Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 16-03-2023
Aflevering 1
RubriekVan de redactie
TitelVernieuwing
CiteertitelNTS 2023, afl. 1, p. 2
SamenvattingEr klinken steeds meer alarmerende geluiden over zorgen die er zijn over de capaciteit en de daarmee samenhangende kwaliteit van de rechtspraak. Begin dit jaar verscheen er een uitgebreid artikel in het NRC waarin een deel van de problematiek nog eens in kaart is gebracht. De problematiek is geworteld in (a) bovenal een schreeuwend tekort aan rechters, (b) ‘knellende wetgeving’ en (c) beperkte vernieuwingsbereidheid bij rechters.
Auteur(s) Redactie
Pagina2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe handhaafbaar wordt de nieuwe IMVO-wetgeving en welke lessen biedt de handhavingspraktijk van de Europese Houtverordening?
CiteertitelNTS 2023, afl. 1, p. 5
SamenvattingOp 12 december 2022 heeft de rechtbank Amsterdam een onderneming en twee feitelijk leidinggevers veroordeeld voor het overtreden van zorgvuldigheidseisen bij het importeren van hout uit Myanmar. Dit is de eerste (gepubliceerde) strafrechtelijke veroordeling op dit gebied en past in de ontwikkeling waarin ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ voor ondernemingen steeds meer een wettelijke verplichting wordt.
Auteur(s)S.A. Verkerk
Pagina5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op Duijst (NTS 2022/06): Geweldhandelingen tegen het hoofd
CiteertitelNTS 2023, afl. 1, p. 15
SamenvattingIn NTS 2022/06 verscheen het artikel ‘Feiten van algemene bekendheid betreffende geweldhandelingen tegen het hoofd’ door prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst. Hierin betoogt Duijst dat rechters te gemakkelijk gebruik zouden maken van redeneringen op grond van ‘feiten van algemene bekendheid’ om tot een bewezenverklaring van een geweldsdelict te komen. Daarbij heeft Duijst het over ‘algemene kwetsbaarheid van het hoofd’. Maar uit de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt al duidelijk dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met de gegeven omstandigheden. En dat is niet alleen theorie, want uit nadere beschouwing van door Duijst aangehaalde zaken blijkt dat dit in de praktijk ook gebeurt.
Auteur(s)D. Botter , P.M.I. van Driessche , C.E.H. Berger
Pagina15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaschrift bij ‘Reactie op Duijst (NTS 2022/06): Geweldhandelingen tegen het hoofd’
CiteertitelNTS 2023, afl. 1, p. 20
SamenvattingDe reactie van Botter c.s. is voor een groot deel (het medische gedeelte) een ‘copy-paste’ van een rapport van Botter (2015.04.07.011) in een kopschopzaak, een stuk dat al jarenlang door het openbaar ministerie wordt gebruikt om het gevaar van schoppen tegen het hoofd te onderbouwen. In dat rapport wordt zonder verwijzing naar literatuur (de enige literatuur die wordt vermeld betreft, aan het eind van het rapport, twee hoofdstukken uit een boek uit 2003) gesteld.
Auteur(s)W.L.J.M. Duijst
Pagina20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKansgrootte en ervaringsregels bij voorwaardelijk opzet
CiteertitelNTS 2023, afl. 1, p. 22
SamenvattingIn juli 2022 had de Amsterdamse rechtbank te oordelen over een (primair) ten laste gelegde ‘poging doodslag’. De verdachte had het slachtoffer met een vuistslag tegen de kaak ten val gebracht en hem vervolgens meermalen tegen het lichaam en hoofd geschopt. Wanneer er tegen het hoofd wordt geschopt van een op de grond liggende persoon, ligt een vervolging voor onder meer (poging) doodslag voor de hand.
Auteur(s)R. ter Haar , S.E. van den Brink
Pagina22
Artikel aanvragenVia Praktizijn