Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 07-09-2023
Aflevering 6-7
TitelRaad van State 16-08-2023
CiteertitelJBO 2023/19
SamenvattingOndergrond; CO2; Ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van respectievelijk 13 september 2021 en 16 september 2021 hebben de minister van EZK en de minister van BZK het inpassingsplan "Porthos transport en opslag van CO2" vastgesteld. Het inpassingsplan en de twee omgevingsvergunningen van 22 september 2021 zijn genomen om het zogenoemde "Porthos-project" mogelijk te maken. Dit project heeft als doel om CO2 van de industrie in het Rotterdamse havengebied op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Hiervoor moet een CO2-transportleiding worden aangelegd vanaf het Rotterdamse havengebied naar de lege gasvelden onder de Noordzee. Ook is het onder meer nodig om een compressorstation te bouwen en om platform P18-A in de Noordzee te veranderen in een platform voor de opslag van CO2. Bij het nemen van de hiervoor genoemde besluiten hebben de ministers de zogenoemde partiŽle bouwvrijstelling toegepast als bedoeld in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming. MOB heeft beroep ingesteld tegen deze besluiten. Daarbij heeft zij onder meer aangevoerd dat de regeling van de bouwvrijstelling onverbindend is.
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:3129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-08-2023
CiteertitelJBO 2023/20
SamenvattingPFAS-houdende blusmiddelen; ZZS; Zorgplicht; Bodembescherming.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatig handelen door uitstoot PFAS en PFOS als gevolg van de verwerking door schrootonderneming van oude brandblussers. De naastgelegen onderneming vordert onder meer ter bescherming van de gezondheid van haar werknemers in kort geding stopzetting van de verwerking van de brandblussers. Voor een goede beoordeling van de feitelijke grondslag van de vordering is nader deskundigenonderzoek noodzakelijk naar de aard, de omvang en de gevolgen van de PFAS-verontreiniging en de gezondheidsrisicos voor de werknemers van eiser. De verzochte voorziening wordt geweigerd, omdat de zaak niet geschikt is om in kort geding te worden beslist.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:4297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-07-2023
CiteertitelJBO 2023/21
SamenvattingZorgplicht; Preventie; Bodembescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd inhoudende dat het terrein, inclusief de hemelwaterafvoerputten, achter zijn inrichting schoon dient te worden gemaakt en volledig dient te worden ontdaan van de resten vet en vethoudend afvalwater.
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2852
Artikel aanvragenVia Praktizijn