SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 16-08-2005
Aflevering 7/8
TitelProductiviteit als collectief onderhandelingsthema; enkele leermomenten
CiteertitelSMA 2005, 331
SamenvattingHet is een prominent onderdeel van de Lissabon-agenda 2000: het opschroeven van de arbeidsproductiviteit in de EU-landen, vooral in vergelijking met de Verenigde Staten. Zo is in Nederland door de rappe expansie van de arbeidsparticipatie de totale productiviteit in de jaren negentig weliswaar flink gestegen, maar tegelijk is de 'groei' van de arbeidsproductiviteit afgenomen.
Auteur(s)A.G. Nagelkerke
Pagina331-334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSociale zekerheid: een uiterst veranderlijk verschijnsel (II)
CiteertitelSMA 2005, 335
SamenvattingDe sociale zekerheid verandert voortdurend. Gelet op de doelstelling van de sociale zekerheid, het garanderen van een 'bestaanszeker' bestaan, heeft dat iets paradoxaals. Overigens vinden de Nederlandse burgers wel dat de sociale zekerheid haar opdracht waarmaakt. In meerderheid prefereren zij namelijk de continuering van het bestaande stelsel. Trouwens, ook meer in het algemeen tonen zij zich tevreden tot buitengewoon tevreden met het eigen leven. De Nederlander is een conservatief wezen. Intussen stapelen de plannen om de sociale zekerheid ingrijpend te wijzigen zich op. Wat houden die plannen in? Gaat het hier om een nieuwe kentering in de sociale zekerheid?
Auteur(s)F.M. Noordam
Pagina335-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWeg met de 65-jaargrens! Of niet?
CiteertitelSMA 2005, 346
SamenvattingEind 2000 wordt de EU-richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep van kracht. Leeftijd en handicap zijn daarmee definitief opgewaardeerd tot verdachte grond voor onderscheid. [...]
In dit artikel richt ik mij op een zo mogelijk nog omstredener subthema: de 65-jaargrens als de tot nu toe onbetwiste scheidslijn tussen het werkende en het rustende leven. Zal deze scheidslijn er op termijn ook aan moeten geloven? [...] Een analyse van een evoluerende norm.
Auteur(s)M. Westerveld
Pagina346-354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Geus en de loonpolitiek: is de geest weer in de fles?
CiteertitelSMA 2005, 355
Samenvatting[...]
De auteurs bezien de argumenten voor en tegen het bedrijven van loonpolitiek met behulp van het AVV-instrument en staan in dat kader stil bij de historie en de bedoeling van de Wet AVV, het Toetsingskader algemeen verbindend verklaren, de (historie van) de Wet op de loonvorming en de verdragspositie van Nederland.
Auteur(s)A. Schellart , L. van Westerlaak
Pagina355-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 15-04-2005, R05/001HR (CW 2390)
CiteertitelSMA 2005, 364
SamenvattingDirecteur. Opzegging. Bereidheid bedongen arbeid. Gezagsverhouding.

(Bartelink / Ciris).
Samenvatting (Bron)15 april 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R05/001HR (CW 2390) JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest op een eis tot cassatie in het belang der wet, ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en gericht tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam van 9 oktober 2003. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS2713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 29-04-2005, C04/012HR
CiteertitelSMA 2005, 364
SamenvattingLoon. Ziekte. Passende arbeid. CAO.

(Wanders / Scholten).
Samenvatting (Bron)29 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/012HR RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiseres 1], gevestigd te [vestigingsplaats], 2. [Eiseres 2], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERESSEN tot cassatie, advocaat: mr. F.A.M. van Bree, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. J. Groen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina364-365
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS2685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 29-04-2005, C04/187HR
CiteertitelSMA 2005, 365
SamenvattingZiekte. Kennelijk onredelijk ontslag. Passende arbeid.

