Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 15-07-2005
Aflevering 10
TitelKroniek pensioenrecht 2004-2005 (I)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 10, p. 474
SamenvattingNieuw voor het Advocatenblad is deze kroniek pensioenrecht. Het pensioenrecht is binnen de advocatuur inmiddels een zo sterk verankerd specialisme, dat een pensioenrechtelijke kroniek gewenst is. De kroniek beslaat de belangrijkste ontwikkelingen in het pensioenrecht in 2004-2005.
Auteur(s)R. Achttienribbe , B.J. Bodewes , A.W. Cramer , W.P.M. Thijssen
Pagina474-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelN partijgetuigen = 0 getuigen?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 10, p. 482
SamenvattingOnlangs wees de Hoge Raad een arrest waarin de partijgetuige een rol speelde. Een nieuwe bewijsregel beperkt de rechter in zijn vrijheid. Fokke Fernhout zet de ontwikkeling uiteen en wenst in het kader van een transparant en consequent bewijsrecht dat de nieuwe regel weer snel verdwijnt.
Auteur(s)F.J. Fernhout
Pagina482-484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet kaf van de c(urat)oren. Aansprakelijkheid van curatoren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 10, p. 486
SamenvattingVerhalen over slecht functionerende curatoren zijn er te over. Wat zegt de rechter? Hanteert hij een duidelijke lijn bij de beoordeling van de vraag of de curator binnen zijn speelruimte bleef dan wel de bevoegdheden overtrad?
Auteur(s)A. Koop
Pagina486-488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe cultuur van ...
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 10, p. 492
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, Šls ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen, en misschien, voor hun werk? Maurice van Valen (tot voor kort advocaat bij Stibbe, 34, getrouwd met Raj Bowie) is een galerie voor hedendaagse kunst begonnen.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina492-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTerugblik op het tuchtrecht in 2004
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 10, p. 498
SamenvattingHet wordt een traditie: de jaarlijkse terugblik op het tuchtrecht. In deze editie onder andere aandacht voor de reikwijdte van het tuchtrecht, uitspraken over verschillende gedragsregels, geheimhouding bij mediation, de stageverordening en de redelijke termijn voor het indienen van een klacht.
Auteur(s)M. Pirinu
Pagina498-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 21-06-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 10, p. 506
SamenvattingKlachtprocedure waarin de secretaris van het tuchtcollege een kantoorgenoot is van de advocaat van beklaagden. Reikwijdte van de betrokkenheid bij behandeling als bedoeld in Gedragsregel 34 lid 2.
Pagina506-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 05-07-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 10, p. 507
SamenvattingSpelregels voor overname van een piketcliŽnt. Een advocaat mag zich laten instrueren door een derde namens de verdachte in bewaring. Tijdige mededeling van de overname aan de aanvankelijke piketadvocaat is vereist.
Pagina507-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn