Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 12-08-2005
Aflevering 11
TitelKroniek pensioenrecht 2004-2005 (II)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 474
SamenvattingIn dit nummer het tweede deel van de nieuwe Kroniek pensioenrecht, het vorige deel verscheen in nr. 2005-10. De kroniek beslaat de belangrijkste ontwikkelingen in het pensioenrecht in 2004-2005. Aan het eind van dit deel de regelgeving.
Auteur(s)R. Achttienribbe , B.J. Bodewes , A.W. Cramer , W.P.M. Thijssen
Pagina474-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWel verschoning, geen helderheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 484
SamenvattingBinnenkort verwijzen alle rechtbanken zaken door naar mediators. Daarom is het belangrijk te weten wat de juridische randvoorwaarden zijn van mediation. Niet alleen de mediator zelf - lang niet altijd een jurist - ook de partijen moeten weten wat ze kunnen verwachten. Een kernvraag betreft de vertrouwelijkheid: is die juridisch gewaarborgd? De praktijk wacht al jaren op het antwoord. Onlangs sprak de Rechtbank Almelo zich uit over het verschoningsrecht; er is geen hoger beroep ingesteld. Maakt één zwaluw zomer?
Auteur(s)R. Verkijk
Pagina484-486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelClass action gaat Europees. 'Amerika is geen afschrikwekkend voorbeeld'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 488
SamenvattingOnder druk van steeds zelfbewuster consumenten introduceren steeds meer Europese landen varianten van de Amerikaanse 'class action lawsuit': de mogelijkheid om via collectieve procedures schadevergoeding te bedingen. Nederland behoort tot de voorlopers - al schrikt ook hier de wetgever nog terug voor een sprong in de volle Amerikaanse diepte.
Auteur(s)P. Vermij
Pagina488-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Prima le parole, dopo la musica'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 492
SamenvattingDe cultuur van Jos van der Lans.
Pagina492-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 21-06-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 506
SamenvattingHoren getuige bij kort geding.

Pagina506-506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Arnhem, 05-07-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 506
SamenvattingTerugtrekken wegens gebrek aan vertrouwen.
AnnotatorG.J. Kemper
Pagina506-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Leeuwarden, 20-07-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 508
SamenvattingOrdenen stukken.
Pagina508-509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 23-08-2004, 4010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 509
SamenvattingBeheer gelden derdenrekening.
Pagina509-510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 23-08-2004, 3997
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 511
SamenvattingTegenstrijdige belangen.

Pagina511-512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 06-09-2004, 4043
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 512
SamenvattingNiet-ontvankelijk wegens tijdsverloop.
Pagina512-513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMoordkuil. Vrijgelaten in het gevang
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 11, p. 494
Auteur(s)A. Scholtmeijer
Pagina494-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn