Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 12-08-2022
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelDe medisch-professionele standaard voor de transgenderjongere
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 273
SamenvattingIn Nederland is de laatste jaren een explosieve groei te zien van mensen die zich melden bij de Genderpoli’s met de wens van geslacht te veranderen. Een groot deel daarvan is minderjarig. Begin dit jaar stonden er 7.700 mensen op de wachtlijst voor transgenderzorg, drie jaar geleden waren dat er nog 2.500. Die zorg bestaat uit psychologische zorg, hormoonbehandeling en operaties. Tussen 2019 en 2022 verdubbelde de capaciteit voor psychologische begeleiding en vervijfvoudigde de capaciteit voor hormoonbehandelingen (van 2.220 naar 4.822 resp. van 770 naar 3.850 plekken). Niettemin blijven de wachtlijsten oplopen.
Auteur(s)E. Pans
Pagina273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe reikwijdte van de centrale aansprakelijkheid, de schakelbepaling en netwerkzorg
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 278
SamenvattingOp 8 april jl. presenteerde en verdedigde de auteur zijn preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht ‘Het binnenste-buitenziekenhuis’. Dit preadvies gaat over de aansprakelijkheid van bij netwerkzorg betrokken hulpverleners. In het preadvies beargumenteer de auteur de noodzaak voor uitbreiding van de reikwijdte van de centrale aansprakelijkheid (art. 7:462 BW), oftewel een medeaansprakelijkheid van het rechtspersoonlijkheid bezittende ziekenhuis binnen wiens muren de geneeskundige behandeling plaatsvond. De centrale aansprakelijkheid zou ook moeten gelden voor zorggroepen en gezondheidscentra die rechtspersoonlijkheid bezitten en zorg leveren op basis van een gefinancierd zorgprogramma. Dergelijke zorggroepen en gezondheidscentra vallen niet onder de definitie van een ziekenhuis (als bedoeld in art. 7:462 lid 2 BW), maar zijn tegelijkertijd ‘helemaal van deze tijd’ en behoeven daarom (onder meer) een aansprakelijkheidsregeling.
Auteur(s)R.P. Wijne
Pagina278
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToekomstbestendig tuchtrecht
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 291
SamenvattingHet functioneren van het wettelijk tuchtrecht voor de gezondheidszorg ligt al geruime tijd onder vuur. Een oproep tot nadere bezinning op het tuchtrecht is herhaaldelijk gedaan. Bij brief van 2 november 2020 heeft de toenmalige Minister voor Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer aangegeven dat het systeem van de Wet BIG, waarin het tuchtrecht is verankerd, over het algemeen zijn werk goed doet en dat niet het hele kader van de wet ter discussie hoeft komen te staan. Het was volgens de minister wél goed om te bezien in welke gevallen aanpassingen gerechtvaardigd zijn, om in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen en meer toekomstbestendig te worden.
Auteur(s)C.A. Bol , R.L. Herregodts
Pagina291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe regeling voorbehouden handelingen en criteria voor regulering van beroepen in de Wet BIG
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 302
SamenvattingDe Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg is op 1 december 1997 volledig in werking getreden en heeft als doelstellingen het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van het publiek tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen in de gezondheidszorg. Een belangrijke verandering is dat de wet het integrale verbod op het uitoefenen van de geneeskunst door onbevoegden schrapte.
Auteur(s)N.O.M. Woestenburg , H.B. Winter
Pagina302
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerslag jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2022
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 312
SamenvattingOp 8 april 2022 heeft de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht plaatsgevonden in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Deelnemers konden zowel fysiek als via een online-livestream de vergadering bijwonen.
Auteur(s)J.Q. Hooglugt
Pagina312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek rechtspraak bestuursrecht
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 320
SamenvattingDe gezondheidszorg wordt op bepaalde terreinen geregeld door het bestuursrecht. Denk aan het toezicht op de kwaliteit van de zorg door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg of het toezicht op geneesmiddelen op grond van de Geneesmiddelenwet. In deze kroniek, die de periode van 1 juni 2020 tot 1 juni 2022 bestrijkt, bespreken de auteurs de bestuursrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg.
Auteur(s)M.L. Batting , I. Hasker , M. van der Mersch
Pagina320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 14-12-2021, Z2021/3066
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 340
SamenvattingInzage medisch dossier bij (mogelijk) seksueel grensoverschrijdend gedrag.
AnnotatorA.M. Vermaas , A.M. Franse
Pagina340
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2021:110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRegionale Toetsingscommissies Euthanasie 30-03-2022, 2022-017
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 348
SamenvattingMaatstaf voor wilsbekwaamheid.
AnnotatorG.A. den Hartogh
Pagina348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 13-04-2022, C2021/1063
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 360
SamenvattingGebruik medisch dossier bij verweer in klachtenprocedure toegestaan.
AnnotatorJ.M. Janson
Pagina360
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2022:87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelV.L. Derckx, Het recht op zorg voor de gezondheid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 374
SamenvattingDe aanleiding voor het onderzoek dat uitmondde in dit proefschrift was een documentaire over een jongetje zonder verblijfsstatus. Het kind ontving te laat medische zorg en raakte gehandicapt. Het verbleef vervolgens samen met zijn moeder anderhalf jaar in het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum, omdat geen enkele instelling het niet-verzekerde patiëntje wilde opnemen. Het jongetje kon pas een verblijfsvergunning en een ziektekostenverzekering krijgen toen zijn moeder uit de ouderlijke macht werd ontzet. Een aangrijpende casus, die voor de auteur het beginpunt vormde van een studie naar het recht op zorg voor de gezondheid van mensen die onrechtmatig in Nederland verblijven, in het bijzonder kinderen.
Auteur(s)M.M. ten Hoopen
Pagina374
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelHeleen Weyers, Euthanasie in Nederland 2002-2022
CiteertitelTvGR 2022, afl. 4, p. 379
SamenvattingHistorica/filosofe Heleen Weyers heeft een buitengewone prestatie geleverd: zij heeft de hele euthanasiepraktijk van de afgelopen twintig jaar, inclusief het wetenschappelijke debat, samengevat, geordend en in een context geplaatst. Haar boek omvat een weergave van de rechtspraktijk, de empirische onderzoeken, de politieke ontwikkelingen en de wetenschappelijke gedachtevorming over euthanasie. Zo kan de geïnteresseerde lezer in één klap de (vele) ontwikkelingen op dit terrein overzien en zich een mening vormen over de grote vragen binnen de euthanasieproblematiek en over actuele topics zoals zelfeuthanasie en voltooid leven. Daarnaast fungeert het boek als een naslagwerk voor een enorme hoeveelheid aan bronnen. In feite is het een ‘stoomcursus euthanasie voor gevorderden’.
Auteur(s)E. Pans
Pagina379
Artikel aanvragenVia Praktizijn