Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 01-08-2022
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelVrijwillige opkoop en kapotte natuur: the perfect storm?
CiteertitelTvAR 2022, afl. 5
SamenvattingOp 1 april 2022 schreef een strijdbare minister Van der Wal-Zeggelink een brief aan de Tweede Kamer. In de brief belooft ze zich in te spannen voor een schoon en leefbaar land met een rijke natuur, waarin tegelijkertijd succesvol kan worden ondernomen. Klimaat, biodiversiteit, bodem, water en lucht; het zijn allemaal onderwerpen die schreeuwen om aandacht. De veelbesproken oplossing is het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Terloops noemt de minister ook nog andere enorme opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw, (infrastructurele) bereikbaarheid, de versterking van defensie en het legaliseren van PAS-melders. Ga er maar aan staan.
Auteur(s)R. Ligtvoet
Pagina235
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBox 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie ó Update
CiteertitelTvAR 2022, afl. 5
SamenvattingIn zijn bijdrage in TvAR 2022, nr. 3, gaat de auteur in op een aantal actuele ontwikkelingen die de fiscale positie van landbouwgrond raken: de evaluatie van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting, het kerstarrest van de Hoge Raad inzake 'box 3' en de inflatie. Zo ongeveer een dag na de uiterste inleverdatum van die bijdrage, op 15 april, verschenen van de hand van staatsecretaris van FinanciŽn een 'Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement'en een' Voorbereidingsbrief technische briefing box 3'.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStikstofrechten bestaan niet
CiteertitelTvAR 2022, afl. 5
SamenvattingIn het artikel 'Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?' stelde mr. Ligtvoet als eerste vraag: wat zijn stikstofrechten eigenlijk? Dit in vervolg op twee eerdere artikelen in dit tijdschrift, die vooral gingen over stikstofrechten in relatie tot pacht.
Auteur(s)D.W. Bruil , R. Ligtvoet
Pagina244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-02-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 5
SamenvattingExtra betaling jonge landbouwers voor 2020; inbreng eenmansbedrijf in vennootschap onder firma met echtgenote; eenmansbedrijf had geen recht meer op extra betaling jonge landbouwers; door inbreng in vof is het landbouwbedrijf zelf niet gewijzigd; alleen wijziging in rechtsvorm landbouwer; geen oprichting van landbouwbedrijf door vof, maar voortzetting.
Samenvatting (Bron)GLB; extra betaling jonge landbouwers voor 2020; inbreng eenmansbedrijf in vennootschap onder firma met echtgenote; eenmansbedrijf had geen recht meer op extra betaling jonge landbouwers; door inbreng in vof is het landbouwbedrijf zelf niet gewijzigd; alleen wijziging in rechtsvorm landbouwer; geen oprichting van landbouwbedrijf door vof, maar voortzetting
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-05-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 5
SamenvattingOvertreding: de landbouwer had geen Wnb-vergunning, maar die moest hij wel hebben. Verweerder heeft onvoldoende rekenschap van de omvang en de ernst van de overtreding. De gewijzigde situatie op het bedrijf van appellante heeft nl niet geleid tot een verslechtering van het milieu. Er was nl sprake van 'intern salderen' zodat dan is uitgesloten dat wijziging significante gevolgen heeft. Zie usp Afdeling van 20 januari 2021. College voorziet zelf in de zaak en bepaalt randvoorwaardekorting op 1%.
Samenvatting (Bron)GLB. Overtreding: de landbouwer had geen Wnb-vergunning, maar die moest hij wel hebben. Verweerder heeft onvoldoende rekenschap van de omvang en de ernst van de overtreding. De gewijzigde situatie op het bedrijf van appellante heeft nl niet geleid tot een verslechtering van het milieu. Er was nl sprake van intern salderen zodat dan is uitgesloten dat wijziging significante gevolgen heeft. Zie usp Afdeling van 20 januari 2021. College voorziet zelf in de zaak en bepaalt randvoorwaardekorting op 1%
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 23-02-2022
CiteertitelTvAR 2022/8096
SamenvattingBij besluit van 4 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen geweigerd aan [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de bestaande melkgeitenhouderij op het perceel [locatie] in Abcoude. [appellante] exploiteert op het perceel een geitenhouderij met 1000 melkgeiten. [appellante] heeft op 10 juli 2018 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het uitbreiden van het aantal melkgeiten naar 2100 binnen de bestaande gebouwen. Bij het besluit van 4 juni 2019 heeft het college de aanvraag uit voorzorg geweigerd vanwege aanblijvende onduidelijkheid over de oorzaak van mogelijke gezondheidsrisico's van geitenhouderijen voor hun directe omgeving. Daarbij heeft het college verwezen naar de afweging van provinciale staten van Utrecht over de geitenstop.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen geweigerd aan [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de bestaande melkgeitenhouderij op het perceel [locatie] in Abcoude. [appellante] exploiteert op het perceel een geitenhouderij met 1000 melkgeiten. [appellante] heeft op 10 juli 2018 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het uitbreiden van het aantal melkgeiten naar 2100 binnen de bestaande gebouwen. Bij het besluit van 4 juni 2019 heeft het college de aanvraag uit voorzorg geweigerd vanwege aanblijvende onduidelijkheid over de oorzaak van mogelijke gezondheidsrisicos van geitenhouderijen voor hun directe omgeving. Daarbij heeft het college verwezen naar de afweging van provinciale staten van Utrecht over de geitenstop.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2022
CiteertitelTvAR 2022/8097
SamenvattingTussen partijen bestond een hoevepachtovereenkomst. Bij het einde daarvan in 2017 heeft de verpachter een voorbehoud gemaakt ten aanzien van fosfaatrechten. In deze procedure wil hij een verklaring voor recht dat hij aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van pachter. Het hof oordeelt net als de pachtkamer dat de verpachter die aanspraak heeft.
Samenvatting (Bron)Aanspraak fosfaatrechten verpachter. Toepassing arrest 26 maart 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Tussen partijen bestond een hoevepachtovereenkomst. Bij het einde daarvan in 2017 heeft de verpachter een voorbehoud gemaakt ten aanzien van fosfaatrechten. In deze procedure wil hij een verklaring voor recht dat hij aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van pachter. Het hof oordeelt net als de pachtkamer dat de verpachter die aanspraak heeft.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:3034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-11-2021
CiteertitelTvAR 2022, afl. 5
SamenvattingBevoegdheid overblijvende echtgenoot om percelen van erflaatster te verpachten. Het hof oordeelt of die bevoegdheid bestond. De pachtovereenkomst is ook geldig.
Samenvatting (Bron)Artikelen 4:144 lid 1 BW en 3:170 lid 2 BW. Bevoegdheid overblijvende echtgenoot om percelen van erflaatster te verpachten. Het hof oordeelt of die bevoegdheid bestond. De pachtovereenkomst is ook geldig.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:10841
Artikel aanvragenVia Praktizijn