Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 10-02-2023
Aflevering 2
RubriekEditorial
TitelDe inzet van identificerende gezichtsherkenningstechnologie in de publieke ruimte: vragen die moeten worden gesteld
CiteertitelDD 2023/7
SamenvattingBij de inzet van gezichtsherkenningstechnologie worden, op basis van een afbeelding, kenmerken van een gezicht op gestandaardiseerde wijze vastgelegd met behulp van software. Die kenmerken kunnen vervolgens worden vergeleken met de kenmerken van andere, op dezelfde wijze bewerkte afbeeldingen van gezichten. De software genereert een statistische score die weergeeft in welke mate de kenmerken overeenkomen.
Auteur(s)L. Stevens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
Titel“Mogen wij even binnen kijken?” Over toestemming als grondslag voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden
CiteertitelDD 2023/8
SamenvattingDeze bijdrage gaat over toestemming als grondslag voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden.
Auteur(s)J.H.B. Bemelmans , F.C.W. de Graaf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelTribunalenstrafrecht
CiteertitelDD 2023/9
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het Internationaal Strafhof
Auteur(s)M. Cupido , K.M. Pitcher
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBehandelen en straffen
CiteertitelDD 2023/10
SamenvattingIn de strijd tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie komt de minister thans met een voorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het wetsvoorstel volgt op een toezegging van minister voor Rechtsbescherming Weerwind aan de Tweede Kamer om te voorzien in een juridisch kader waarmee de dreiging die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit in detentie het hoofd te kunnen bieden (Kamerstukken II 2022/23, 29 911 en 29 279, nr. 374). Dat heeft geresulteerd in een wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden waarbij de gronden voor plaatsing in de EBI zijn uitgebreid en een wijziging van de huisregels van de EBI. Zie hierover nader de rubriek Vrijheidsstraf in DD 2022/58. Het thans voorliggende wetsvoorstel introduceert drie belangrijke wijzigingen.
Auteur(s)G. Meynen , M.J.F. van der Wolf
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2023/11
SamenvattingMet onder meer aandacht voor jeugdhulp.
Auteur(s)H. Creemers , I. Wissink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEHRM, 26-04-2016, 10511/10
CiteertitelDD 2023/12
SamenvattingResocialisatie en mentale gezondheid. Over het toenemende belang van resocialisatie en geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot gedetineerden in de rechtspraak van het EHRM.
Samenvatting (Bron)Preliminary objections dismissed (Article 34 - Locus standi;Victim);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading punishment;Inhuman punishment) (Substantive aspect);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorM.J.M. Krabbe , S. Meijer
LinkVolledige tekst annotatie (RU.nl)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110
Artikel aanvragenVia Praktizijn