Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 28-04-2023
Aflevering 3
TitelRaad van State 08-03-2023
CiteertitelJBO 2023/9
SamenvattingCirculariteit, Grond, Bodemkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hulst een verzoek van de Stichting om handhavend op te treden tegen het transporteren en storten van mogelijk verontreinigde grond in de Westelijke Perkpolder in de gemeente Hulst, afgewezen. Het project Waterzande voorziet in de realisatie van een stranddorp met 200 zogenoemde residenties, een wandelpromenade, een strand en een "beachclub" (hierna: het project). Ten behoeve van het project wordt een ophoging aangebracht tegen de Westerscheldedijk, tussen de Perkstraat en de voormalige veerhaven Perkpolder, met een grondhoeveelheid van ongeveer 1,5 miljoen m3 grond, wat leidt tot ophoging van het maaiveld tot een hoogte tussen de + 10 m en + 12 m NAP. De benodigde grond komt vrij bij werkzaamheden in Kanaaldok B2 in het havengebied van Antwerpen (BelgiŽ) en wordt per schip naar de op te hogen locatie vervoerd. Het project wordt uitgevoerd door Waterzande B.V., Hulst aan Zee B.V. en Perkpolder Beheer B.V., waarbij de gemeente van laatstgenoemde enig aandeelhouder is.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 02-02-2023
CiteertitelJBO 2023/10
SamenvattingSanering, Geschil.
Samenvatting (Bron)In verband met een geschil over bodemsanering zijn partijen een vaststellingsovereenkomst (vso) aangegaan. Oordeel voorzieningenrechter: zowel in conventie als in reconventie geen sprake van handelen in strijd met de vso. Afwijzing vorderingen.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2023:893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 01-03-2023
CiteertitelJBO 2023/11
SamenvattingBestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2022 heeft de raad van de gemeente Neder-Betuwe van de gemeente Neder-Betuwe het bestemmingsplan "Willemspolder, fase 1" vastgesteld. Met het project wordt ook beoogd om de hoogwaterveiligheid te verbeteren en natuur en landschap te ontwikkelen. [vergunninghouder] wil het zand- en kleiwinningsproject Willemspolder, fase 1, uitvoeren. Dit is een onderdeel van het project Midden-Waal, dat bestaat uit de herinrichting van de uiterwaarden aan de noordkant van de Waal, globaal tussen Dodewaard en het Amsterdam-Rijnkanaal. In fase 1 gaat het om het ontgronden en herinrichten van een gebied in de uiterwaarden ten zuiden van IJzendoorn. [vergunninghouder] wil hier 7 miljoen ton oppervlaktedelfstoffen winnen die kunnen worden gebruikt als bouwgrondstoffen. Met het project wordt ook beoogd om de hoogwaterveiligheid te verbeteren en natuur en landschap te ontwikkelen. Stichting Milieuwerkgroep Midden Betuwe vindt dat het bouwgrondstoffencentrum niet moet worden toegestaan. Zij komt op tegen de besluiten, omdat die volgens hen al bepaalde voorbereidende werkzaamheden en bepaalde onderdelen van dat bouwgrondstoffencentrum mogelijk maken.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:790
Artikel aanvragenVia Praktizijn