Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 28-09-2023
Aflevering 2-3
RubriekRedactioneel
TitelVleermuizen en de vrienden van de rechter
CiteertitelTO 2023, 2-3, p. 31
SamenvattingIn dit redactioneel wordt ingegaan op de eerste uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met toepassing van de amicus curiae-regeling. Het betreft de uitspraak omtrent het na-isoleren van spouwmuren en nadelige effecten voor beschermde vleermuizen.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina31
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe geo-constitutionele rechtsstaat: een hervormingsagenda
CiteertitelTO 2023, 2-3, p. 33
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de constitutionele vraag over de verhouding tussen de mens en de natuur.
Auteur(s)J. Somsen
Pagina33
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToepassing van de SMB-richtlijn op wet- en regelgeving: Hoe zit dat en wat zijn de gevolgen?
CiteertitelTO 2023, 2-3, p. 45
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op het toetsen van de Wet geurhinder en veehouderij en de windturbinebepalingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer aan de richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling en wordt een doorkijkje geboden naar de relatie tussen de SMB-richtlijn en de Omgevingswet.
Auteur(s)R.A.G. de Jonge
Pagina45
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (Rian de Jonge, LinkedIn.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe regelgevende bevoegdheid en het omgevingsplan: het raadsprimaat gerelativeerd.
CiteertitelTO 2023, 2-3, p. 55
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het stellen van regels inzake de ruimtelijke ordening en hoe de delegatiemogelijkheid van die bevoegdheid onder de Omgevingswet zich verhoudt tot het primaat van de gemeenteraad.
Auteur(s)L.J. van Karnenbeek
Pagina55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: op weg naar 1 januari 2024
CiteertitelTO 2023, 2-3, p. 66
SamenvattingHet artikel biedt een overzicht van hetgeen met name in de Eerste Kamer aan de orde is geweest ten aanzien van de besluitvorming over het ontwerp koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024. Daarnaast gaat het artikel in op de verhouding tussen de minister en de Afdeling bestuursrechtspraak en de Eerste Kamer.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina66
Artikel aanvragenVia Praktizijn