Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 06-12-2022
Aflevering 24
RubriekMededingings- en ordeningsrecht
TitelVoorwaarden voor verschoningsrecht van Nederlandse en buitenlandse advocaten in dienst van (internationale) ondernemingen: Naar aanleiding van de algemene opmerkingen van de Hoge Raad in de Shell inhouse counsel-zaak
CiteertitelBb 2022/88
SamenvattingDe ratio van het verschoningsrecht van advocaten is in de actuele discussies erover niet werkelijk omstreden.
Auteur(s)E. Gras
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
TitelHR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958 (Hoogeveen): Shockschade herschikt
CiteertitelBb 2022/89
SamenvattingDe vergoedbaarheid van personenschade is wettelijk beperkt (art. 6:95 BW).
Auteur(s)A.C.H. Franken
UitspraakECLI:NL:HR:2022:958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelClimate change litigation: een groeispurt in acht trends
CiteertitelBb 2022/90
SamenvattingIn de Climate Change Laws of the World Database en de United States Climate Litigation Database, worden rechtszaken geregistreerd die gaan over klimaatverandering.
Auteur(s)C.H.A. van Oostrum
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelJuridische splitsing en aanwijzing accountant
CiteertitelBb 2022/91
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer van 13 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2730.
Auteur(s)H. Koster
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2021:2730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContractenrecht
TitelOnredelijke bezwarendheid en causaliteit; twee leerstukken in één arrest
CiteertitelBb 2022/92
SamenvattingIn deze bijdrage zal het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1434 worden besproken.
Auteur(s)S.A. Kruisinga
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuurs- en overheidsaanprakelijkheidsrecht
TitelDe bouwvrijstelling is van tafel. En nu?
CiteertitelBb 2022/93
SamenvattingOp 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de zogeheten partiële bouwvrijstelling niet mag worden gebruikt bij bouwprojecten.
Auteur(s)F. Jurgens , H. Witbreuk , T.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3159
Artikel aanvragenVia Praktizijn