Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 12-05-2023
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
Titel‘No net land take’ of net niks?
CiteertitelTO 2023, 1, p. 3
SamenvattingAlsof de opgaven voor de fysieke leefomgeving de komende decennia nog niet ingewikkeld genoeg zijn, voegt toekomstige Europese bodemregelgeving daar volgens recente berichtgeving nog een extra dimensie aan toe. Zo kopte Stadszaken onlangs ‘Vergeet de stikstofcrisis, “No net land take” komt eraan’. Achtergrond van deze berichtgeving is de voor 2023 aangekondigde uitwerking van de EU-doelstelling ‘no net land take by 2050’, door de EU in het Nederlands vertaald als ‘het tot nul terugdringen van het nettoruimtebeslag in 2050’.
Auteur(s)M.N. Boeve
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel (tudelft.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet delegeren van de bevoegdheid tot vaststelling van delen van een bestemmingsplan onder de Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet: de eerste inzichten van de Afdeling en de A-G
CiteertitelTO 2023, 1, p. 5
SamenvattingOp grond van art. 3.6, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening kan de raad in een bestemmingsplan bepalen dat met inachtneming van de bij het plan te geven regels het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan binnen bij het plan te bepalen grenzen kan wijzigen en/of dat het college het bestemmingsplan moet uitwerken.
Auteur(s)J.C. van Oosten , A. Span
Pagina5
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGokken met geleend geld: Het arrest van het Europese Hof van 5 mei 2022 over tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit
CiteertitelTO 2023, 1, p. 13
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 5 mei 2022 in zaak C-525/20 over de interpretatie van het begrip achteruitgang bij de toepassing van de Kaderrichtlijn water van de EU.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina13
UitspraakECLI:EU:C:2022:350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet versterking regie volkshuisvesting (consultatieversie)
CiteertitelTO 2023, 1, p. 23
SamenvattingIn zijn brief van 18 januari 2023 zet minister De Jonge zijn plannen uiteen om in acht jaar tijd 900.000 woningen te kunnen bouwen. Vier thema’s worden centraal gesteld. Over het vierde thema, het aanpassen van wet- en regelgeving, wordt in die brief al het een en ander gezegd, maar vooral doorverwezen naar het bijgevoegde plan van aanpak. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen wijzigingen op korte en die op middellange termijn. Op 16 februari 2023 is het voorstel voor de Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie gebracht. De einddatum is bepaald op 30 maart 2023.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina23
Artikel aanvragenVia Praktizijn