AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 17-03-2023
Aflevering 12
RubriekEuropees Hof voor de Rechten van de Mens
TitelEHRM, 31-01-2023, 76888/17
CiteertitelAB 2023/83
SamenvattingVerzoek tot aanpassing bevolkingsregister voor intersekse persoon terecht afgewezen
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:CE:ECHR:2023:0131JUD007688817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 08-02-2023
CiteertitelAB 2023/84
SamenvattingBestemmingsplan en exploitatieplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2021 heeft de raad van de gemeente Amstelveen het gewijzigde bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)" (hierna: het bestemmingsplan) en het gewijzigde exploitatieplan "Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)" vastgesteld. Het plan voorziet in een nieuw bedrijventerrein van ongeveer 60 hectare aan de N201 en Zijdelweg in Amstelveen. Het is de bedoeling dat lokale en regionale bedrijven zich ter plaatse vestigen. Specifiek wordt verhuizing van enkele bedrijven gestimuleerd vanaf het bedrijventerrein Legmeer in de gemeente Amstelveen. Het is de bedoeling dat bedrijventerrein te herontwikkelen naar een woon- en werkgebied. Het plan is een plan met een zogeheten verbrede reikwijdte zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet en artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Agrimm, Agrimotel en anderen en Meerland Onroerend Goed en anderen hebben gronden binnen het plangebied. Hun beroepen zijn gericht tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 18-01-2023
CiteertitelAB 2023/85
SamenvattingWetenschappelijke rapporten geen bestuurlijke aangelegenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2019 heeft TNO op verzoek van Meldpunt PUR-Slachtoffers een aantal documenten openbaar gemaakt, met uitzondering van de gegevens die gaan over personen. TNO heeft te kennen gegeven met een tweede besluit de rest van het verzoek van Meldpunt PUR-Slachtoffers af te doen. Meldpunt PUR-Slachtoffers heeft TNO verzocht om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie openbaar te maken over de onderzoeksopdrachten, financiering, opdrachtgevers, commentaren en conceptrapporten van drie rapporten die TNO in opdracht van Nuon Isolatie B.V. heeft geschreven.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 11-01-2023
CiteertitelAB 2023/86
SamenvattingArt. 6:13 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kapelle het verzoek van [appellant A] om handhavend op te treden tegen het gebruik van de woning op het perceel [locatie 1] in Kapelle voor de huisvesting van zeven arbeidsmigranten, wat in strijd is met het bestemmingsplan, afgewezen voor zover het gaat over het verblijf van maximaal vier arbeidsmigranten. [appellant A] exploiteert aan de [locatie 2] in Kapelle Motel Café Restaurant "De Caisson", een restaurant met motel en zalenverhuur. De woning aan de [locatie 1] is oorspronkelijk gebouwd als bedrijfswoning van De Caisson en is inmiddels in eigendom van een derde die het pand verhuurt aan een detacheringsbureau. Ook een tankstation behoorde tot het complex, maar de exploitatie daarvan is intussen in handen van derden. De woning ligt tussen "De Caisson" en het tankstation in. Op 16 oktober 2019 heeft [appellant A] een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen het gebruik van de woning aan de [locatie 1] voor de huisvesting van zeven arbeidsmigranten, aangezien dat in strijd is met het bestemmingsplan "Buitengebied 2e herziening".
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 26-01-2023
CiteertitelAB 2023/87
SamenvattingTen uitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag.
Samenvatting (Bron)Ten uitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag. Ernstig plichtsverzuim. Appellant dient zich gedurende drie jaar niet schuldig te maken aan soortgelijk plichtsverzuim als waarvoor de bestraffing plaatsvindt of aan enig ander ernstig plichtsverzuim en dient zich te houden aan enkele bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op de behandeling van zijn drankprobleem. Het dagelijks bestuur heeft terecht geconstateerd dat appellant in strijd met de schriftelijke werkafspraken een melding over geluidsoverlast niet in behandeling heeft genomen en een niet-zakelijk en ongepast whatsappbericht aan een leidinggevende van OZHZ heeft gestuurd. De voor de tenuitvoerlegging gestelde voorwaarde is vervuld. Het dagelijks bestuur heeft op goede gronden meer gewicht mogen toekennen aan het belang van de dienst dan aan de persoonlijke belangen van appellant bij behoud van zijn baan.
AnnotatorL.H. Janssen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2023:163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 08-12-2022
CiteertitelAB 2023/88
SamenvattingStadionomgevingsverbod op grond van APV langer dan artikel 172a Gemeentewet mogelijk maakt.
Samenvatting (Bron)Stadionomgevingsverbod op grond van de APV langer dan is toegestaan op grond van artikel 172a Gemeentewet. APV-bepaling onverbindend wegens strijd met hogere regelgeving. Beroep gegrond.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2022:4779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 20-01-2023
CiteertitelAB 2023/89
SamenvattingStadionomgevingsverbod op grond van APV nog niet langer dan artikel 172a Gemeentewet mogelijk maakt. APV-bepaling toepasbaar voor zover niet in strijd met hogere regelgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2021 heeft de burgemeester van Heerenveen aan [wederpartij] een stadionomgevingsverbod opgelegd voor de periode van 21 augustus 2021 tot 21 augustus 2027. Bij besluit van 19 januari 2022 heeft de burgemeester het door [wederpartij] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 8 december 2022 heeft de rechtbank het door [wederpartij] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 19 januari 2022 vernietigd, het besluit van 19 augustus 2021 herroepen en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. Tegen deze uitspraak heeft de burgemeester hoger beroep ingesteld. De burgemeester heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:576
Artikel aanvragenVia Praktizijn