Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 31-12-2022
Aflevering 5
RubriekVan de redactie
TitelNemo tenetur-rechtspraak Hoge Raad doorstaat Straatsburgse toets, soort van
CiteertitelNTS 2023, afl. 5, p. 264
SamenvattingNaar de uitkomst van deze zaak werd in bepaalde kringen met veel belangstelling uitgekeken, omdat de uitleg die zowel door de civiele, de fiscale als de strafkamer van de Hoge Raad aan het nemo tenetur-beginsel wordt gegeven niet vrij is van kritiek.
Pagina264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Transgender achter de deur Een onderzoek naar en aanbevelingen voor de behandeling van transgender gedetineerden
CiteertitelNTS 2023, afl. 5, p. 268
SamenvattingIn dit artikel zal verslag gedaan worden van de onderzoeksbevindingen ten aanzien van de plaatsing, bejegening en behandeling van transgender gedetineerden in het Nederlandse gevangeniswezen. Allereerst zal gekeken worden naar de grootte van de groep transgender gedetineerden in Nederland. Daarna zal aandacht worden besteed aan de plaatsing van transgender gedetineerden op een mannen- of vrouwenafdeling en de plaatsing binnen de inrichting, de bejegening door medegedetineerden en personeel en de mogelijkheden voor medische zorg in de inrichting.
Auteur(s)P. Jacobs
Pagina268
LinkVolledige tekst artikel (bju.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet vaststellen van causaal verband als bewijsbeslissing: een pleidooi voor causaal realisme
CiteertitelNTS 2023, afl. 5, p. 279
SamenvattingIn dit artikel wil de auteur een alternatief standpunt verdedigen over causaliteit in het strafrecht. Dat alternatieve standpunt houdt in dat het vaststellen van causaal verband in de meeste gevallen niet een materieelrechtelijke kwestie is van het toepassen van juridische criteria op vastgestelde feiten, zoals de redelijkheid of de condicio sine qua non.
Auteur(s)K. Rozemond
Pagina279
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitbreiding van de Nederlandse herzieningsregeling: erkenning van schending van het EVRM bij eenzijdige verklaring
CiteertitelNTS 2023, afl. 5, p. 291
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt de auteur deze wetswijziging en gaat in op de voor- en nadelen van de uitbreiding van de in artikel 457 lid 1 onder b Sv neergelegde herzieningsgrond. Daarbij merkt de auteur op dat de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van de wettelijke uitbreiding vragen oproepen over het precieze bereik van de nieuwe regeling.
Auteur(s)M.A.P. Timmerman
Pagina291
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn