Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 29-11-2022
Aflevering 4
RubriekVan de redactie
TitelBewijs uit ontsleutelde PGP-berichten, waar staan we nu?
CiteertitelNTS 2022, afl. 4, p. 209
SamenvattingIn juni van dit jaar wees de Hoge Raad voor het eerst arrest in een zogenaamde PGP-zaak. Ons hoogste rechtscollege oordeelde daarin dat chatberichten van de gekraakte Ennetcom-server in Canada mochten worden gebezigd voor het bewijs in de strafzaak over de moord op Samir Erraghib waarin Abdelghani el H. en Bowy T. zijn veroordeeld als uitvoerders.
Auteur(s) Redactie
Pagina209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet verzwaarde Italiaanse detentieregime als voorbeeld voor de Nederlandse maffiabestrijding
CiteertitelNTS 2022, afl. 4, p. 213
SamenvattingMet het bezoek van de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Rechtsbescherming aan Itali op 13 en 14 juni jongstleden werd een (verdere) aanzet gegeven tot uitvoering van het in het regeerakkoord genoemde voorstel om de Italiaanse antimaffiawetgeving te onderzoeken.
Auteur(s)L.J.J. Peters , S. Vanzan
Pagina213
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet horen van getuigen charge na Keskin: een overzicht
CiteertitelNTS 2022, afl. 4, p. 222
SamenvattingHet arrest Keskin/Nederland krijgt (nog steeds) veel aandacht van Nederlandse strafrechtsjuristen en leidt tot reuring in de strafrechtspraktijk. Binnen enkele weken na het arrest verschenen drie conclusies van de advocaten-generaal Paridaens, Frielink en Bleichrodt waarin de gevolgen van Keskin voor de Nederlandse praktijk worden toegelicht.
Auteur(s)D.A.G. van Toor , R.L.M. Klomberg
Pagina222
UitspraakECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD000220516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet recht betreffende de (proces)stukken. Modernisering strafvordering biedt geen bevredigende oplossing voor lang bestaande knelpunten
CiteertitelNTS 2022, afl. 4, p. 228
SamenvattingMet de inwerkingtreding op 1 januari 2013 van de Wet van 1 december 2011 tot herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 601) werd het Wetboek van Strafvordering gewijzigd ten aanzien van de regels aangaande de samenstelling en de kennisname van stukken in strafzaken.
Auteur(s)C.P.J. Scheele
Pagina228
Artikel aanvragenVia Praktizijn