Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 26-12-2022
Aflevering 4
TitelNoem grondeigendom geen schaars recht - Een aspect uit de zaak Didam nader belicht
CiteertitelJB Plus 2022, afl. 4
SamenvattingIn deze bijdrage staat de vraag centraal of uit de behandeling van de zaak Didam door de feitenrechter, de conclusie van de Plaatsvervangend Procureur-Generaal en de overwegingen van de Hoge Raad kan worden afgeleid in hoeverre de Hoge Raad grondeigendom aanmerkt als een schaars recht.
Auteur(s)A.G. Bregman
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe privaatrechtelijk vormgegeven ROMís als doorgeefluik van publiek geld - De Wgr als publiekrechtelijk alternatief?
CiteertitelJB Plus 2022, afl. 4
SamenvattingWaar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen ooit in het leven zijn geroepen om de regionale economische achterstanden weg te werken, verstrekken zij vandaag de dag aanzienlijke sommen publiek geld aan ondernemingen. Dit doen de ROMís in een privaatrechtelijk jasje. Worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen bij het verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van deelnemingen publiekrechtelijk genormeerd? En zo nee, bestaat er een publiekrechtelijk alternatief?
Auteur(s)J.E. van den Brink , D.K. Jongkind , V.A. van Waarde
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTermijnoverschrijding in het asielrecht: een kritische bespreking van de Afdelingsuitspraak van 6 juli en haar gevolgen
CiteertitelJB Plus 2022, afl. 4
SamenvattingOp 6 juli 2022 oordeelde de ABRvS dat het ontbreken van het beroep niet tijdig beslissen in het asielrecht in strijd is met het Unierecht. Dit artikel is een kritische bespreking van de uitspraak en de consequenties van deze uitspraak voor de juridische mogelijkheden die asielzoekers hebben om tijdige besluitvorming af te dwingen. Deze bespreking is niet alleen relevant voor het asielrecht, maar ook voor andere gebieden van het bestuursrecht waar eveneens problemen spelen met het nemen van tijdige beslissingen.
Auteur(s)A. Outhuijse , M.C. Pakkert , V.M. Bex-Reimert
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1810
Artikel aanvragenVia Praktizijn