RegelMaat

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift RegelMaat
Datum 19-09-2022
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelPerspectieven op wetgevingskwaliteitsbeleid en het wetgevingsproces
CiteertitelRegelMaat 2022, afl. 3, p. 201
SamenvattingSinds de toeslagenaffaire staan wetgeving en de kwaliteit van wetgeving weer volop in de belangstelling. Dat is niet voor niets. Zoals de Afdeling advisering van de Raad van State, naar aanleiding van de toeslagenaffaire en het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer, al schreef in een brief aan de minister-president: ‘Goede wetgeving is cruciaal voor het functioneren van de samenleving en voor het vertrouwen in de overheid.
Auteur(s)M.J. Jacobs , L.C. Groen , D.R.P. de Kok
Pagina201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBuiten het eigen speelveld: De normen
CiteertitelRegelMaat 2022, afl. 3, p. 205
SamenvattingIn het rapport ‘Ongekend onrecht’ schetst de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in (bijna) schrille kleuren wat er allemaal is misgegaan in het proces van toekenning en terugvordering van kindertoeslagen.
Auteur(s)J.T.K. Bos
Pagina205
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWetgeving in de loopgraven: Lessen van de Wet Huis voor Klokkenluiders
CiteertitelRegelMaat 2022, afl. 3, p. 224
Samenvatting‘Zonder de steun van VNO-NCW zal die wet er nooit komen’, waarschuwde een minister de auteur in de wandelgangen, nadat de auteur hem had aangesproken over zijn initiatiefwetsvoorstel voor de bescherming van klokkenluiders.
Auteur(s)R. van Raak
Pagina224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterbestuurlijke verhoudingen in de Omgevingswet: ordeloos of een thorbeckiaans evenwicht?
CiteertitelRegelMaat 2022, afl. 3, p. 230
SamenvattingHet is dit jaar precies 150 jaar geleden dat Johan Rudolf Thorbecke, een van de belangrijkste staatsmannen van Nederland, stierf. Toch is de staatsrechtelijke invloed van Thorbecke op het organisatorische verband van de Nederlandse Staat nog altijd duidelijk waarneembaar.
Auteur(s)L.J. van Karnenbeek , F.A.G. Groothuijse , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina230
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekObjets trouvé
TitelAutonomer en minder politiek sensitief: Ambtelijke reflecties op de zorgelijke relatie met de politiek
CiteertitelRegelMaat 2022, afl. 3, p. 253
SamenvattingOnlangs pleitten de advocaten Buruma en Sijbers voor de instelling van een tuchtrecht voor ambtenaren. Hun argument daarvoor is dat pogingen om ambtenaren langs bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke weg te ‘corrigeren’ te weinig kans van slagen hebben en dat zij ook niet veel heil zien in correctie langs arbeidsrechtelijk weg, ook wel aangeduid als intern tuchtrecht.
Auteur(s)P.J.P.M. van Lochem
Pagina253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLegisprudentie
TitelExperimenteerbepalingen
CiteertitelRegelMaat 2022, afl. 3, p. 265
SamenvattingOp palindroomdatum 22 februari 2022 ondertekende de Minister voor Rechtsbescherming het nader rapport bij een advies van de Afdeling advisering over de elfde wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving.
Auteur(s)M. Nap
Pagina265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDatagedreven wetgeven
Titel‘Law smells’: Over digitale vertalingen van regelgeving en de uitvoeringspraktijk
CiteertitelRegelMaat 2022, afl. 3, p. 272
SamenvattingMet de steeds verder oprukkende digitalisering binnen overheidsorganisaties is er bij vrijwel alle regelgeving inmiddels, ten minste gedeeltelijk, sprake van geautomatiseerde (ondersteuning van) besluitvorming. In de huidige praktijk zijn juridische professionals over het algemeen slechts in beperkte mate betrokken bij het vertalen van regels naar digitale systemen. Ook bij het opstellen van nieuwe regelgeving blijft het digitale perspectief veelal nog onderbelicht. Er lijkt dus nog veel missiewerk nodig om recht te doen aan het advies van de Raad van State om ‘vanaf het prille begin van het concipiëren van wet- en regelgeving uitvoering en ICT onderdeel van de voorbereiding daarvan te laten zijn en niet pas achteraf (als uitvoeringstoets), wanneer meestal de spreekwoordelijke pap al gestort is’. De Raad van State verwees bij deze aanbeveling al naar het werk van Lokin, die voor het wetgevingsproces een multidisciplinaire, iteratieve werkwijze aanbeveelt, onder de noemer ‘Wendbaar wetgeven’. De aanbevelingen van de Raad van State en Lokin lijken op abstract niveau wel geland in de wetgevingspraktijk, maar behoeven ook nog concretisering door middel van voorbeelden. Het ontstaan van een levendiger beeld van deze praktijk kan hopelijk bijdragen aan de broodnodige aandacht voor digitalisering en (gedeeltelijk) geautomatiseerde besluitvorming vroeg in het wetgevingsproces.
Auteur(s)A.C.M. Meuwese , I. Timmer
Pagina272
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn