Praktisch procederen

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Praktisch procederen
Datum 19-07-2005
Aflevering 4
RubriekDoor het oog van de rechter...
TitelDe Belastingdienst gaat het niet leuker maken
CiteertitelPP 2005, p. 102
SamenvattingEind mei was er een korte opleving van het inmiddels vertrouwde beeld van onmin tussen kabinet en sociale partners. Aanleiding voor de toorn van sociale partners was het besluit van staatssecretaris Wijn van FinanciŽn de ontslagvergoeding onder zekere voorwaarden te belasten met een extra heffing van 26%. Achtergrond van het besluit was het ontmoedigen van het gebruik van de WW als alternatief voor de VUT: door de ontslagvergoeding te gebruiken als een maandelijkse aanvulling op die WW tot de pensioengerechtigde leeftijd zou immers het doel van dit kabinet - iedereen zo lang mogelijk aan het werk houden - worden ontgaan.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina102-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Arbeidsrecht
TitelBeperking van de verwijtbaarheidstoets in de WW: (weer) een halve maatregel?
CiteertitelPP 2005, p. 104
SamenvattingIn december 2004 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de SER gevraagd te adviseren omtrent (onder meer) beperking van de verwijtbaarheidstoets in de WW. Nadat de SER in zijn advies 'Ontslagpraktijk en Werkloosheidswet' op het voorstel een amendement had voorgesteld, heeft de Minister van SZW op 29 april 2005 aan de Tweede Kamer laten weten dit amendement niet te zullen overnemen. Doel van het voorstel is een versoepeling van de ontslagpraktijk en een aanzienlijke vermindering van ontslagkosten voor werkgevers. Het is de vraag of dit doel bereikt kan worden en in hoeverre de ontslagpraktijk baat zal hebben bij het voorstel.
Auteur(s)D.J. Buijs
Pagina104-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Arbeidsrecht
TitelExecutieperikelen rond de voorwaardelijke ontbinding
CiteertitelPP 2005, p. 109
SamenvattingDe opeisbaarheid van een ontbindingsvergoeding die is toegekend in een voorwaardelijke beschikking, blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs zijn weer twee - uitgebreid gemotiveerde - uitspraken gepubliceerd die haaks op elkaar staan: het vonnis van de kantonrechter te Rotterdam van 18 januari 2005 en de voorzieningenrechter te Lelystad van 23 februari 2005.
Auteur(s)J.C. Heuving
Pagina109-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Arbeidsrecht
TitelPlaats maken of bezet houden? Over rechtvaardiging van leeftijdsontslag
CiteertitelPP 2005, p. 116
SamenvattingHet is soms dringen op de arbeidsmarkt. Nieuwkomers vechten om een plek, oudkomers staan op hun verworven rechten, het lijkt wel Koninginnedag in Amsterdam. In deze bijdrage zal worden onderzocht in welke mate de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (hierna: WGBL) een verandering heeft gebracht in de toetsing van leeftijdsontslagen. Ik zal in het navolgende eerst kort een aantal relevante bepalingen uit de WGBL bespreken, waarna ik zal behandelen hoe leeftijdsontslagen volgens de wetgever gerechtvaardigd kunnen worden. Vervolgens geef ik weer hoe leeftijdsontslagen getoetst werden door civiele rechters voordat de WGBL werd ingevoerd. Ten slotte zal ik bekijken welke toets de CGB sinds 1 mei 2004 heeft aangelegd voor leeftijdsontslagen.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina116-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelHof van Justitie EG, 28-04-2005, ---
CiteertitelPP 2005, p. 127
SamenvattingPrejudiciŽle vraag.
Pagina127-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelDe tweeledige relatie van de statutaire bestuurder
CiteertitelPP 2005, p. 124
SamenvattingDe Hoge Raad heeft zich onlangs in een tweetal arresten uitgesproken over de verhouding tussen het vennootschapsrechtelijk en het arbeidsrechtelijk ontslag van een statutaire bestuurder. Deze arresten geven een antwoord op vragen die in de literatuur waren opgeworpen, maar tot nu toe onbeantwoord waren gebleven.
Auteur(s)E.T. Visser
Pagina124-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelHoge Raad, 15-04-2005, R03/147HR
CiteertitelPP 2005, p. 128
SamenvattingOntvankelijkheid; proceskostenveroordeling; compensatie proceskosten.
Samenvatting (Bron)15 april 2005 Eerste Kamer Nr. R03/147HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: EAST CARIBBEAN CELLULAR N.V., gevestigd op Sint Maarten, Nederlandse Antillen, EISERES tot cassatie, advocaat: mrs. R.S. Meijer en M.E.M.G. Peletier, t e g e n CELLULAR ONE COMMUNICATION N.V., gevestigd op Sint Maarten, Nederlandse Antillen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. P.S. Kamminga. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina128-128
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelHoge Raad, 25-03-2005, C04/082HR
CiteertitelPP 2005, p. 128
SamenvattingOpheffing beslag; zekerheidstelling, geen verplichting tot zekerheidstelling.
Samenvatting (Bron)25 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C04/082HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. P. Garretsen, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina128-129
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR7350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelHoge Raad, 01-04-2005, C04/022HR
CiteertitelPP 2005, p. 129
SamenvattingFundamentele beginsel van hoor en wederhoor geschonden.
Samenvatting (Bron)1 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/022HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van:[De vrouw], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. P.A.M. Perquin, t e g e n [De man], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. M.H. van der Woude. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina129-129
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Verbintenissen-/consumentenrecht
TitelHoge Raad, 03-06-2005, C04/070HR
CiteertitelPP 2005, p. 132
SamenvattingKosten inzake rechtsbijstand in tuchtrechtprocedure.
Samenvatting (Bron)3 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C04/070HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina132-133
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT4097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Verbintenissen-/consumentenrecht
TitelHoge Raad, 27-05-2005, C04/069HR
CiteertitelPP 2005, p. 133
SamenvattingVordering; aanvang verjaring; bekendheid met oorzaak schade en identiteit aansprakelijke persoon.
Samenvatting (Bron)27 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/069HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. G.C. Makkink, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina133-133
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-02-2005, ---
CiteertitelPP 2005, p. 142
SamenvattingKomt de huurder van een parkeerterrein ontruimingsbescherming toe?
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, ---
CiteertitelPP 2005, p. 142
SamenvattingVoortdurende wanprestatie door herhaald niet-tijdige betaling van de huurtermijnen rechtvaardigt ontbinding. (Ten Kortenaar/Vesteda).
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-03-2004, ---
CiteertitelPP 2005, p. 142
SamenvattingVoortdurende wanprestatie door herhaalde niet-tijdige betaling van de huurtermijnen rechtvaardigt ontbinding. (De Alliantie/Sabajo).
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 10-11-2004, ---
CiteertitelPP 2005, p. 142
SamenvattingOverlast en herkansingsovereenkomst. (SWZ/X).
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Dordrecht, 10-02-2005, ---
CiteertitelPP 2005, p. 142
SamenvattingAsbest levert een gebrek op. (Bart Smith/Garden End).
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelPP 2005, p. 101
Samenvatting[...] Er is besloten dit nummer aan ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht te wijden.
Auteur(s)M.L. Hendrikse , H.P.A.J. Martius
Pagina101-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn