Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 13-06-2023
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelEen nieuwe AGVV
CiteertitelBR 2023/36
SamenvattingHet verbod op staatssteun, met enkele uitzonderingen, werd gecreëerd door de oprichters van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie, om een gelijk speelveld in Europa te waarborgen. Het verbod op staatssteun werd verankerd in het Verdrag van Rome dat de EEG op 25 maart 1957 oprichtte. Echter, 66 jaar later lijkt het verlenen van staatssteun eerder de norm dan de uitzondering.
Auteur(s)A.D.L. Knook
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelActualiteiten Varkens in Nood
CiteertitelBR 2023/37
SamenvattingIn haar jaarverslag van 2022 wijdt de Raad van State enkele woorden aan de stand van de rechtspraak. De Raad van State stelt daarover dat de afgelopen jaren een duidelijke keerzijde zichtbaar is geworden van de laagdrempelige manier waarop burgers zich tot bestuursorganen kunnen richten. Volgens de Raad van State is steeds vaker een geluid te horen dat een te gemakkelijke toegang het overheidsapparaat kan laten vastlopen. In het jaarverslag wordt dit geïllustreerd met het voorbeeld van talloze verzoeken om openbaarmaking van informatie, gevolgd door ingebrekestellingen en beroepen wegens niet tijdig beslissen.
Auteur(s)D. Korsse
LinkVolledige tekst artikel (Soppegundelach.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht. schadevergoeding
TitelRaad van State 05-04-2023
CiteertitelBR 2023/38
SamenvattingGeen toepassing egalisatieregel artikel 40d Onteigeningswet bij planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant] is sinds 10 december 1999 eigenaar van het perceel, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie A, nr. 4422 te Eindhoven. Onder het planologische regime van het bij raadsbesluit van 4 september 1997 vastgestelde bestemmingsplan Goederendistributiecentrum Acht had het perceel, dat een oppervlakte van 13.096 m² heeft, een uit te werken bestemming voor bedrijfsdoeleinden. Onder het planologische regime van het bij raadsbesluit van 21 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein GDC-Noord had het perceel voor een deel een bestemming voor groendoeleinden, voor een ander deel een bestemming voor verkeersdoeleinden en voor het resterende deel een uit te werken bestemming voor bedrijfsdoeleinden.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 26-04-2023
CiteertitelBR 2023/39
SamenvattingGeen exploitatieplan vastgesteld bij een bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2021 heeft raad van de gemeente Nieuwegein het bestemmingsplan "Binnenstad (City) Nieuwegein - Erfstede" vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Het nu voorliggende plan heeft betrekking op het gebied Erfstede, dat dus aanvankelijk onderdeel was van het ontwerp van het bestemmingsplan "Binnenstad (City) Nieuwegein". Het plan is een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. [appellant sub 1] woont in de buurt van het plangebied en richt zich met haar beroep tegen het bestemmingsplan, omdat zij benadeling vreest van haar woon- en leefklimaat. Daarna komen de beroepen van [appellant sub 2] en Bourmana aan de orde. Beiden zijn eigenaren van gronden in het plangebied. Zij vinden onder meer dat de raad ten onrechte geen exploitatieplan heeft vastgesteld.
AnnotatorE.J. van Baardewijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Oost-Brabant 07-03-2023
CiteertitelBR 2023/40
SamenvattingToepassing Didam-arrest: bewijspositie (potentiële) gegadigde versus serieuze gegadigde.
Samenvatting (Bron)Didam-arrest en stelplicht
AnnotatorM. Fokkema , F. Boer
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2023:997
Artikel aanvragenVia Praktizijn