(Lindestede / Dorenbos).
Samenvatting (Bron)29 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/187HR JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING VERPLEEG- EN ZORGCENTRUM LINDESTEDE, gevestigd te Wolvega, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M. Ynzonides, t e g e n [verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 09-09-2004, C-184/02 en 223/02
CiteertitelSMA 2005, 365
SamenvattingArbeidstijd. Gelijke behandeling.

(Spanje / Europees Parlement).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 september 2004. # Koninkrijk Spanje (C-184/02) en Republiek Finland (C-223/02) tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie. # Richtlijn 2002/15/EG - Organisatie van arbeidstijd van wegvervoerders - Zelfstandige bestuurders - Rechtsgrondslag - Vrije beroepsuitoefening - Beginsel van gelijke behandeling - Evenredigheid - Motiveringsplicht. # Gevoegde zaken C-184/02 en C-223/02.
Pagina365-366
UitspraakECLI:EU:C:2004:497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-03-2005, 480/04
CiteertitelSMA 2005, 366
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Bewijs. Loon.

Pagina366-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-04-2005, 1970/04 SKG
CiteertitelSMA 2005, 367
SamenvattingLoon. Ziekte. Passende arbeid. Wettelijke verhoging.
Pagina367-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 04-02-2005, 03/817
CiteertitelSMA 2005, 367
SamenvattingGelijke behandeling. Loon.
Samenvatting (Bron)Wijziging arbeidsvoorwaarden bij sluiten arbeidsovereenkomsten met nieuwe werknemers geen ongelijke behandeling.
Pagina367-367
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AT4081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 11-02-2005, 03/1050
CiteertitelSMA 2005, 367
SamenvattingOntslag op staande voet. Loon. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet. Overtreding rookverbod in petroleumhaven.
Pagina367-368
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AT4310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-04-2005, R200500291
CiteertitelSMA 2005, 368
SamenvattingFaillissement. Loon.
Pagina368-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 15-04-2005, C04/044HR
CiteertitelSMA 2005, 368
SamenvattingDirecteur. Kennelijk onredelijk ontslag. Verjaring.

(Eggenhuizen / Unidek).
Samenvatting (Bron)15 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/044HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: voorheen mr. A.G. Castermans, thans mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, t e g e n UNIDEK VOLUMEBOUW B.V., gevestigd te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina368-368
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS2030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-04-2005, C03/319HR
CiteertitelSMA 2005, 369
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Verjaring. Loon. Gefixeerde schadevergoeding.

(Brood / EMI).
Samenvatting (Bron)22 april 2005 Eerste Kamer Nr. C03/319HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. G.C. Makkink, t e g e n EMI COMPACT DISC (HOLLAND) B.V., gevestigd te Uden, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina369-369
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS2027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 14-04-2005, C-134/02
CiteertitelSMA 2005, 369
SamenvattingDetachering in buitenland. Minimumloon.

(Commissie EG / Duitsland).
Pagina369-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 23-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 370
SamenvattingConcurrentiebeding.
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C04/106HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Amstelveen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina370-370
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 01-03-2005, 2005-31
CiteertitelSMA 2005, 370
SamenvattingGelijke behandeling. Sollicitatie.
Pagina370-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 04-03-2005, 2005-35
CiteertitelSMA 2005, 370
SamenvattingGelijke behandeling. Arbeidstijd.
Pagina370-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 14-03-2005, 2005-40
CiteertitelSMA 2005, 370
SamenvattingGelijke behandeling. Sollicitatie.
Pagina370-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 14-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 371
SamenvattingGelijke behandeling. Sollicitatie.
Pagina371-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 01-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 371
SamenvattingGelijke behandeling.

(Commissie EG / Oostenrijk).

[RAR 2005, 38].
Pagina371-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 18-08-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 372
SamenvattingOnderwijs. Gezagsverhouding. Gelijke behandeling.

[RAR 2005, 44].
Pagina372-372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-05-2005, C04/065HR
CiteertitelSMA 2005, 372
SamenvattingCAO.

