Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 20-04-2023
Aflevering 7410
RubriekPrivaatrecht Actueel
TitelWet inperking contractsvrijheid
CiteertitelWPNR 2023, afl. 7410
SamenvattingOp 12 juni staat de plenaire behandeling van misschien wel de meest ingrijpende wijziging van het Burgerlijk Wetboek sinds de invoering daarvan in 1992 op de agenda. Het gaat om een wetsvoorstel dat erop is gericht de contractsvrijheid op een belangrijk punt in te perken. Er is een aantal redenen waarom ik geneigd ben het wetsvoorstel met enige reserve te bejegenen.
Auteur(s)R.M. Wibier
Pagina381
LinkMeer over dit wetsvoorstel (eerstekamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet juridische wonderdoekje: titelzuivering nader bekeken: Afbakening, actualiteiten en derdenbescherming
CiteertitelWPNR 2023, afl. 7410
SamenvattingWanneer onroerende zaken worden verkregen krachtens bijvoorbeeld levering, fusie, boedelmenging of erfrecht, hebben de betreffende zaken bijna altijd een juridische voorgeschiedenis: er zijn voorgaande verkrijgers geweest en wellicht rusten ten tijde van de verkrijging al beperkte rechten op de zaak. Deze voorgeschiedenis blijft in principe altijd in stand, tenzij de zaak onderhevig is aan het fenomeen titelzuivering
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld , W.J.M. Jansen
Pagina383
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekProefschrift
TitelDe kosten van de enquêteprocedure
CiteertitelWPNR 2023, afl. 7410
SamenvattingDe enquêteprocedure biedt doorgaans een effectieve wijze van beslechting van rechtspersonenrechtelijke geschillen. De Ondernemingskamer kan bij gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid of juiste gang van zaken een onderzoek gelasten. Zij is een geliefd forum, omdat zij bij onmiddellijke voorziening of eindvoorziening een OK-bestuurder, OK-commissaris of OKbeheerder kan benoemen. Geschillen in de rechtspersoon kunnen daarmee worden opgelost en het onderzoek kan antwoord geven op de vraag of zich wanbeleid heeft voorgedaan bij de geënquêteerde rechtspersoon. Daarbij kan de enquêteprocedure ook worden gebruikt als opmaat naar een tegen bestuurders of commissarissen gerichte aansprakelijkheidsprocedure.
Auteur(s)P.H.M. Broere
Pagina392
Artikel aanvragenVia Praktizijn