Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 28-07-2023
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelWildgroei van strafbaarstellingen
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 3, p. 93
SamenvattingBij menig lezer van dit tijdschrift zal het onbekend zijn, of in ieder geval zal het in de vergetelheid zijn geraakt, dat in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ´decriminalisering´ en ´depenalisering´ belangrijke topics waren in relatie tot de hervorming van het strafrecht. Decriminalisering was erop gericht de rol van het strafrecht terug te dringen, onder meer vanwege de stigmatiserende werking van strafbaarstelling en bestraffing van onwenselijk gedrag en vanwege ernstige twijfels aan de doelmatigheid en rechtvaardigheid van de strafrechtelijke aanpak daarvan. Bij depenalisering ging het om de vervanging van de strafrechtelijke sanctiedreiging door een ander, minder ingrijpend en diffamerend sanctiestelsel van de overheid, zoals het civiele recht, het bestuursrecht of het tuchtrecht.
Auteur(s)P.P.J. van der Meij , J.B.H.M. Simmelink
Pagina93
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelStrafbaarstelling van doxing: ontmaskeren en intimideren: Over het wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 3, p. 96
Samenvatting“Wie kent deze undercoveragent?” Tijdens de corona­pandemie werd via allerlei online kanalen geprobeerd om de privégegevens van politieambtenaren te verzamelen. Toenmalig Kamerlid Sigrid Kaag trof voor de deur van haar woning een schreeuwende man met een fakkel, die kennelijk haar adres had weten te bemach­tigen. Een bekende coronascepticus riep op om ‘koffie te drinken’ bij de ambtswoning van de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Zomaar wat voorbeelden van ­doxing, het achterhalen en openbaar maken van iemands identiteit of andere persoonsgegevens. Het fenomeen is niet nieuw, maar lijkt in de afgelopen drie jaar flink in ­omvang te zijn toegenomen.
Auteur(s)M. Berndsen
Pagina96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAls ik dood ben… Over een zelfstandige strafbaarstelling van necrofilie
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 3, p. 102
SamenvattingDe rauwe pijn die de auteur ervoer toen haar vader in 2021 vrij plotseling na een kort ziekbed overleed, suddert vandaag de dag nog steeds onder de oppervlakte. Nadat hij was overleden, was zijn lichaam immer nog de stoffelijke verwezenlijking van haar vader; al was hij het niet meer. Nooit was er in die periode de realisatie dat met zijn overlijden zijn juridische persoonlijkheid stopte te bestaan en hij daarmee slechts tot ‘stoffelijk overschot’ of ‘zaak’ was verworden. Voor eenieder die een dierbare is verloren is dit waarschijnlijk een onbegrijpelijk gevolg van de dood. Nog groter zal het verdriet zijn wanneer wordt geconstateerd dat na het overlijden seksuele handelingen zijn verricht met het lichaam van de overleden dierbare. Het overkwam drie zusters.
Auteur(s)S.S. Buisman
Pagina102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe strafbaarstelling van mensenhandel, uitbuiting en ernstige benadeling nader beschouwd: Enige overwegingen bij het wetsvoorstel tot modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel en het voorstel tot herziening van de EU-Richtlijn
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 3, p. 109
SamenvattingRecent is het wetsvoorstel tot modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel in ­internetconsultatie gegeven. Het voorstel beoogt de ­ingewikkelde strafbepaling in het Wetboek van Strafrecht toegankelijker te maken en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van het profiteren van mensenhandel, uitbuiting en misstanden in de arbeidssfeer, te verruimen.
Auteur(s)S.M.A. Lestrade
Pagina109
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelStealthing
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 3, p. 120
SamenvattingWat is stealthing, is het (al) een strafbaar feit en zo ja en zo nee, moet het in de toekomst (ook) als verkrachting worden gekwalificeerd? Recent deed de unieke situatie zich voor dat het Openbaar Ministerie een man had gedagvaard voor de meervoudige kamer wegens ­zogenoemd condoombedrog, oftewel stealthing: hij zou zijn vrouwelijke sekspartner hebben toegezegd een condoom te dragen bij de seks maar zou dat vervolgens doelbewust niet hebben gedaan. Verkrachting, zo oordeelde het Rotterdamse Openbaar Ministerie.
Auteur(s)B.C. Swier
Pagina120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet messenverbod: Een wetsvoorstel met toegevoegde waarde voor de aanpak van de messenproblematiek onder jongeren?
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 3, p. 123
Samenvatting‘Man (28) in hoofd gestoken bij sussen van ruzie in Oost, 19-jarige verdachte aangehouden’. ‘Man (61) neergestoken door minderjarige na ruzie op straat’. ‘Gewonde bij vechtpartij tussen scholieren: “Voor mijn ogen werd een ­jochie neergestoken”’. Wie ’s ochtends het nieuws leest, ziet dagelijks dit soort berichten verschijnen. De afgelopen jaren is het gebruik van steekwapens, zeker onder minderjarigen, sterk toegenomen.
Auteur(s)D.J.M. Dammers , A.M. Timorason
Pagina123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelVoorkomen door bestraffen. De paradox van een repressieve aanpak van het fenomeen uithalers
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 3, p. 130
SamenvattingDe problemen in het havengebied van Rotterdam in het kader van de bestrijding van de georganiseerde internationale drugscriminaliteit zijn groot. Zo werd in 2021 een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, met een straatwaarde van meer dan 5 miljard euro. Het HARC-team, een nauwe samenwerking tussen het OM, de FIOD, de zeehavenpolitie en de douane, zorgde voor een recordvangst van meer dan 70.000 kilo harddrugs. Dat klinkt veelbelovend als het gaat om het belang dat de samenleving heeft bij een effectieve criminaliteitsbestrijding, maar met een dergelijke recordvangst wordt de lucratieve drugscriminaliteit niet echt een harde slag toegebracht.
Auteur(s)P.P.J. van der Meij
Pagina130
LinkVolledige tekst artikel (cleerdin-hamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn