Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Uitgever Wolf Legal Productions
Tijdschrift Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
Datum 12-09-2023
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelTwee Grondwetsjubilea
CiteertitelTvCR 2023, afl. 3, p. 143
SamenvattingDit nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht staat in het teken van twee Grondwetsjubilea: 175 jaar Grondwet 1848 en 40 jaar Grondwet 1983.
Auteur(s)M.L. van Emmerik
Pagina143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe stelling
TitelBeginselen als ‘rechtstoepassingsventiel’: een pleidooi voor toetsing aan algemene rechtsbeginselen
CiteertitelTvCR 2023, afl. 3, p. 165
SamenvattingEr is steeds meer overeenstemming om een vorm van rechterlijke toetsing van wetten in formele zin aan de Grondwet mogelijk te maken. De auteurs kunnen zich hier meer dan in vinden. Tegelijkertijd moeten we de toetsing aan nationale algemene rechtsbeginselen niet vergeten. Het huidige kabinet toont zich hier geen duidelijke voor- of tegenstander van. Het wil de jurisprudentiële ontwikkelingen afwachten en vraagt zich af of voldoende constitutionele rijpheid bestaat voor een dergelijke stap.
Auteur(s)E. ten Hoor , P.J.A. van Achthoven
Pagina165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe stelling
TitelAls je het doet, doe het dan goed: een pleidooi voor toetsing van wetten in formele zin aan algemene rechtsbeginselen
CiteertitelTvCR 2023, afl. 3, p. 174
SamenvattingWetten in formele zin hebben een bijzondere status in het Nederlands constitutioneel bestel. Dit is terug te voeren tot 19 juni 1848, toen een gehele herziening van de Grondwet (Staatsregeling) plaatsvond. Daar is een (naar onze mening verkeerde) afslag genomen door te bepalen: ‘de wetten zijn onschendbaar’. Hiermee is voor de rechter een toetsingsverbod geïntroduceerd: hij mag wetten in formele zin niet toetsen aan de Grondwet.
Auteur(s)A.A. el Khatib , J. Tingen
Pagina174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe stelling
TitelMeer rechtsbescherming is goed, maar niet ten koste van de machtsbalans
CiteertitelTvCR 2023, afl. 3, p. 185
SamenvattingDe argumenten die in de Nederlandse discussie over constitutionele toetsing meestal worden gebruikt, zijn inmiddels al zo vaak uitgewisseld dat alleen al over die argumenten overzichtswerken zijn verschenen. Bekend en terugkerend thema uit die discussie is welke ‘toetsmodaliteiten’ moeten worden geïntroduceerd als constitutionele toetsing mogelijk wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vraag aan welke bepalingen van de Grondwet de rechter wetten mag toetsen, de vraag of er een bijzondere selectieprocedure moet komen voor de rechters die (in laatste instantie) een dergelijke toetsingsbevoegdheid wordt toebedeeld en de vraag wie wanneer een rechterlijk grondwettigheidsoordeel mag aanvragen.
Auteur(s)M. Duchateau , J.M. Laninga
Pagina185
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelDe Omgevingswet: balanceren op een staatsrechtelijk koord
CiteertitelTvCR 2023, afl. 3, p. 196
SamenvattingDe Omgevingswet is, volgens de Raad van State ‘het duidelijkste en meest verstrekkende voorbeeld’ van kaderwetgeving. Kaderwetgeving kenmerkt zich door het in grote mate overdragen van de regelgevende bevoegdheid aan regering (of lagere overheden), en een frequenter gebruik van open geformuleerde bepalingen. De veronderstelde en veel genoemde voordelen van kaderwetgeving zijn snelheid en flexibiliteit, en bijgevolg het gemak voor het bestuur (of de lagere overheden) om in te spelen op een veranderlijke maatschappij of om Europese regelgeving snel te kunnen implementeren.
Auteur(s)L.J. van Karnenbeek
Pagina196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBij de buren
TitelConstitutionele toetsing in de Caribische landen van het Koninkrijk
CiteertitelTvCR 2023, afl. 3, p. 215
SamenvattingStrikt genomen past deze bijdrage niet goed in een rubriek die ‘Bij de buren’ heet. ‘Bij de huisgenoten’ was passender geweest, aangezien dit artikel ingaat op de juridische praktijk binnen het Koninkrijk der Nederlanden. In één land van het Koninkrijk, namelijk Nederland, geldt een verbod op toetsing van de wet in formele zin aan de Grondwet. De drie andere landen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, kennen een grondrechtencatalogus die sterk lijkt op de Nederlandse, maar hier bestaan al ruimere mogelijkheden voor constitutionele toetsing.
Auteur(s)C.M.A.M. Duijf
Pagina215
Artikel aanvragenVia Praktizijn