Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Datum 26-07-2022
Aflevering 7-8
RubriekEditorial
TitelRechtsbescherming bij uithuisplaatsingen
CiteertitelFJR 2022/39
SamenvattingIedere uithuisplaatsing van een kind is voor het betrokken gezin een zeer ingrijpende gebeurtenis. Vaak gaat het om kwetsbare gezinnen die recht hebben op hulp en ondersteuning van overheidswege, zowel in de procedure als in de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregel. Door knelpunten in het huidige systeem krijgen deze gezinnen momenteel onvoldoende hulp om hun problemen op te lossen, wat extra pijnlijk is als de overheid een rol heeft gespeeld in het ontstaan of verergeren van die problemen.
Auteur(s)J. Huijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen sneeuwbaleffect in het recht: hoe geboortegeslacht genderidentiteit m/v werd en uitdijt naar een x
CiteertitelFJR 2022/41
SamenvattingIn 2007 gaf de Hoge Raad aan dat uit artikel 8 EVRM een positieve verplichting kan voortvloeien voor de juridische erkenning van een neutrale genderidentiteit, mits er een maatschappelijke en juridische trend naar erkenning zou zijn. Nu, vijftien jaar later, lijkt er daadwerkelijk sprake van zo’n trend. Deze bijdrage gaat daarop in en beschrijft hoe een ‘derde geslacht’, een non-binaire genderidentiteit, vorm krijgt in de wisselwerking tussen wetgever en rechtspraak in Nederland.
Auteur(s)M. van den Brink , J. Tigchelaar
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ5686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOost west, verhuizing best?
CiteertitelFJR 2022/42
SamenvattingIn deze bijdrage wordt aan de hand van een jurisprudentieonderzoek onderzocht op welke wijze invulling wordt gegeven aan het belang van het kind in verhuiszaken, meer in het bijzonder de situatie waarin de met het eenhoofdig gezag belaste ouder met het kind wil verhuizen.
Auteur(s)I.M. Reinders
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotitie
TitelDe rol van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in het vreemdelingenrecht: deel 1
CiteertitelFJR 2022/43
SamenvattingDe RvdK komt op voor elk kind dat in Nederland verblijft van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt. Dat geldt ook voor kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en hier met of zonder verblijfsvergunning verblijven. De RvdK heeft daardoor in zijn raadsonderzoeken naar deze minderjarige vreemdelingen te maken met het vreemdelingenrecht. Soms kan er spanning optreden tussen rechtsgebieden, wat de besluitvorming en advisering van de RvdK complex kan maken. Deze bijdrage betreft deel 1 van een tweeluik waarin de rol van de RvdK in het vreemdelingenrecht wordt beschreven. In dit eerste deel worden aan de hand van casusbesprekingen en een rechtspraakanalyse de samenloop en spanning tussen het vreemdelingenrecht en andere rechtsgebieden inzichtelijk gemaakt.
Auteur(s)M.D. Gremmen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek Jurisprudentie
TitelKroniek Gezag en Omgang
CiteertitelFJR 2022/44
SamenvattingIn deze kroniek wordt een selectie van uitspraken besproken op het gebied van het gezags- en omgangsrecht, die sedert de vorige kroniek Gezag en Omgang zijn gepubliceerd.
Auteur(s)I.J. Pieters
Artikel aanvragenVia Praktizijn