Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 24-10-2022
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelDataoverdaad – respect van én voor de rechter
CiteertitelMediaforum 2022, afl. 5. p. 141
SamenvattingDe coronapandemie heeft iedereen overvallen. Ook het ministerie van VWS. Extra klusjes door informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur werden dan ook niet met gejuich ontvangen.
Auteur(s)C. van der Sluis
Pagina141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelMaatwerk op grond van de Wet open overheid
CiteertitelMediaforum 2022, afl. 5. p. 143
SamenvattingOp 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur. Doel van de Woo is, kort gezegd, om overheden transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en raadpleegbaar te maken.
Auteur(s)N. Bontje
Pagina143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelEen blik op de openbaarheid van overheidsinformatie over de grens
CiteertitelMediaforum 2022, afl. 5. p. 146
SamenvattingOp 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Tijdens de parlementaire behandeling van de Woo heeft de minister van BZK aangegeven internationaal rechtsvergelijkend onderzoek te willen laten uitvoeren naar openbaarheidswetgeving in andere landen.
Auteur(s)A. Drahmann , L. Honee
Pagina146
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelDe implementatie van de Europese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht?
CiteertitelMediaforum 2022, afl. 5. p. 152
SamenvattingDe Wet open overheid heeft dit voorjaar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Deze nieuwe wet moet een nieuw tijdperk inluiden in de openbaarheid van de overheid, onder meer door actieve informatieverstrekking minder vrijblijvend te maken.
Auteur(s)J. Wolswinkel
Pagina152
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelGoed bestuur en integriteit bij de publieke omroep
CiteertitelMediaforum 2022, afl. 5. p. 158
SamenvattingVolgens artikel 2.3, lid 2, van de Mediawet moet de Raad van Bestuur van de NPO een gedragscode opstellen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de eigen organisatie, de landelijke publieke mediainstellingen en de Ster.
Auteur(s)W. Hins
Pagina158
LinkVolledige tekst artikel (IViR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 23-05-2022 (NPO nog steeds niet (volledig) te ‘Wobben’)
CiteertitelMediaforum 2022/13
SamenvattingWob-verzoek NPO.
Samenvatting (Bron)Eisers Wob-verzoek ziet op de beëindiging van de praatprogrammas van Jinek en Pauw en de ontwikkeling van een nieuw praatprogramma (Op1). De Wob is slechts op verweerder (de NPO) van toepassing, voor zover zijn werkzaamheden zien op programmacoördinatie en zendtijdindeling. De rechtbank volgt eisers standpunt niet dat verweerder de taak waarvoor hij Wob-plichtig is, heeft opgerekt door in dit specifieke geval ook ondersteunende activiteiten te verrichten voor de publieke omroepen gericht op de ontwikkeling van het programma Op1. Verweerder heeft op een deel van de gevraagde informatie meerdere weigeringsgronden van toepassing geacht. De rechtbank acht de toepassing van de verschillende weigeringsgronden rechtmatig. Beroep ongegrond.
AnnotatorC. van der Sluis , D. Blok
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2022:3990
Artikel aanvragenVia Praktizijn