Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 10-03-2023
Aflevering 1
TitelLex certa: recente ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak
CiteertitelJB Plus 2023, afl. 1
SamenvattingLex certa is een belangrijk rechtsbeginsel, schending ervan wordt door de bestuursrechter zelden vastgesteld. In deze bijdrage staan daarom de volgende vragen centraal: is het de afgelopen jaren, sinds mei 2018, nog steeds zo dat uitspraken waarin de bestuursrechter lex certa geschonden acht zeldzaam zijn en wat zijn de redenen voor de bestuursrechter om wel of geen strijd met lex certa vast te stellen?
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe procedure bij de bestuursrechter: toernooi- of overlegmodel?
CiteertitelJB Plus 2023, afl. 1
SamenvattingDeze opinie gaat over de rol van het toernooi- en overlegmodel bij gerechtelijke procedures. Daarbij staan de vragen centraal hoe de literatuur aankijkt tegen deze twee modellen, welk model in de praktijk de boventoon voert en welk model de boventoon zou moeten voeren. Deze opinie nuanceert de sterke voorkeur van diverse auteurs dat zonder uitzondering het toernooimodel in de beroepsprocedure moet worden verlaten en alle procespartijen (rechters, overheden, advocaten, bedrijven en individuen) zich moeten inzetten om het overlegmodel te bereiken.
Auteur(s)A. Outhuijse , D. van der Kraan
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver finalisering en regie – het einde in zicht?
CiteertitelJB Plus 2023, afl. 1
SamenvattingIn dit artikel geven de auteurs een kijkje in de keuken van de bestuursrechter: hoe kijken rechters van de rechtbank Midden-Nederland en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) naar finale geschilbeslechting, hoe houden ze daar rekening mee bij het voorbereiden van een zaak en hoe voeren zij regie op de procedure? Welke mogelijkheden zijn er om regievoering verder te ontwikkelen?
Auteur(s)K. de Meulder , R.C. Moed , M.C. Stoové
Artikel aanvragenVia Praktizijn