Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 24-01-2023
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelDidam en de wetgever
CiteertitelNTB 2023/1
SamenvattingIn HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam of Becedo/Montferland) overwoog de Hoge Raad dat het principe van gelijke kansen bij schaarse rechten ook geldt voor gronduitgifte door de overheid. De vele publicaties die sinds het verschijnen van het arrest tot ons zijn gekomen, gaan grofweg steeds over twee clusters van vragen: (1) waar is de door de HR gevonden rechtsplicht op gebaseerd en in hoeverre is dat nieuw, en (2) wat heeft het arrest voor gevolgen – wat betekent het voor bestaande contracten en over welke soort ‘uitgiften’ van de overheid (alleen onroerende zaken, of ook roerende zaken, of zelfs alle vermogensrechten) strekt het zich uit?
Auteur(s)S.E. Zijlstra
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe maatschappelijke tender als vreemde eend in de bijt in het omgevingsrecht? Bespreking van het preadvies “Tenderen naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten?"
CiteertitelNTB 2023/2
SamenvattingDe Jonge VAR-vergadering 2022 ging over burgerinitiatieven en participatie. Zeer actuele onderwerpen die onder meer politici, bestuurskundigen en bestuursrechtjuristen in toenemende mate bezighouden. Dorien Bakker schreef haar mooie en lezenswaardige preadvies over de maatschappelijke tender als vorm van financiële participatie bij wind- en zonneparken op land.
Auteur(s)R. Kegge
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNaschrift
CiteertitelNTB 2023/3
SamenvattingIn hoeverre begrenst het specialiteitsbeginsel de ruime bevoegdheden in het fysieke domein? Rogier Kegge snijdt in zijn recensie van mijn preadvies een immer actueel en relevant onderwerp aan.
Auteur(s)D.E. Bakker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDienen en bediend worden: burgerinitiatieven en het dienstbaarheidsbeginsel: Bespreking van het preadvies “De dienstbare overheid en het ondersteunen van burgerinitiatieven”
CiteertitelNTB 2023/4
SamenvattingVerkeert de democratie in crisis? Het voert te ver om in het NTB, en zeker in een recensie van een preadvies, die stelling te onderzoeken, maar duidelijk is dat grote groepen Nederlandse burgers zich niet meer vertegenwoordigd voelen in het Nederlandse politieke systeem.
Auteur(s)C.J. de Lange
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNaschrift
CiteertitelNTB 2023/5
SamenvattingHet schrijven van een preadvies is, naast een hele eer, ook best spannend. Zeker wanneer dat preadvies zo breed onder de aandacht wordt gebracht als het geval is bij de preadviezen voor de jonge VAR én het preadvies in kwestie geen klassiek juridisch verhaal is, maar gebruikmaakt van sociologie en bestuurskunde.
Auteur(s)E.M.M.A. Driessen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe alternatieve voorbereidingsprocedure van Pakkert & Ypinga: a shot in the dark? Bespreking van het preadvies “Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht: too little, too late?”
CiteertitelNTB 2023/6
SamenvattingIn hun preadvies ‘Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht: too little, too late?’ plaatsen Pakkert & Ypinga de volgende opmerkingen: “Zeker in complexe, gecoördineerde besluitvorming kunnen de dossiers zich qua omvang doorgaans gemakkelijk meten met een Ontdekking van de Hemel of twee. Bovendien betreft het doorgaans geen lectuur die lekker wegleest”. Met beide opmerkingen slaan zij de spijker op zijn kop.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNaschrift
CiteertitelNTB 2023/7
SamenvattingOp 18 november 2022 vond de bespreking plaats van de preadviezen van mr. Ypinga en mr. Pakkert met als thema ‘Burgerinitiatief en participatie’. Tijdens de vergadering werd geheel in thema actief geparticipeerd en was men het lang niet altijd met elkaar eens.
Auteur(s)M.C. Pakkert , J.H.N. Ypinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerslag Jonge VAR-vergadering – 18 november 2022
CiteertitelNTB 2023/8
SamenvattingOp 18 november 2022 vond na drie jaar weer een fysieke editie van de Jonge VAR-vergadering plaats op het kantoor van Stibbe. De preadviezen van dit jaar zijn geschreven door Dorien Bakker, Esmée Driessen en Meike Pakkert & Jelmer Ypinga rondom het thema ‘Burgerinitiatief en participatie’.
Auteur(s)M.E. Adriaanse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2023/9
SamenvattingDe kroniek beslaat de periode van april 2022 tot en met december 2022.
Auteur(s)R. Bassie , R.M. van Male , F.M.E. Schulmer , G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn