Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 27-10-2022
Aflevering 33 De staat van het recht (kroniekennummer)
RubriekKronieken
TitelKroniek van het burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2022/2361
SamenvattingMet de toezegging van het kabinet van extra geld wordt in ieder geval een stap in de goede richting gezet
Auteur(s)E. van Wechem , J.G.J. Rinkes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht Groot onderhoud aan het bestuursrecht: over het herwinnen van vertrouwen in de rechtsstaat
CiteertitelNJB 2022/2362
SamenvattingDe al langer waarneembare tendens van indringender rechterlijke toetsing van besluiten aan algemene beginselen lijkt nu versterkt te worden doorgezet.
Auteur(s)J.P. Heinrich , I. van der Heijden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2022/2363
SamenvattingIn deze bijdrage wordt eerst ingegaan op actualiteiten met betrekking tot wetgeving en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak.
Auteur(s)S.M.A. Lestrade
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2022/2364
SamenvattingMet de toezegging van het kabinet van extra geld wordt in ieder geval een stap in de goede richting gezet.
Auteur(s)M. de Boer , J.W. Meijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het constitutioneel recht Constitutie in tijden van crises
CiteertitelNJB 2022/2365
SamenvattingIn deze kroniek schetsen de auteurs de meest in het oog springende constitutionele ontwikkelingen van het afgelopen verslagjaar, zonder ook maar enige pretentie van volledigheid na te (kunnen) streven.
Auteur(s)G. Boogaard , M.L. van Emmerik , G.J. Geertjes , T.E.J.H. van Gennip , J. Uzman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2022/2366
SamenvattingHet laatste nieuws is dat de Minister voor Rechtsbescherming heeft toegezegd een bepaling over samenplaatsing van broers en zussen in de Jeugdwet op te nemen.
Auteur(s)C.J. Forder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2022/2367
SamenvattingBelicht worden enkele recente proefschriften, onder meer over onderwerpen die betrekking hebben op het internationale belastingrecht.
Auteur(s)R. Pieterse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2022/2368
SamenvattingInmiddels zijn we zover dat een rechter in een kort geding niet alleen de staat moet opdragen om fatsoenlijke opvang te garanderen, maar ook zeer gedetailleerd moet uitleggen wat dit betekent: asielzoekers hebben recht op een slaapplek, deze moet een deur hebben die kan worden afgesloten, de slaapplek moet een dak hebben en een raam (het mag dus niet in een sporthal) en iedere slaper moet minimaal 4 m2 hebben. Cruiseschepen mogen dan het zinnebeeld zijn van de mondiale, luxueuze bewegingsvrijheid, het is nog maar de vraag of de cruiseschepen aan deze en verderop in deze kroniek genoemde eisen voldoen.
Auteur(s)H. Battjes , G. Cornelisse , E. Hilbrink , N. Ismaili , A.M. Reneman , L. Slingenberg , T.P. Spijkerboer , M. Stronks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het omgevingsrecht
CiteertitelNJB 2022/2369
SamenvattingNaar verwachting zullen de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water voor de waterkwaliteit op de deadline in 2027, in veel gevallen niet worden bereikt.
Auteur(s)M. Boeve , F.A.G. Groothuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het insolventierecht
CiteertitelNJB 2022/2370
SamenvattingMet de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) op 1 januari 2021 is het insolventierecht in deze kroniekperiode ingrijpend veranderd.
Auteur(s)J.J. van Hees , J.F. Fliek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2022/2371
SamenvattingHet afgelopen kroniekjaar bracht ons veel interessante arbeidsrechtelijke rechtspraak van de Hoge Raad, waarbij het zwaartepunt lag op ontslagrechtelijke onderwerpen, zoals de reikwijdte van het opzegverbod tijdens ziekte, de ontbinding op verzoek van de werknemer, de aanzegverplichting en de vraag of er ruimte is voor een #MeToo-vuistregel ten aanzien van de transitievergoeding.
Auteur(s)B. Barentsen , S.F. Sagel
Artikel aanvragenVia Praktizijn