(De stichtingen / X).
Samenvatting (Bron)20 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/065HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de stichtingen 1. STICHTING TOT ONTWIKKELING EN SCHOLING VAN WERKNEMERS IN AGRARISCHE SECTOREN, 2. STICHTING TER ONDERSTEUNING VAN ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN DE VOORLICHTING, DE VORMING EN DE SCHOLING VAN WERKNEMERS IN DE LANDBOUW, 3. STICHTING UITVOERING WW-AANVULLING AGRARISCHE SECTOREN, 4. STICHTING GEZONDHEIDSZORG AGRARISCHE SECTOREN (voorheen genaamd de Stichting Gezamenlijke Arboservice), 5. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW, 6. STICHTING UITTREDING WERKNEMERS AGRARISCHE SECTOREN, alle gevestigd te Zoetermeer, EISERESSEN tot cassatie, advocaat: mr. M.H. van der Woude, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaten: mrs. A.J. Swelheim en S.F. Sagel. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina372-373
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-05-2005, C04/084HR
CiteertitelSMA 2005, 373
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.

(B / Zee).
Samenvatting (Bron)20 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/084HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, verweerder in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. G.C. Makkink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina373-373
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS4406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 373
SamenvattingGoed werkgeverschap.

(X / Stichting).

[JOL 2005, 317].
Pagina373-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 374
SamenvattingReiskosten. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Bewijs.

(X c.s. / JAL).

[JOL 2005, 324].
Pagina374-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-06-2005, C03/310HR
CiteertitelSMA 2005, 374
SamenvattingZiekte. Opzegging.

(Al Hage Hussein / Zbir).
Samenvatting (Bron)10 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C03/310HR RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n 1. [Verweerster 1], handelende onder de naam GRILLROOM RAMSES II, gevestigd te [vestigingsplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina374-374
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 374
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag.

(IJ / De Stichting).

[JOL 2005, 353].
Pagina374-375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-09-2004, C03/097HR
CiteertitelSMA 2005, 375
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.

(X / Euronext).
Samenvatting (Bron)10 september 2004 Eerste Kamer Nr. C03/097HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. H.J.W. Alt, t e g e n 1. EURONEXT AMSTERDAM N.V., rechts-opvolgster van Amsterdam Exchanges N.V., 2. AMSTERDAM EXCHANGES N.V., beide gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTERS in cassatie, incidenteel eiseressen tot cassatie, advocaat: mr. J.B.M.M. Wuisman. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina375-375
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9053
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 26-05-2005, 1994/04 KG
CiteertitelSMA 2005, 376
SamenvattingOpzegging. Pensioen. Loon.
Pagina376-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-02-2005, 03/1999
CiteertitelSMA 2005, 376
SamenvattingCAO.
Pagina376-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 04-03-2005, 03/1226
CiteertitelSMA 2005, 377
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina377-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 25-03-2005, R 04/1050
CiteertitelSMA 2005, 377
SamenvattingHoger beroep ontbinding. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte.
Pagina377-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 03-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 378
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Dringende reden. Onderwijs.

[RAR 2005, 49].
Pagina378-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 10-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 379
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden. Ontslag op staande voet. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling. Competentie. Toepasselijk recht.

[RAR 2005, 50].
Pagina379-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 379
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.

[RAR 2005, 51].
Pagina379-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 16-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 379
SamenvattingDirecteur. Kennelijk onredelijk ontslag.

[RAR 2005, 53].
Pagina379-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-12-2003, ---
CiteertitelSMA 2005, 380
SamenvattingOnderwijs. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Gelijke behandeling. Goed werkgeverschap.

[RAR 2005, 65].
Pagina380-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-10-2004, C-60/03
CiteertitelSMA 2005, 382
SamenvattingVrij verkeer en non-discriminatie op grond van nationaliteit.

