Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-08-2005
Aflevering 8
TitelHof van Justitie EG, 07-07-2005, C-353/03
Samenvatting'Kan een merk onderscheidend vermogen verkrijgen na of ten gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander merk?' Antwoord: ja. Tot zover de korte versie van deze actualiteit.

(Nestlé/Mars: Have a break).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2005. # Societe des produits Nestle SA tegen Mars UK Ltd. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Gebrek aan onderscheidend vermogen - Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen - Gebruik als deel van of in samenhang met ingeschreven merk. # Zaak C-353/03.
AnnotatorD.J.G. Visser
Pagina311-312
UitspraakECLI:EU:C:2005:432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-12-2003, ---
SamenvattingArt. 70, lid 3 Row 1995 moet wijken voor art. 45, 1TRIPs; de rechter die oordeelt dat billijkheidsgronden voor een veroordeling tot winstafdracht geen aan leiding geven, dient inzicht te geven in de gronden die daartoe hebben geleid; vragen van uitleg art 6, 1EEX Verdrag aan HvJ EG; nu eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd, behoeven serieuze aanwijzingen dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent gestelde inbreuk in het buitenland.

(Roche Nederland e.a. / Dr. F.J. Primus e.a.)
Pagina313-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-02-2005, ---
SamenvattingIWC had er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten; door toch door te gaan met omstreden gebruik van het merk 'Corblok' heeft ze weloverwogen risico genomen dat merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn; winstafdracht.

(Ondeo Nalco Netherlands / M. Michel Company).
Pagina343-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 13-10-2004, ---
SamenvattingSpoedeisend karakter; ingeroepen merk wordt als geldig beschouwd; voldoende aannemelijk dat Forever Friends in Nederland een bekend merk is; sterke gelijkenis tussen merk en teken en de categorieën van waren waarvoor het merk en teken (zullen) worden gebruikt; (indirect) verwarringsgevaar; dreigende merkinbreuk.

(Hallmark Cards e.a. / Hagley International Trading Group).
Pagina345-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn