Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 29-11-2022
Aflevering 10
RubriekAgenda
TitelHet rapport Remkes: Hoe nu verder?
CiteertitelTvAR 2022, afl. 10
SamenvattingHet rapport 'Wat wel kan, Uit de impasse en een aanzet voor perspectief', van Johan Remkes, dat intussen grotendeels is omarmd door de regering , vertoont inhoudelijk enkele interessante paralellen met de op 1 juli 2014 vervallen Reconstructiewet concentratiegebieden en de daarop gebaseerde reconstructieplannen.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAls de huurder eigenaar blijkt te zijn
CiteertitelTvAR 2022, afl. 10
SamenvattingVerrassing! Een huurder blijkt niet slechts een gebruiksrecht te hebben maar eigenaar te zijn geworden van het gehuurde goed. Dit doet zich voor bij de productierechten in de Meststoffenwet.
Auteur(s)C.C. van Harten
Pagina497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEn wie is fiscaal de eigenaar van de fosfaatrechten?
CiteertitelTvAR 2022, afl. 10
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 30 september 2022 uitspraak gedaan op prejudiciŽle vragen over de overdracht van fosfaatrechten. Deze uitspraak heeft betrekking op een civiele zaak maar heeft mogelijk ook verregaande gevolgen voor de fiscale adviespraktijk.
Auteur(s)F.P.R.H. Rademaekers
Pagina503
UitspraakECLI:NL:PHR:2022:577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStikstof
CiteertitelTvAR 2022, afl. 10
SamenvattingOp de jaarvergadering van 30 september 2022 werden tientallen VAR-leden meegenomen in diverse aspecten van de stikstofproblematiek. Dit onder de vertrouwde hamer van prof mr F.W.J.M. Schols, VAR- en dagvoorzitter.
Auteur(s)M.J.H. van Baalen
Pagina506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 30-09-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 10
SamenvattingFosfaatrechten
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Overgang fosfaatrechten (art. 25-31 Meststoffenwet). Is geldige titel voor overdracht in de zin van art. 3:84 lid 1 BW vereist?
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2021
CiteertitelTvAR 2022/8115
SamenvattingPacht, vrijwaring, beroepsaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Schending zorgplicht agrarisch adviseurs. Deze zaak tussen verpachtster en adviseurs is de vrijwaringszaak van de hoofdzaak tussen verpachter en pachter (zaaknummer 200.275.119). In de hoofdzaak hebben partijen afgesproken om te onderzoeken of volledige overeenstemming bereikt kan worden. Partijen in de vrijwaring willen graag een beslissing van het hof zodat de positie van de adviseurs bij een eventuele schikking duidelijk is. De adviseurs hebben verpachtster bijgestaan bij de overgang van haar melkveehouderij aan de pachter. Verpachtster verwijt de adviseurs dat zij haar niet voldoende hebben gewaarschuwd voor het risico van het ontstaan van een (hoeve)pachtovereenkomst met de pachter. Die hoevepachtovereenkomst is in een gerechtelijke procedure vastgelegd en de pachter vordert in de hoofdzaak nu schadevergoeding van verpachtster omdat ze die overeenkomst niet volledig kan nakomen. Het hof oordeelt dat de adviseurs niet aansprakelijk zijn voor de eventuele schadevergoeding die verpachtster aan de pachter zal moeten betalen.
AnnotatorJ.M.M. Menu
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:9308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 10
SamenvattingPacht, hoevepachtovereenkomst, schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Appellante was eigenares van een melkveebedrijf. De grond waarop het melkveebedrijf werd geŽxploiteerd was in 1995 onder voorbehoud van een persoonlijk gebruiksrecht grotendeels in economische eigendom overgedragen aan een derde. Appellante heeft in 2007 haar melkveehouderij, dan wel de exploitatie daarvan aan geÔntimeerde tegen betaling ter beschikking gesteld. Nadien heeft zij de in economisch eigendom overgedragen grond ook juridisch moeten leveren aan de derde. Tussen partijen is in een gerechtelijke procedure een hoevepachtovereenkomst vastgelegd, waarvan de aan de derde overgedragen grond deel uitmaakt. GeÔntimeerde vordert in deze zaak schadevergoeding van appellante omdat ze die overeenkomst niet volledig kan nakomen. De pachtkamer heeft de vordering tot betaling van schadevergoeding toegewezen waarbij de schade in een volgende procedure moet worden vastgesteld. Het hof is het eens met dat vonnis en bekrachtigt het.
AnnotatorJ.M.M. Menu
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:1994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2022
CiteertitelTvAR 2022/8117
SamenvattingPacht, erenotaris, vertegenwoordigingsbevoegdheid
Samenvatting (Bron)Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2021:8688 De bevoegdheid van de erenotaris om de erfgenamen te vertegenwoordigen heeft pachter betwist. Het is de erenotaris na het tussenarrest niet gelukt zijn bevoegdheid aan te tonen. Daarom verklaart het hof hem alsnog niet-ontvankelijk in zijn vorderingen.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:1998
Artikel aanvragenVia Praktizijn