Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 10-03-2023
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelProcederen tegen de burger: Maakt het recht van de burger een vijand?
CiteertitelNTB 2023/38
SamenvattingSoms zijn wij, juristen, zo geneigd om binnen ons eigen systeem te denken dat wij onvoldoende beseffen wat onze regels betekenen voor mensen die daar in de praktijk mee te maken krijgen.
Auteur(s)M. Scheltema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelJuridische vlinders
CiteertitelNTB 2023/39
SamenvattingKan een vleugelslag van een vlinder in Brazilië maanden later een orkaan in Texas veroorzaken? Het feitelijke antwoord is natuurlijk nee, maar het gaat om de achterliggende gedachte van deze theorie van Edward Lorenz. Iets kleins kan iets groots veroorzaken. Ik durf de vlindertheorie, beter bekend als the butterfly effect, op de Algemene wet bestuursrecht los te laten. En dan meer in het bijzonder op de conclusies die tien jaar geleden zijn geïntroduceerd.
Auteur(s)F.M. Weerwind
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe conclusie en de grote kamer tussen de hoogste bestuursrechters
CiteertitelNTB 2023/40
SamenvattingIn deze bijdrage geeft de auteur, uit het oogpunt van transparantie, graag inzicht in hoe het er, deels achter de schermen, in de praktijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven aan toegaat rond de conclusie en de grote kamer.
Auteur(s)T.G.M. Simons
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelConvergentie, inspiratie en de vooruitschaduwende werking
CiteertitelNTB 2023/41
SamenvattingReflectie op 10 jaar conclusies en grote kamer-uitspraken vanuit de eerstelijns rechtspraak levert vragen op als: is het nuttig? Hebben we er last van? Rondvraag bij collega’s van de auteur binnen en buiten zijn rechtbank levert positieve geluiden op, met een kleine kanttekening. De auteur ga daarom in deze bijdrage eerst in op de positieve kanten voor de eerstelijnsrechters en daarna op een veelgenoemd nadeel.
Auteur(s)M.J.M. Verhoeven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelO jee of holadijee? 10 jaar bestuursrechtelijke A-G vanuit het perspectief van de advocatuur
CiteertitelNTB 2023/42
SamenvattingToen Bart Jan van Ettekoven de auteur vroeg om op het symposium “10 jaar conclusie en grote kamer in de Awb” een inleiding te geven over de conclusiepraktijk van de bestuursrechtelijke A-G, was dat qua onderwerp dusdanig belangrijk dat hij alleen al om die reden toezegde. Maar ook om twee andere redenen. Er werd hem tíen minuten spreektijd gegund. Dat is voor een advocaat heel bijzonder, nu zij bij de Afdeling meestal maar vijf minuten toebedeeld krijgen! Dus daarom dacht de auteur temeer, ja ik moet het doen. En de laatste reden was, belangrijk voor iemand met een Limburgse achtergrond, dat het een fééstelijke bijeenkomst zou worden.
Auteur(s)T. Barkhuysen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelEen grotere rol van de wetenschap bij conclusies en uitspraken van de grote kamer
CiteertitelNTB 2023/43
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de rol van de wetenschap bij conclusies van staatsraden advocaat-generaal en uitspraken van de grote kamer.
Auteur(s)J.E. van den Brink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelConclusie en grote kamer in het bestuursrecht als instrumenten om bij te dragen aan consistente en vertrouwenwekkende rechtspraak
CiteertitelNTB 2023/44
SamenvattingOver de taak van een hoogste rechter om te werken aan rechtseenheid, rechtsvorming en rechtsbescherming hebben de ambtsvoorgangers van de auteur in de loop der jaren de nodige behartigenswaardige woorden gesproken. Maarten Feteris vertelde in 2020 in zijn afscheidsrede als president van de Hoge Raad dat vanaf 1813, toen Nederland een eenheidsstaat was geworden, verschillende provinciale gerechtshoven elk hoogste instantie waren en dat toen de eenheid van het recht in gevaar kwam. Met het oog op de rechtseenheid werd cassatierechtspraak ingevoerd. Hij voegde eraan toe dat een hoogste rechter in zijn rechtspraak consistent moet zijn, niet alleen om bij te dragen aan een uniforme interpretatie van het recht, maar ook om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen.
Auteur(s)G. de Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerslag symposium ‘10 jaar conclusie en grote kamer in de Awb’
CiteertitelNTB 2023/45
SamenvattingOp 19 januari 2023 vond aan de Kneuterdijk in Den Haag het symposium ‘10 jaar conclusie en grote kamer in de Awb’ plaats.
Auteur(s)L.A. van Heusden , M.K.G. Tjepkema , J. Verbeek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHet toeslagenschandaal en de vijfde tranche van de Awb
CiteertitelNTB 2023/46
SamenvattingOp 4 november 2022 reisde de auteur per trein van Venlo naar Amsterdam, voor het deelnemen aan een discussie met wetenschappelijke vakgenoten over de rol die ‘klassiek’ juridisch-dogmatisch onderzoek in universitaire rechtenfaculteiten zou kunnen en moeten spelen. De aanzet tot die discussie was gegeven door een inmiddels veelbesproken publicatie van Jacobine van den Brink en Rolf Ortlep. Zij constateren, kort gezegd, dat veel onderzoeksgeld en -capaciteit wordt besteed aan multidisciplinair internationaal onderzoek, en dat mede hierdoor juridisch-dogmatisch onderzoek in een verdomhoekje verzeild is geraakt. Volgens Van den Brink en Ortlep wordt het tijd dat het ‘klassieke’ onderzoek binnen het privaat-, straf- en publiekrecht uit dat hokje komt, onder meer om een bijdrage te leveren aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen zoals het toeslagenschandaal.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2023/47
SamenvattingDe kroniek beslaat de periode van 1 augustus 2022 t/m 31 december 2022.
Auteur(s)M.L. Batting , C. de Rond , K. Winterink
Artikel aanvragenVia Praktizijn