Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 07-11-2023
Aflevering 8
RubriekEditorial
TitelHet feitsbegrip bij ne bis in idem opnieuw bekeken
CiteertitelDD 2023/47
SamenvattingTer voorkoming van onevenredige aansprakelijkstelling en onevenredige bestraffing biedt het Nederlandse strafrechtsstelsel verscheidene waarborgen. Het beginsel van ne bis in idem (art. 68 Sr) beschermt tegen meervoudige, elkaar opeenvolgende aansprakelijkstelling voor hetzelfde feit. De ne bis in idem­-regel gaat uit van situaties van ongelijktijdige berechting; wie reeds werd vrijgesproken, veroordeeld of een anderszins onherroepelijke beslissing van de rechter kreeg, behoort niet te hoeven vrezen vanwege ‘hetzelfde feit’ opnieuw in rechte te worden betrokken.
Auteur(s)J.W. Ouwerkerk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOpen normen: een bron van willekeur? Een studie naar de realisatie van het recht op affectieschadevergoeding van nabestaanden
CiteertitelDD 2023/48
SamenvattingTer erkenning van hun leed heeft de wetgever nabestaanden een recht op affectieschadevergoeding gegeven. Niet elke nabestaande heeft echter een onverkort recht hierop. Naast een vaste kring van gerechtigden, kunnen ook ‘overige nauwe persoonlijke relaties’ van het overleden slachtoffer affectieschadevergoeding vorderen.
Auteur(s)F. Augusteijn , C.V. Dunk , A.K. Bosma , C.C.J.H. Bijleveld , A. Pemberton
LinkVolledige tekst artikel (NSCR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelM.L. Berghuis, Receiving Visits in Dutch Prisons. A study on the determinants and consequences of prison visitation (diss. Leiden), Alblasserdam: Ridderprint 2022
CiteertitelDD 2023/49
SamenvattingDe afgelopen coronajaren hebben duidelijk gemaakt dat onderling menselijk contact belangrijk is en wanneer dit niet mogelijk is dit als een groot gemis kan worden ervaren. Een dergelijk gevoel van gemis van contact met familie, vrienden en naasten is inherent aan de vrijheidsbenemende setting waarin gedetineerden zich bevinden. Gedetineerden zijn voor de mogelijkheden van het hebben van contact met de buitenwereld afhankelijk van de mogelijkheden die hiervoor geboden worden door de Penitentiaire Inrichting.
Auteur(s)P. Jacobs
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2023/50
SamenvattingMet onder meer aandacht voor jeugdbescherming.
Auteur(s)I. Wissink , H. Creemers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2023/51
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de Onafhankelijk Toezichthouder Advocatuur.
Auteur(s)D. Bektesevic , N. Gonzales Bos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2023/52
SamenvattingMet onder meer aandacht voor informatie van de particuliere recherche in strafzaken.
Auteur(s)S. Brinkhoff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 15-04-2014 , 12/05915
CiteertitelDD 2023/53
SamenvattingDe dadelijke uitvoerbaarheid van strafrechtelijke sancties.
Samenvatting (Bron)Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14e. Sr. De opvatting dat uitsluitend de rechter in e.a. bevoegd is bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren is onjuist. Hof heeft de beslissing tot dadelijke uitvoerbaarheid toereikend gemotiveerd, nu in de strafmotivering besloten ligt dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte “wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen” a.b.i. art. 14e.1 Sr.
AnnotatorJ. van der Ham , M.A.P. Timmerman
UitspraakECLI:NL:HR:2014:910
Artikel aanvragenVia Praktizijn