Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 20-09-2022
Aflevering 7-8
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingZelden is agrarisch Nederland zo in het nieuws geweest als de laatste tijd. Stikstof is een explosief mengsel geworden en heeft, niet in het minst in ons tijdschrift, heel wat pennen in beweging gebracht. De Vereniging voor Agrarisch Recht kan ook niet om dit thema heen bij haar komende jaarvergadering op 30 september a.s. te Utrecht.
Auteur(s) Redactie
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 22-04-2022
CiteertitelTvAR 2022/8104
SamenvattingAsbest. Bereddingsplicht. Beredderingskosten.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Asbestverontreiniging. Bereddingskosten, art. 7:957 BW; vereisten; verhouding tot normaal onderhoud. Zaak die verzekerde schade veroorzaakt; vraag of naast kosten verwijdering ook kosten vervanging tot bereddingskosten kunnen behoren.
AnnotatorR. Ligtvoet
UitspraakECLI:NL:HR:2022:588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-02-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingPacht. Maatschap. Kwalificatie.
Samenvatting (Bron)Pacht of maatschap? Deze zaak gaat om de juridische kwalificatie van gebruik van grond, die van de twee zonen samen is. Toen zijn zonen nog minderjarig waren, heeft vader voor hen 65 ha landbouwgrond gekocht en werd hij zelf pachter van zijn zonen. Later heeft vader met zijn zonen een maatschap opgericht waarin een agrarische onderneming werd gedreven die gebruik maakte van de 65 ha. De vraag is of vader nog pachter is of niet meer. Net als de pachtkamer in eerste aanleg, vindt het hof dat er geen pachtovereenkomst meer is omdat de pacht door de inbreng van het gebruik van de gronden in de maatschap is geŽindigd. Dat betekent dat het vonnis van de pachtkamer bekrachtigd wordt.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:1132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWilt u nog meer overdrachtsbelasting?
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingIn zijn kort & bondig in het laatste nummer van 2020 (getiteld: 'Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?') wees de auteur de agrarisch (fiscaal) adviseur, naar aanleiding van Prinsjesdag 2020, al op de per 1 januari 2021 doorgevoerde algehele verhoging van het algemene overdrachtsbelastingtarief van 6% naar 8% (art. 14 lid 1 WBR) voor alle verkrijgingen van onroerende zaken, met uitzondering van door de verkrijger(s) als hoofdverblijf bewoonde woningen.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStikstof en innovatie in de veehouderij: Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingOp 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de ecologische onderbouwing van het Programma Aanpak Stikstof. Met deze uitspraak kwam direct een einde aan een periode dat eenvoudig een natuurvergunning verkregen kon worden voor activiteiten die leidden tot stikstofdepositie.
Auteur(s)M.I.J. Toonders
Pagina353
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe civiele kant van stikstof. Een praktijkgerichte juridische benadering van de handel in stikstofrechten: Preadvies Vereniging voor Agrarisch recht 2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingSinds 2019, toen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigend oordeelde over het Programma Aanpak Stikstof, is de stikstofcrisis volop in het nieuws.
Auteur(s)N. Bouwman
Pagina366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscale aspecten stikstofemissieruimte: Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingDe veehouderij in Nederland wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de stikstofdepositie. Het terugdringen daarvan vormt al decennialang een belangrijke factor bij de afwegingen die de nationale overheid, provincies, gemeenten en de agrarische ondernemers (moeten) maken.
Auteur(s)H.J. van den Kerkhof
Pagina374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Want de boer moet er wel wat aan overhouden als hij of zij wordt uitgekocht'
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingOud-minister van LNV Cees Veerman opperde bij Nieuwsuur op 29 juli jl. dat de boeren misschien zouden moeten worden uitbetaald in staatsobligaties.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLucht en licht onder de stikstofdeken
CiteertitelTvAR 2022, afl. 7-8
SamenvattingVrijwel geen enkele boer of boerin hoeft te stoppen omdat er een stikstofprobleem is. Als je maar blijft doen waar je goed in bent, en blijft zoeken naar verbetering.
Auteur(s)C.C. van Harten
Pagina386
Artikel aanvragenVia Praktizijn