(Wolff & Müller).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 oktober 2004. # Wolff & Muller GmbH & Co. KG tegen Jose Filipe Pereira Felix. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesarbeitsgericht - Duitsland. # Artikel 49 EG - Beperkingen van vrijheid van dienstverrichting - Ondernemingen in sector bouwnijverheid - Onderaanneming - Verplichting voor onderneming borg te staan voor minimumloon voor door onderaannemer tewerkgestelde werknemers. # Zaak C-60/03.
Pagina382-382
UitspraakECLI:EU:C:2004:610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-04-2005, C-265/03
CiteertitelSMA 2005, 382
SamenvattingVrij verkeer en non-discriminatie op grond van nationaliteit.

(Simutenkov).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 12 april 2005. # Igor Simutenkov tegen Ministerio de Educacion y Cultura en Real Federacion Espanola de Futbol. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Audiencia Nacional - Spanje. # Partnerschapsovereenkomst Gemeenschappen-Rusland - Artikel 23, lid 1 - Rechtstreekse werking - Voorwaarden inzake verrichten van arbeid - Non-discriminatiebeginsel - Voetbal - Beperking van aantal beroepsspelers die onderdaan zijn van derde landen, die per ploeg in nationale competitie kunnen worden opgesteld. # Zaak C-265/03.
Pagina382-383
UitspraakECLI:EU:C:2005:213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 01-02-2005, C-203/03
CiteertitelSMA 2005, 383
SamenvattingGelijke behandeling man en vrouw.

(Commissie tegen Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 1 februari 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk. # Niet-nakoming - Artikelen 249 EG en 307 EG - Artikelen 2 en 3 van richtlijn 76/207/EEG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Verbod om vrouwen te werk te stellen in de onderaardse mijnbouw en bij werkzaamheden met perslucht en bij duikwerkzaamheden. # Zaak C-203/03.
Pagina383-383
UitspraakECLI:EU:C:2005:76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-10-2004, C-313/02
CiteertitelSMA 2005, 383
SamenvattingGelijke behandeling man en vrouw.

(Wippel).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 12 oktober 2004. # Nicole Wippel tegen Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberster Gerichtshof - Oostenrijk. # Richtlijn 97/81/EG - Richtlijn 76/207/EEG - Sociale politiek - Gelijke behandeling van deeltijdwerkers en voltijdwerkers - Gelijke behandeling van mannelijke werknemers en vrouwelijke werknemers - Duur en organisatie van de arbeidstijd. # Zaak C-313/02.
Pagina383-384
UitspraakECLI:EU:C:2004:607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 10-03-2005, C-196/02
CiteertitelSMA 2005, 384
SamenvattingGelijke behandeling man en vrouw.

(Nikoulidi).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 maart 2005. # Vasiliki Nikoloudi tegen Organismos Tilepikoinonion Ellados AE. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Eirinodikeio Athinon - Griekenland. # Sociale politiek - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Artikel 119 EG-Verdrag (de artikelen 117-120 EG-Verdrag zijn vervangen door de artikelen 136 EG-143 EG) - Richtlijn 75/117/EEG - Gelijke beloning - Richtlijn 76/207/EEG - Gelijke behandeling - Tijdelijke plaatsen voor deeltijdarbeid - Uitsluiting van overgang naar vast personeel - Berekening ancienniteit - Bewijslast. # Zaak C-196/02.
Pagina384-384
UitspraakECLI:EU:C:2005:141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 09-12-2004, C-19/02
CiteertitelSMA 2005, 385
SamenvattingGelijk loon man en vrouw.

(Hlozek).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 december 2004. # Viktor Hlozek tegen Roche Austria Gesellschaft mbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberster Gerichtshof - Oostenrijk. # Sociale politiek - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Gelijke beloning - Beloning - Begrip - Overbruggingspensioen uit hoofde van bedrijfsovereenkomst ("Uberbruckungsgeld") - Sociaal plan bij herstructurering van onderneming - Prestatie toegekend aan werknemers die bij ontslag bepaalde leeftijd hebben bereikt - Toekenning van prestatie vanaf leeftijd die verschilt naar gelang van geslacht van ontslagen werknemers - Aanmerkingneming van in nationaal recht vastgelegde, naar gelang van geslacht verschillende wettelijke pensioenleeftijd. # Zaak C-19/02.
Pagina385-385
UitspraakECLI:EU:C:2004:779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-10-2004, C-55/02
CiteertitelSMA 2005, 385
SamenvattingArbeidsbeschermingsrecht (collectief ontslag, overgang van onderneming, bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever).

