Maastricht van 1992. Waar de samenwerking initieel intergouvernementeel van aard was, heeft het Verdrag van Lissabon – dat in werking trad op 1 december 1999 – een volwaardig supranationaal Europees beleidsdomein gecreëerd.
Auteur(s)D. van Daele , P.A.M. Verrest
Pagina75
LinkVolledige tekst artikel (EUR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGrensoverschrijdende misdaad. Wanneer moeten opsporing en vervolging de grens over?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 3, p. 78
SamenvattingWerkelijk elk opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit in ons land heeft op enig moment rechtshulp van het buitenland nodig. Onder meer cybercrime, smokkelcriminaliteit en witwassen vinden bij uitstek plaats door daders die zich eenvoudig over landsgrenzen heen laten gelden.
Auteur(s)B. de Jonge
Pagina78
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe ontwikkeling van het JIT: de wet van de remmende voorsprong?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 3, p. 86
SamenvattingEen Joint Investigation Team (JIT) of gemeenschappelijk onderzoeksteam is in de strafrechtelijke praktijk een veelgebruikt instrument in de opsporing van grensoverschrijdende (georganiseerde) criminaliteit. Door de jaren heen is de wijze waarop wordt omgegaan met en gebruikgemaakt van JIT’s veranderd. Ook in de context van de JIT-samenwerking hebben zich wijzigingen voorgedaan, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe EU-regelgeving voor strafrechtelijke samenwerking. Het bekendste voorbeeld daarvan is Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken.
Auteur(s)A.L.M. van Rookhuizen
Pagina86
LinkMeer over dit onderwerp (europa.eu)
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelEuropese samenwerking in strafzaken: in dubio contra reo
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 3, p. 96
SamenvattingDe Europese samenwerking in strafzaken wordt steeds intensiever. Dat is misschien goed nieuws voor de ­bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, maar maatwerk voor de verdachte of veroordeelde ontbreekt vaak.
Auteur(s)R. Malewicz
Pagina96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe wederzijdse erkenning van confiscatiebevelen: de innovatieve aspecten van Verordening (EU) 2018/1805
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 3, p. 98
SamenvattingDe ontneming van criminele vermogensvoordelen is een van de speerpunten in de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde en/of zware criminaliteit. De transnationale aard van deze criminaliteit enerzijds en het vrij verkeer binnen de Europese Unie (EU) anderzijds brengen met zich dat een effectieve voordeelsontneming in veel gevallen vereist dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met elkaar samenwerken. Deze ­samenwerking kan evenwel worden gehypothekeerd door de sterke verscheidenheid aan confiscatiemaatregelen en -procedures in de lidstaten en door de veelal beperkte werkingssfeer van de traditionele internationale rechtsinstrumenten.
Auteur(s)S. Bollens , D. van Daele
Pagina98
LinkVolledige tekst verordening (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet gebruik van videoconferentie voor berechting in grensoverschrijdende strafzaken in de EU – misschien een goed idee, maar op welke basis?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 3, p. 106
SamenvattingOp 16 september 2020 werden in Spanje vier verdachten, allen met de Nederlandse nationaliteit en in Nederland woonachtig, op een mondelinge en openbare ­terechtzitting door de Derde Sectie van de Provinciale Rechtbank in Madrid veroordeeld tot drie maanden ­gevangenisstraf, een geldboete en betaling van schadevergoeding aan slachtoffers. De Nederlanders hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan ‘vernederend gedrag’, hetgeen in Spanje een misdrijf oplevert tegen de grondrechten op grond van artikel 510, par. 2, sub. A van het Spaanse wetboek van strafrecht.
Auteur(s)S. Salverda , P.A.M. Verrest
Pagina106
LinkVolledige tekst artikel (EUR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn