Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 22-11-2022
Aflevering 5 Big data, online illegal content, fake news & complottheorieën
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 173
SamenvattingHet strafrecht beoogt van oudsher een reactie te bieden op de problemen van alledag – groot en klein – althans voor zover deze zich manifesteren in de vorm van strafbare feiten. Door aldus te werk te gaan, draagt het strafrecht niet alleen bij aan het behartigen van individuele belangen maar dient het ook tal van maatschappelijke belangen.
Auteur(s)J.H.J. Crijns
Pagina173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelWoord vooraf
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 175
SamenvattingDe bijdragen in dit themanummer Big data, online illegal content, fake news & complottheorieën zijn geschreven naar aanleiding van het symposium op 23 juni 2022, georganiseerd door de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Radboud Universiteit.
Auteur(s)M.I. Fedorova , S.M.A. Lestrade
Pagina175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDigitaal forensische zoekmachines, effectieve verdedigingsrechten en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering: is aanpassing van het conceptwetsvoorstel gewenst?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 178
SamenvattingTegenwoordig stellen de opsporingsautoriteiten steeds vaker zeer grote datasets veilig. Deze datasets zijn zodanig groot dat het niet of nauwelijks mogelijk is om deze sets handmatig te analyseren.
Auteur(s)R.M. te Molder
Pagina178
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelThe obligation to notify suspicions of criminal offences in the Digital Services Act under scrutiny
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 187
SamenvattingMore and more often, private actors become involved in criminal law enforcement. National governments and the EU increasingly seek to ‘partner’ with the private sector to ensure public security.
Auteur(s)A. Pivaty , P.T.J. Wolters
Pagina187
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet vestigen van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij desinformatie
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 196
SamenvattingSinds 2015 wordt binnen de EU proactief ingezet op het aanpakken van desinformatie. Volgens de EU heeft desinformatie een sterk potentieel om democratische processen en maatschappelijke debatten negatief te beïnvloeden.
Auteur(s)S.M.A. Lestrade , M.W. Kouwenberg
Pagina196
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet uitsluiten van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ontvanger van desinformatie
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 206
SamenvattingDe potentiële schade die de grootschalige verspreiding van (online) desinformatie kan toebrengen, komt de laatste jaren duidelijker in beeld. In het politiek en maatschappelijk debat komt steeds nadrukkelijker naar voren dat dit ongewenste fenomeen noopt tot een vorm van bestrijding.
Auteur(s)J.P. Cnossen
Pagina206
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelComplotdenken in tijden van online desinformatie
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 211
SamenvattingDuidelijk is dat de problematiek rond desinformatie en anti-overheidsextremisme niet zomaar is opgelost. Betekent dit dan dat we moeten accepteren dat het er bij hoort? Dat het een onvermijdelijk product is van de tijd waarin we leven? Voor een deel kunnen we waarschijnlijk niet anders. Maar dat betekent mijns inziens niet dat we niet moeten voorkomen dat mensen radicaliseren. Er zijn immers genoeg nadelige gevolgen aan te wijzen, zowel voor de maatschappij als voor de individuele complotdenkers zelf. Bovendien moeten de gewelddadige excessen besteden worden door de individuen die mogelijk geweld plegen goed in het vizier te hebben, en mogelijke doelwitten zoals politici goed te beschermen. Duidelijk is in elk geval dat het anti-overheidsextremisme pas recent op de radar van de NCTV lijkt te staan, dus dat we waarschijnlijk pas net echt begonnen zijn .
Auteur(s)M.J. van Meeteren
Pagina211
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelPsychiatrische aspecten van complotdenken: De casus Bodegraven als voorbeeld
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 5, p. 218
SamenvattingComplottheorieën zijn pogingen om de ‘ultieme’ oorzaken te verklaren van belangrijke sociale en politieke gebeurtenissen met claims van geheime samenzweringen door twee of meer machtige actoren. Geloof in complottheorieën is van alle tijden, maar werd weer uiterst actueel toen de WHO in maart 2020 de verspreiding van COVID-19 uitriep tot een pandemie.
Auteur(s)R.J. Verkes
Pagina218
Artikel aanvragenVia Praktizijn