Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 23-09-2022
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelAantrekken en afstoten. Over consensualiteit en polarisering in het Nederlandse strafproces
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 115
SamenvattingDe media maken vaak gewag van toenemende polarisering tussen procesdeelnemers in het Nederlandse strafproces. Wij lijken aanbeland in een tijdsgewricht waarin we zowel tendensen richting verdergaande polarisering als ontwikkelingen richting meer consensualiteit zien. Dit roept de vraag op hoe beide ontwikkelingen kunnen worden verklaard, geduid en gewaardeerd. Ook roept dit de vraag op of dit twee ontwikkelingen zijn met elk hun eigen drijvende krachten die zich toevalligerwijs min of meer gelijktijdig voltrekken, of dat inderdaad sprake is van een onderling verband zoals hiervoor gesuggereerd. En misschien nog wel belangrijker: waar liggen de grenzen als het gaat om polarisering en consensualiteit?
Auteur(s)J.H. Crijns , P.P.J. van der Meij
Pagina115
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelPolarisering: ‘all in the game’?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 118
SamenvattingHet is nu bijna tien jaren geleden dat de auteur haar advocatentoga heeft verruild voor die van advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De periode daarvoor heeft zij zich lang en intensief beziggehouden met het thema dat centraal staat in deze aflevering van het Boom Strafblad.
Auteur(s)T.N.B.M. Spronken
Pagina118
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe kloof
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 123
SamenvattingRechters vormen geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Een evenwichtige, representatieve dwarsdoorsnede van de bevolking zal evenmin in de beroepsgroepen van officieren van justitie en advocaten worden gevonden.
Auteur(s)A.A. Franken
Pagina123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelGekijf in de zittingszaal
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 131
SamenvattingIncasseren hoort erbij in de rechtszaal, net als uitdelen. Maar wel met de gedachte dat je dan wel elkaars tegenstander bent, maar niet elkaars vijand.
Auteur(s)W. Laumans
Pagina131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOver procesafspraken en de zoektocht naar het gedeelde belang
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 132
SamenvattingProcesafspraken: ze worden dikwijls gepresenteerd als een wondermiddel om oude zaken van de welbekende plank te krijgen.
Auteur(s)C.J.D. van den Hazel , A.S. van de Stouwe , M. Tiebosch
Pagina132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe rafelranden van procesafspraken
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 140
SamenvattingHoewel de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2021:12699) meer aandacht genoot toen daar de eerste procesafspraken van 2021 beslag kregen in een vonnis, waren zowel de procesafspraken als het vonnis in de Rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2021:9266) eerder. Voor de advocatuur betekenden deze vonnissen het startpunt van een ontwikkeling die niet helemaal was voorzien. Deze bijdrage schetst een beeld van de praktijk van het maken van procesafspraken tot dusver en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken.
Auteur(s)P.P.J. van der Meij
Pagina140
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
UitspraakECLI:NL:RBROT:2021:12699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOvereenstemming en afstemming in het strafproces met oog voor ieders belangen: Een kwestie van doen
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 151
SamenvattingDe Nederlandse strafrechtspleging dreigt kopje onder te gaan. Door onderbezetting bij politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak, een bijna onuitputtelijke stroom van ondermijnings-zaken, te hoge verwachtingen van het strafrecht en weinig innoverend vermogen dreigt het strafproces piepend en krakend tot stilstand te komen.
Auteur(s)J. Janssen , A.H.T. de Haas
Pagina151
LinkVolledige tekst artikel (omvr.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiscussie, nieuws en analyse
TitelNiet elke grasduinende mol is een hacker: Waarom de Hoge Raad het begrip computervredebreuk te ver heeft opgerekt
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 160
SamenvattingDe ‘politiemol’ Mark M. had als politieambtenaar toegang tot meerdere systemen met vertrouwelijke informatie. Hij zocht informatie op en deelde die met personen buiten de politieorganisatie.
Auteur(s)M. Berndsen , C.J.J. Visser
Pagina160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiscussie, nieuws en analyse
TitelArtikel 197 Sr en ‘openbare orde’. Een tweetrapsraket voor de strafrechter
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 4, p. 165
SamenvattingEr is veel te doen om de ongewenstverklaring en het inreisverbod in het strafrecht. Dit komt vooral doordat deze maatregelen ontstaan in het bestuursrecht, doorspekt zijn van EU-recht en doorwerken in het strafrecht.
Auteur(s)J.R.K.A.M. Waasdorp
Pagina165
Artikel aanvragenVia Praktizijn