Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-10-2022
Aflevering 10
RubriekGastcolumn
TitelNationale ruimtelijke ordening en Hotel Gronsveld
CiteertitelTBR 2022/101
SamenvattingMijn column over het Programma Woningbouw sloot ik af met de constatering dat de in dat programma aangekondigde nationale regie ten aanzien van de te bouwen 900.000 woningen, primair vorm krijgt door het maken van bestuurlijke afspraken.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingsrechtelijke besluitvorming voor de groene waterstofinfrastructuur: Nu en onder de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2022/102
SamenvattingMet de Kabinetsvisie waterstof zet de regering in op een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is.
Auteur(s)J.C. van Oosten , P. van Lingen , C.M. Walgemoed
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDuurzaam scoren in bestemmings- en omgevingsplannen?
CiteertitelTBR 2022/103
SamenvattingTen aanzien van bepaalde duurzaamheidsaspecten, zoals biodiversiteit, lijkt steeds vaker sprake te zijn van aanvullende eisen aan bouwers en ontwikkelaars die vaak verpakt zijn in een gemeentelijk beleidsstuk.
Auteur(s)J.J. Karens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-07-2022
CiteertitelTBR 2022/104
SamenvattingStikstof, interne saldering, bestemmingsplan, ruimtelijke samenhang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2020 heeft de raad van de gemeente Steenwijkerland het bestemmingsplan "Giethoorn Loswal Kerkweg" vastgesteld.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 01-07-2022
CiteertitelTBR 2022/105
SamenvattingWanneer een onteigende verweer voert tegen de onteigening zelf, kan dat flinke vertraging opleveren voor de onteigenende partij. In dit geval duurde het maar liefst bijna 17 maanden voordat het onteigeningsvonnis kon worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Pas daarna ging de eigendom van de onteigende gronden over op de gemeente. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een vordering ex art. 843a Rv (de exhibitieplicht) van geval tot geval beoordeeld moet worden.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Moet onteigenaar gehele Kroondossier inbrengen in procedure, ook voor zover zij dat niet heeft? Equality of arms. Toelaatbaarheid vordering o.g.v. art. 843a Rv. Beoordelingsmaatstaf beroep op zelfrealisatie. Anticipatie op Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet?
AnnotatorB.S. ten Kate
LinkVolledige tekst annotatie (onteigeningsblog.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2022:981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 19-07-2022
CiteertitelTBR 2022/106
SamenvattingKwalificatie overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Vraag of bij de aanbesteding voor de ontwikkeling en realisering van een nieuwbouwproject sprake was van een plicht om de gronduitgifte Europees aan te besteden. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend.
AnnotatorN.A.D. Groot , S. Elbertsen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:1463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Noord-Holland 14-04-2022
CiteertitelTBR 2022/107
SamenvattingPrecontractuele fase.
Samenvatting (Bron)Aanbestedende dienst moet een aantal contractsbepalingen aanpassen en de aanbesteding vanaf het punt waarop dat relevant is opnieuw doen.
AnnotatorS.B. Groenwold
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3274
Artikel aanvragenVia Praktizijn