(Commissie tegen Portugal).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 oktober 2004. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek. # Niet-nakoming - Artikelen 1, 6 en 7 van richtlijn 98/59/EG - Begrip 'collectief ontslag' - Regeling van ontslag door gelijkstelling - Onvolledige omzetting. # Zaak C-55/02.
Pagina385-385
UitspraakECLI:EU:C:2004:605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 27-01-2005, C-188/03
CiteertitelSMA 2005, 385
SamenvattingArbeidsbeschermingsrecht (collectief ontslag, overgang van onderneming, bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever).

(Junk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 januari 2005.#Irmtraud Junk tegen Wolfgang Kuhnel.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbeitsgericht Berlin - Duitsland.#Richtlijn 98/59/EG - Collectief ontslag - Raadpleging van werknemersvertegenwoordigers - Kennisgeving aan bevoegde overheidsinstantie - Begrip "ontslag" - Tijdstip van ontslag.#Zaak C-188/03.
Pagina385-386
UitspraakECLI:EU:C:2005:59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 26-05-2005, C-478/03
CiteertitelSMA 2005, 386
SamenvattingArbeidsbeschermingsrecht (collectief ontslag, overgang van onderneming, bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever).

(Celtec).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2005. # Celtec Ltd tegen John Astley en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: House of Lords - Verenigd Koninkrijk. # Richtlijn 77/187/EEG - Artikel 3, lid 1 - Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming - Rechten en verplichtingen welke voor vervreemder voortvloeien uit op tijdstip van overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding - Begrip "tijdstip van overgang". # Zaak C-478/03.
Pagina386-386
UitspraakECLI:EU:C:2005:321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 16-12-2004, C-520/03
CiteertitelSMA 2005, 386
SamenvattingArbeidsbeschermingsrecht (collectief ontslag, overgang van onderneming, bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever).

(Olaso Valero).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 december 2004. # Jose Vicente Olaso Valero tegen Fondo de Garantia Salarial (Fogasa). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Spanje. # Sociale politiek - Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever - Richtlijn 80/987/EEG - Werkingssfeer -Begrip 'aanspraken' - Begrip 'bezoldiging' - Schadeloosstelling wegens onrechtmatig ontslag. # Zaak C-520/03.
Pagina386-387
UitspraakECLI:EU:C:2004:826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 15-07-2004, C-349/01
CiteertitelSMA 2005, 387
SamenvattingMedezeggenschapsrecht.

(ADS Anker).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 juli 2004. # Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH tegen ADS Anker GmbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbeitsgericht Bielefeld - Duitsland. # Sociale politiek - Artikelen 4 en 11 van richtlijn 94/45/EG - Europese ondernemingsraad - Informatie en raadpleging van werknemers in ondernemingen met communautaire dimensie - Verplichting van hoofdbestuur tot verstrekking van bepaalde informatie aan werknemersvertegenwoordigers. # Zaak C-349/01.
Pagina387-387
UitspraakECLI:EU:C:2004:440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 14-04-2005, C-519/03
CiteertitelSMA 2005, 387
SamenvattingDe raamovereenkomsten tussen Europese werkgevers- en werknemersorganisaties.

(Commissie tegen Luxemburg).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 april 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg. # Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof - Omzetting van ouderschapsverlof in zwangerschapsverlof - Datum vanaf wanneer individueel recht op ouderschapsverlof wordt toegekend. # Zaak C-519/03.
Pagina387-388
UitspraakECLI:EU:C:2005:234
Artikel aanvragenVia Praktizijn